22/10/2019 | Yazar: Ali Erol

DİSK’in “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırması işçilerin maruz kaldığı cinsel yönelim ayrımcılığına da yer veriyor…

LGBTİ+ işçilerin kendileri gibi uğradıkları ayrımcılıklar da görünmüyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraflar: Kaos GL Arşivi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırmasını yayımladı.

Kamu görevlileri hariç, Türkiye’de 15 yaş üstü 2000 işçi ile yapılan araştırma, 2017 güzünde, 30 şehirde gerçekleştirildi.

İşçilerin yaşam ve çalışma koşulları ile kanaat, deneyim ve tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan araştırmanın “Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet” kısmında “cinsel yönelim ayrımcılığı”na da yer veriliyor.

İşçilere yöneltilen ayrımcılık türleri arasında yaş, cinsiyete, din/mezhep/etnik köken, siyasi görüş ve düşünce, engelli olmak, medeni durum ve çocuk sahibi olmak veya olmamakla ilgili ayrımcılıklarla birlikte “cinsel yönelim” seçeneği de sıralandı.

lgbti-iscilerin-kendileri-gibi-ugradiklari-ayrimciliklar-da-gorunmuyor-1

“Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırmasının “Ayrımcılık Deneyimi” bölümünde, işçiler kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının en yüksek oranda (yüzde 14) maruz kaldığı ayrımcılık türü olarak siyasal görüş ve düşüncelere ilişkin ayrımcılığı verdi.

İşçilerin yüzde 9,7’si kendilerinin veya arkadaşlarının cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını belirtirken, medeni durumla ilgili ayrımcılık yüzde 6,1, medeni durum ve çocuk sahibi olup olmaya ilişkin ayrımcılık yüzde 8,3 çıktı. Cinsel yönelim ayrımcılığı ise yüzde 2,5 düzeyinde kaydedildi.

Yaş gruplarına göre işçilerin maruz kaldıkları cinsel yönelim ayrımcılığı, 15-19 yaş grubunda yüzde 1,9 ile ortalamanın altında kalırken, 55 yaş üstünde cinsel yönelim ayrımcılığı yüzde 5,8 ile en yüksek düzeyde görüldü. Yaş, medeni durum, engellilik ve cinsel yönelim ayrımcılığı sigortasızlar arasında daha yüksek oranda görülüyor.

lgbti-iscilerin-kendileri-gibi-ugradiklari-ayrimciliklar-da-gorunmuyor-2

Kadınların kadın oldukları için maruz kaldıkları ayrımcılıkları ifade eden cinsiyet ayrımcılığı kısmında ise kadın işçilerin yüzde 13,7’si doğrudan cinsiyete dayalı ayrımcılık yaşadıklarını söylediler. Medeni durumu nedeniyle yüzde 7, çocuk sahibi oldukları için yüzde 4 ve cinsel yönelimleri ile ilgili olarak ayrımcılık yaşayan kadınların oranı ise yüzde 2,7 çıktı.

LGBTİ+ işçilerin maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili yeterli ve sağlıklı bilgiye ulaşılamadığına dair “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırma yürütücülerinin altını çizdiği nokta ise şöyle:

Burada unutulmaması gereken nokta, işçilerin ayrımcılıkla başa çıkma stratejilerinden biri olarak cinsel yönelimlerini gizli tutabilmeleri; cinsel kimliklerinin ifşa edilmesine ilişkin kaygı yaşadıkları için maruz kaldıkları ayrımcılığı ifade edemeyebilme olasılıklarıdır. Bu bakımdan ve araştırmanın kısıtlılıkları da düşünülerek, kadın ve erkek ikili ayrımlarının ötesinde LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili yeterli ve sağlıklı bilgiye ulaşılamadığı da göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların daha yüksek olduğunu tahmin etmek zor değildir.

lgbti-iscilerin-kendileri-gibi-ugradiklari-ayrimciliklar-da-gorunmuyor-3

Kaos GL Derneği’nin Kadir Has Üniversitesi ile yürüttüğü Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2018 Araştırması, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) çalışanların özel sektördeki istihdam durumunu inceliyor.

Özel sektörde çalışan eşcinsel ve biseksüel kadınların maruz bırakıldıkları cinsel yönelim ayrımcılığını yetkililere bildirmediği durumunu Kaos GL Derneği’nin çalışma hayatı araştırması da ortaya koyuyor.

Fotoğraflar, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla 13 Aralık 2014’te, Ankara’da yapılan bütçe mitinginden.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
bülten