29/04/2019 | Yazar: Yıldız Tar

İşçi ve emekçi LGBTİ+’lar kimliklerini gizlemek zorunda kalıyor, sık iş değiştirmeye zorlanıyor. Hak ihlallerini önleyecek mevzuat ve kurallar ise yok.

1 Mayıs’a giderken: İşçi ve emekçi LGBTİ+’lar ne yaşıyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İşçi ve emekçi LGBTİ+’lar kimliklerini gizlemek zorunda kalıyor, sık iş değiştirmeye zorlanıyor. Hak ihlallerini önleyecek mevzuat ve kurallar ise yok.

İşyerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık, çalışma hakkını ihlal ediyor. İşçi ve emekçi LGBTİ+’lar iş görüşmesinden başlayarak mobbing, sürgün, işten uzaklaştırma gibi ihlallerle karşılaşıyor. Çalışma hayatına ilişkin haklarına erişemiyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne, işçi ve emekçi LGBTİ+’ların uğradığı hak ihlalleri ve sömürü ile giriyoruz. Kaos GL Derneği’nin istihdamda ayrımcılığa ilişkin raporları, LGBTİ+’ların işyerinde kimliklerini gizlemek zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

2018’de özel sektör çalışanı LGBTİ’lerin durumu

İlk kez 2015 yılında yapılan “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” araştırması özel sektörde ayrımcılığı ortaya koyuyor.

Çalışmanın 2018 sonuçlarına göre katılan 198 kişiden 32’si, işe alım sürecinde “tamamen açık olduğunu”, 19’u “kısmen açık olduğunu”, 46’sı “açıklama gereği duymadığını”, 9’u “zaten belli olmadığını”, 89’u “tamamen gizlediğini”, 3’ü ise “isteği dışında öğrenildiğini” belirtti.

Araştırma katılımcılarının mevcut işyerlerinde çalışma süreleri, çoğunlukla “yeni başladım” veya “1-3” yıl şeklinde belirtiliyor. Raporda bu durum şöyle açıklanıyor:

Üç seneden fazla aynı işyerinde çalışan LGBTİ’lerin oranının azlığı, araştırma bulgularımızda da ortaya çıktığı gibi, LGBTİ’lerin çalışma hayatında karşılaştıkları çeşitli yıldırıcı tutum, davranış ve uygulamalar (terfi edememe, huzursuz çalışma ortamı, mobbing, taciz, tehdit vb.) nedeniyle uzun süre aynı işyerinde kalamamalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Ancak özel sektörde iş değiştirme sıklığına dair genel istatistikler bu bulgumuzu değerlendirirken dikkate alınmalıdır.

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2018 Yılı Araştırması

2018’de kamu çalışanı LGBTİ’lerin durumu

“Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” çalışmasının 2018 raporuna göre ise işyerinde tamamen açık olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 7.

Bizzat maruz kalınan cinsiyet kimliği ve/veya cinsel yönelime dayalı ayrımcılık deneyimlerine ilişkin soruya verilen cevaplardan, katılımcıların sadece yüzde 22’sinin ayrımcılığa maruz kalmadığını beyan ettiği, yüzde 14’ünün ayrımcılık mağduru olduğunu ifade ettiği, toplamda yüzde 64’ünün ise ayrımcılığa maruz kalmamasını cinsiyet kimliği ve/veya cinsel yönelimini gizlemesine (yüzde 44) veya “cinsiyet kimliği ve/veya cinsel yöneliminin belli olmamasına” (yüzde 20) bağladığı anlaşılıyor.

Kamu Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2018 Yılı Raporu

2019 araştırması devam ediyor

Kaos GL Derneği, LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanacak 2019 raporu için anket çalışmasına başladı. Çalışma; Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile birlikte yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda “Özel Sektör” ve “Kamu” diye iki ayrı araştırma şeklinde yürütülen çalışma bu yıl birleştirildi.

Türkiye’de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu 2019 Araştırması; özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak. LGBTİ+ çalışanları kapsayan özel istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Ankete katılmak için tıklayınız.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
nefret