03/08/2023 | Yazar: Kaos GL

Yerel yönetimler, LGBTİ+’ların insan haklarını desteklemek için neler yapmalı?

LGBTİ+’ları geride bırakmayan bir yerel yönetim-2 Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Ian Moore / Mashable

Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlere 8 ay kaldı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

AKP iktidarının LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı politika ve söylemlerine karşı insan haklarını geliştirmek için yerel yönetim adayları neler yapabilir?

Kaos GL Derneği’nin “LGBTİ+ Kapsayıcı Yerel Yönetimler İçin Politika Belgesi” bu soruya yanıt verebilir. Belge, kabaca bir tasvirle yerel yönetimlere insan haklarını geliştirmek için beş ana başlıkta önerilerini sunuyor:Sivil topluma destek, ağ kurmak, çalışma hayatında yer açmak, sosyal destek sunmak ile kültür ve ifade özgürlüğünü desteklemek. 

Bugün “insan haklarını geliştirmeye dair” bu önerileri sizlerle paylaşıyoruz:

Sivil topluma destek

LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin belediyenin fizik- sel olanaklarını kullanabileceklerine dair taahhüt verilmesi.

Ağ kurma

LGBTİ+ belediye çalışanları için iletişim ağı oluşturulması veya mevcut ağların desteklenmesi.

Çalışma hayatı

Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTİ+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirilmesi ve bunun beyan edilmesi. Belediyenin personel istihdamın- da LGBTİ+ kotası getirilmesi. Sendikalar ve işverenler ile işbirliği yapıl- ması. Meslek edindirme kurslarının LGBTİ+’ların katılımını teşvik edecek yapıda düzenlenmesi.

Sosyal destek 

Belediyeye ait sosyal destek, şiddetten koruma, sağlık, bakım ve sosyal hizmet politikalarının ve mekanizmalarının her yaştan LGBTİ+ vatandaşlar ve yabancılar için elverişli hale getirilmesi ve bunun duyurulması.

Kültür ve ifade özgürlüğü

Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezle- rinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özellikleri konularını ele alması veya bunları desteklemesi.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam