30/09/2020 | Yazar: Kaos GL

Genç LGBTİ+’nın “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” raporuna göre katılımcıların %30’u şiddete maruz kaldı. Şiddete maruz kalanların %44’ü maruz kaldığı şiddetin LGBTİ+ olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

LGBTİ+’ların pandemide şiddet deneyimi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+) COVID-19 pandemisinin LGBTİ+’lara etkilerini görünür kılmak ve LGBTİ+’ların bu süreçte deneyimlerini gündemleştirmek amacıyla hazırladığı “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” başlıklı araştırma raporunu yayınladı.

Online olarak yapılan anket çalışmasına 2020 Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye’nin 81 ilinden 252 LGBTİ+ kişi katıldı.

Şiddet deneyimi

Rapora göre yanıt veren, araştırmaya katılan 76 kişi pandemide şiddete maruz kaldığını belirtti. Bu kişiler katılımcıların %30,3’ünü oluşturuyor. Şiddete maruz kalan kişilerin %24’ü non-binary, %29’u kadın %40’ı erkek ve %7’si ise kendini akışkan, cinsiyetsiz, genderfluid, genderqueer olarak; %13’ü kendini lezbiyen, %31’i gey, %36’sı bi+, %9’u non-binary eşcinsel, %5’i heteroseksüel ve %6’sı kendini androseksüel, ace+, queer, tanımsız olarak tanımlıyor. Şiddete maruz kalan kişilerin %53’ü natrans, %23’ü trans, %24’ü ise “+” (agender, queer, tanımsız, akışkan) %4’ü de interseks.

Katılımcılar pandemide bir ya da birden fazla şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Verilere göre şiddete maruz kalan katılımcıların %56’sı ev içi, %53’ü duygusal, %22’si ekonomik, %48’i sözlü %12’si fiziksel %3’ü cinsel, %22’si siber şiddete maruz kalmış olup %24’ü şiddet tehdidi aldı.

Şiddete maruz kalan kişiler pandemide maddi bağımlılık yaşadığını ve ekonomik yetersizlik sebebiyle pandemiyi geçirdikleri evlerde çeşitli kısıtlamalar yaşadıklarını ifade etti. Bu kısıtlamalar arasında teknolojik aletlerden ve sosyal medyadan uzaklaştırılma, heteronormatif söylemlerle kişiye fobik dayatmalar, sağlıklı iletişimin azalması sıklıkla yaşanılan hak ihlalleri yer alıyor.

Katılımcıların %44’ü maruz kaldığı şiddetin LGBTİ+ olmasıyla ilgili olduğunu düşünürken %3’ü bazı şiddetlerin böyle olduğunu düşünüyor. 24 katılımcı maruz kaldığı şiddetin cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğinden bağımsız olduğu düşünürken 16 kişi ise kararsız ya da bilmiyor.

Raporun ayrıntılarına buradan göz atabilirsiniz.


Etiketler: yaşam
İstihdam