03/04/2013 | Yazar: Seçin Tuncel

Demokratik Eğitim Kurultayında sunulacak ders modülleri ve örnek etkinlikler, okullarda çalışan öğretmen ve okul psikolojik danışmanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

LGBT Öğrencilerle Çalışma Modülü Toplantısı İstanbul’da Yapıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Demokratik Eğitim Kurultayında sunulacak ders modülleri ve örnek etkinlikler, okullarda çalışan öğretmen ve okul psikolojik danışmanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.
İki gün süren çalıştayın ilk günü sabah oturumunda eğitim ortamında toplumsal cinsiyet rollerinin, cinsiyetçiliğin ve heteroseksizmin yeniden üretimi, müfredat, ders içeriğini aktarma ve yorumlama, okul idaresi, öğretmenler, rehberlik servisleri öğrenciler açısından ele alındı. Katılımcıların alan deneyimleri üzerinden var olan algılamalara yönelik durum değerlendirmesi yapıldı. Ardından müfredat, ders içeriğini aktarma ve yorumlama, okul idaresi, öğretmenler, rehberlik servislerinin genel yapısının homofobi ve heteronormativite açısından LGBT öğrenciye yansımalarına yönelik durum değerlendirmesi yapıldı.
 
Psikolojik Danışman Yasemin Şafak: “İnsan haklarına duyarlı ve homofobik olmayan bir uzman olarak onların rol modeli olabilirsiniz”  
 
Öğleden sonraki oturumda ise bu algılama ve yeniden üretim pratiklerinden LGBT öğrenciyi koruma ve destek mekanizması oluşturma aşamaları hakkında bilgi verildi. Yasemin Şafak "insan haklarına duyarlı ve homofobik olmayan bir uzman olarak onların rol modeli olabilirsiniz" dedikten sonra "LGBTT çocuğa destek vermek neden önemli?", "Uzman olarak ne yapabiliriz?", "Çocukla yapılacak çalışmalar", "Aile ile yapılacak çalışmalar" ve "Çocukla ilgili diğer kurum ve kişiler ile ilgili yapılacak çalışmalar" örneklerle işlendi.
 
Yapılacak çalışmalar için bir program hazırlanırken  "Açılmış kişi", "Açılmamış kişi" ve "Aile" unsuruna dikkat edilmesinin ayrıca çalışmalarda destek alınabilecek kişileri belirlemenin de önemi vurgulandı.
 
Çocuk ve Ailesi ile ne zaman ne şekilde iletişim kurmalı…
 
Çocukla yapılacak görüşmelerde temel kurallar belirlenirken cinsel duygu ve kimliklerin farkında olan ve saygı duyan açık bir iletişim tarzı başarılı bir yaklaşımın ana unsuru olarak vurgulandı. Danışmanın dil ve davranışıyla tüm bireylerin ve ailelerin heteroseksüel olmadığının farkında olduğunu iletmesinin önemine dikkat çekildi. İlişki hakkındaki soru sorarken kişinin/partnerin cinsiyetinin nötr kelimelerle ifade edilmesi gerektiği örnekler arasında ifade edildi.
 
Çalıştayın ikinci gününde Eğitim Sendikasından Yıldız Ayyıldız,  genel olarak ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı okullarda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. Daha çok ilkokul düzeyindeki çocuklarda doğru algılamayı oluşturacak etkinliklerden örnekler vererek, toplumsal cinsiyet rollerini ve ayrımcılığı sorgulamalarını sağlayacak hikaye yorumlama, resim yorumlama vb. tekniklerden bahsetti.
 
Felsefe Grubu Öğretmenler Platformundan Çiğdem Şimşek, liselerde uyguladığı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına yönelik bir etkinliği katılımcılara uyguladı.
Öğleden sonraki oturumda ise Kaos GL Derneğinden Evren E. Çakmak ve Yasemin Şafak’ın yürüttüğü atölye çalışmasında öğretmenlerin okulda karşılaşabilecekleri 3 öğrenci hikâyesi oluşturuldu. Her grup öğrencilerin hikâyelerine göre yapılabilecek çalışmaları ve kullanılacak yöntemleri kendi içinde tartıştıktan sonra büyük gruba sundu. Yöntem ve teknikler yeniden tartışılarak detaylandırıldı. Grup sunumlarından sonra ikinci oturuma geçildi.
 
Yıldız Ayyıldız’ın yürüttüğü son atölye çalışmasında ise grup üçe bölündü. Her gruptan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, homofobi ve toplumsal cinsiyet konularında ki ayrımcılığa yönelik birer etkinlik üretmeleri istendi. Bu etkinliklerin ayrımcılığı önleme hedefine uygunluğu, okullarda uygulanabilirliği gibi kriterler üzerinden hazırlanması gerektiği vurgulandı. Her grup ilgili konularda birer etkinlik oluşturduktan sonra büyük gruba sundu. Etkinlikler belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden tartışıldı ve öneriler doğrultusunda yeniden yapılandırıldı.

Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam