25/07/2023 | Yazar: Belgin Günay

LGBTİ+ tıp öğrencileri, 22 – 23 Temmuz tarihlerinde Ankara’da “Örgütlenme ve Strateji Çalıştayı”nda interseks sağlığı, seks işçilerinin karşılaştığı sağlık hakkı ihlalleri ve savunuculuk konuşuldu.

LGBTİ+ tıp öğrencilerinden “Örgütlenme ve Strateji Çalıştayı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ tıp öğrencileri, Türkiye’nin her yerinden, farklı cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerden on bir tıp öğrencisinin katılımıyla “Örgütlenme ve Strateji Çalıştayı”nı gerçekleştirdi.

22 – 23 Temmuz tarihlerinde Ankara’da Avrupa Birliği Sivil Düşün programı ve 17 Mayıs Derneği destekleriyle gerçekleştirilen Çalıştay’a Adana, Ordu, Trabzon, Antalya, Samsun gibi illerden de öğrenciler katıldı. Çalıştay’ın ilk günü “İnterseks Sağlığı” atölyesiyle başladı.

17 Mayıs Derneği ve İnter Dayanışma’dan Belgin Günay’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen atölyede interseks hakları ve interseks sağlığı üzerine çalışıldı, atölyenin son 1 saatinde vaka çalışmaları gerçekleştirilerek interseks tıbbi bakımı için olumlu örnekler yaratıldı.

Seks işçilerinin sağlık erişiminde yaşanan sorunlar da konuşuldu

Trans seks işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimi atölyesi ise Efruz Kaya eşliğinde gerçekleşti. Kaya, atölyede seks işçiliğinin ne olduğu, seks işçilerinin sağlık erişiminde ne gibi problemler yaşadığını ve trans seks işçilerinin özel sağlık ihtiyaçlarını aktardı. Ayrıca seks işçilerinin örgütlenme tarihi de incelendi.

İlk günün devamında, Dr. Filiz Ak, trans+ sağlığında uzmanlık ve cinsiyet uyum süreci hakkında öğrencilere bilgi verdi. Bu atölyede, öğrencilerin seçmek istedikleri uzmanlık alanlarında LGBTİ+ hareketine nasıl katkı sağlayabilecekleri, bilgi üretimi için ulaşılabilecek kaynaklar gibi konular ele alındı.

Sağlık hakkı ve savunuculuk

İkinci gün atölye çalışma alanlarının belirlendiği bir forumla devam etti. İnterseks sağlığı, trans sağlığı, medikal şiddet, kaynak geliştirme, kapsayıcı müfredat, çeviri ve sosyal medya ekipleri bu forumun sonucunda kuruldu. Ardından, Mahmut Şeren eşliğinde bir savunuculuk atölyesi yapıldı. Bu atölyede stratejik hedefler ve paydaşların belirlenmesi üzerine çalışıldı.

“İdeal bir Sağlık Sistemi Mümkün” adlı senaryo oyununda ise öğrenciler mevcut sorunlara çözüm üretecek yollar aradılar. Bu oyunu Defne Güzel eşliğinde yapılan “Yerel Çalışmalar ve Kapasite Geliştirme Atölyesi” takip etti. Burada ise farklı şehir ve bölgelerden gelen katılımcıların kendi şehirlerinde ve üniversitelerinde ağın çalışmalarını nasıl genişletebilecekleri, kurabilecekleri ittifaklar ve yararlanabilecekleri yerel oluşumlar tartışıldı. Son atölyede 6 aylık bir çalışma planı çıkartıldı ve hedefler belirlendi.

Atölyelerin sonunda öğrenciler 6 ay sonra yeniden buluşmak üzere şehirlerine döndü.


Etiketler: insan hakları, yaşam, sağlık, sağlık hakkı
İstihdam