24/12/2019 | Yazar: Kaos GL

Türkiye’deki gençlik çalışmaları yürüten örgütlerin sayıları her geçen gün artış içinde olsa da, LGBTİ+ örgütlerinin gençlerle olan ilişkisi ve gençlik çalışmalarına yaklaşımları nasıl?

LGBTİ+ örgütleri ve gençlik Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Gençlik alanında Lavender LGBTİQ+, SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) ve Kaos GL Derneği neler yapıldığını veya yapılmadığını, ihtiyaçları ve mevcut durumlarına dair kısa bilgiler paylaştı.

Buyurun beraber bakalım! 

“Politikaların oluşturulmasının vakti gelmiştir”

SPoD / İstanbul

Türkiye’deki LGBTİ+ hareketine katkı sağlamak isteyen örgütler olarak, çalışmalarımızın çoğu halen daha hak savunuculuğu, psiko-sosyal destek ve hukuki destek alanlarında LGBTİ+’ları desteklemek üzerine. Bunun yanında akademi, edebiyat ve kültür alanlarında da çalışmalar yürütüyoruz. Ancak tüm bu çalışmaları yürütürken özellikle genç ve/veya yaş almış kitlelere yönelik bir çalışma ya da politika uygulamamız bulunmuyor.

Genç ve gençlik özelinde baktığımızda ise SPoD adına birkaç noktayı belirtmek gerekir. Gönüllülerimizin yaş ortalaması 24; gönüllü ve profesyonel çalışma arkadaşlarımızın yaş ortalaması ise 27. Bu durum, organik olarak SPoD’u gençlerden oluşan bir kurum haline getiriyor olsa da, direkt olarak gençlik alanına yönelik ya da LGBTİ+ hareketindeki gençlere ve/veya gençliğe yönelik bir çalışması bulunmuyor.

Yapısı ve çalışma yürüten kişilerin genel olarak gençlerden oluşması daha önce buna yönelik herhangi bir soruyu akla getirmemiş; gönüllülerinin, çalışanlarının, danışma hattını arayanların daha çok genç kitleden oluşması, gençlik çalışmalarını ayrı bir yerden okuyarak öncelik veya özel bir noktaya taşımamıştır. Bu kadar genç bir dinamiğe sahip olan kurumun neden gençliğe yönelik çalışmalarının olmadığı konusunu bu sayede SPoD olarak tartışmaya açmanın ve belki de sadece genç değil aynı zamanda yaş almış öznelere de yönelik çalışmaların ve politikaların oluşturulmasının vakti gelmiştir.                    

“Nefretten uzak bir gelecek için hedefimiz gençler!”

Lavender LGBTİQ+ / İzmir

Bir öğrenci topluluğu olarak Lavender'in genel hedef kitlesi gençler. Her ne kadar çalışmalarımıza sınır koymuyorsak da, yaptığımız çalışmalar gençleri hedef alıyor ve daha çok gençlere yönelik hayata geçiyor.

Lavender şiddet karşıtı bir oluşum ve her şeyden önce amacımız güvenli bir alan sağlamak. Hem gönüllülerimiz için hem de etkinliklerimize katılanlar için fobiden, nefretten uzak bir alan sağlamayı umut ediyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. Gerek eğlence alanında gerekse teorik alanda çalışmalarımız oluyor ve bu çalışmalar başka yaş kitlelerine hitap etsek dahi daha çok genç kesimin keyif alacağı aktiviteler oluyor. Amacımız nefretten uzak bir gelecek yaratmak ve bunun için de hedefimiz gençlerle çalışmak. 

Gençlere ulaşınca, onlara başka bir yaşam şeklinin mümkün olabileceğini, bu yaşamı birlikte yaratabileceğimizi gösterince geleceğe dair umudumuz artıyor. Gençler geleceğin yaratıcılarıdır ve biz Lavender olarak geleceği yaratıyoruz.

Gençler Lavender'in en önemli destekçisi ve hedef kitlesi. Deneyimlerimizle, yeni fikirlerimizle, çağdaş bakış açımızla ya da nostaljik özlemlerimizle, çeşitliliğimizle geleceği yaratıyoruz!

“Genç LGBTİ+’ların kendi sözlerini üretebildikleri ve problemlerini görünür kıldıkları alanların olabilmesini arzuluyoruz”

Kaos GL / Ankara

Kaos GL Derneği yıllar boyunca birçok alana temas ederek, söz üretme ve politik müdahalelerde bulunma veya o alanlarda bir etki yaratma durumunu korumak için çalışmaktadır.

Gençlik çalışmaları ise, Kaos GL’nin kendisini geliştirmeyi hedeflediği alanlardan biridir. Bugün biliyoruz ki, gençlerin kendi yaşamlarını etkileme güçleri ve özellikle haklarını kazanma, koruma, geliştirme veya kullanmaya yönelik farkındalıkların artması bir toplumun siyasal ve politik zemini başta olmak üzere, birçok yönde pozitif ivme kazanması için belirleyici bir özelliğe sahiptir. Tüm bunlar ise gençlik çalışmalarının geliştirilmesi ve etkilerini hissetmeye başlamamız ile hayata daha fazla yansıyabilecektir.

Bizler de bu yüzden, yaptığımız çalışmaların katılımcı ve alan açmayı gözeten bir noktadan hareketle hayata geçmesini önemsiyoruz. Yaşadığımız toplumda okul ve aile kıskacında yaşamlarını sürdüren genç LGBTİ+’ların, iş hayatındaki genç LGBTİ+ profesyonellerin veya kimliğinden dolayı çevrelerinden, iş hayatından ve/veya toplumdan izole bir yaşam sürmek zorunda bırakılan genç LGBTİ+’ların kendi sözlerini üretebildikleri ve problemlerini görünür kıldıkları alanların artmasını arzuluyoruz.

Dergimizde “Gençlik” dosya konusunu tartışmaya açmak da gençliğe dair daha çok konuşmaya, öğrenmeye ve paylaşmaya ihtiyaç duyduğumuzu düşünmemizdendir.

Gençlik politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi ve gençliğe dair gençlerle birlikte hayata geçirebileceğimiz çalışmaların artması umuduyla…

* Bu söyleşi ilk olarak Kaos GL dergisinin “Gençlik” dosya konulu 168. sayısında yayınlanmıştır. Dergiye; online aboneler dergi websitesinden ulaşabilir. Dergiyi internetten satın almak için ise Notabene Yayınları ile iletişime geçebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, yaşam
bülten