23/05/2018 | Yazar: Yıldız Tar

​Pembe Hayat’ın Ankara’daki “LGBTİ+ etkinlik yasağına” ilişkin davasında Ankara 13. İdare Mahkemesi avukatları dinledi.

LGBTİ+ yasağı İdare Mahkemesi’nde görüşüldü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Pembe Hayat’ın Ankara’daki “LGBTİ+ etkinlik yasağına” ilişkin davasında Ankara 13. İdare Mahkemesi avukatları dinledi. Pembe Hayat ve Kaos GL’den avukatlar yasak kararının ayrımcı olduğunu, ifade ve dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğini anlattı.

Pembe Hayat'ın Ankara’da LGBTİ+ etkinliklerinin süresiz yasaklanması kararına ilişkin “kararın iptali ve yürütmenin durdurulması” istemli dava duruşması bugün (23 Mayıs) görüldü.

Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Pembe Hayat adına Av. Emrah Şahin; Kaos GL Derneği’nden ise Av. Hayriye Kara ve Av. Kerem Dikmen katıldı.

“Dayanaklar yasaklama için makul gerekçeler değil”

Av. Şahin, duruşmanın ardından KaosGL.org’a bilgi verdi. Şahin, “Ortada tamamen hukuksuz bir süreç var. OHAL kanunları Valilik tarafından bahane ediliyor” dedi. Şahin, duruşmadaki beyanlarını ise şöyle özetledi:

“Sunulan yasal dayanaklar süresiz halde yasaklama için makul gerekçeler değil. Mahkemede de bu maddelerle yasağın çıkamayacağını belirttik. Umuyoruz ki olumlu bir karar çıkar ancak mahkemelerin ne karar vereceğine ilişkin önceden tahminde bulunmak çok kolay değil. Davamız kabul edilir ve yasaklama iptal edilirse adalet geç de olsa yerini bulmuş olacak.”

Av. Şahin, Mahkeme’nin önümüzdeki aylarda idarenin yasağına ilişkin karar vermesini beklediklerini söyledi.

“İfade ve dernek kurma özgürlükleri ihlal ediliyor”

Av. Dikmen ise duruşmada söz alarak uluslararası sözleşmeler ve ifade özgürlüğünü hatırlattı. Dikmen, yasaklama kararının hem Anayasa’daki hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) ifade hürriyeti ile dernek kurma hürriyetinin özünü ihlal ettiğini söyledi.

Dikmen’in duruşmaya ilişkin KaosGL.org’a değerlendirmesi ise şöyle:

“Valilik savunma dilekçesinde hakların kısıtlanması rejimine uygun bir şekilde kısıtlandığını söylüyor ancak yasak kararı ile haklarımız bu rejime aykırı bir şekilde kısıtlandı. Kısıtlamanın belirli ve ölçülü olması gerekir. Mahkemede de bunu dile getirdik.

“Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan saldırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.  Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahkeme sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

“Yine AİHS’e göre hakların kısıtlanması devletin taraf olduğu diğer anlaşmalara aykırı olmayacak şekilde olmalı. O ülke başka bir insan hakları ile ilgili anlaşmaya taraf mı değil mi ona da bakmak gerekir. Türkiye Birleşmiş Milletler’in Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne de taraf. Orada da kısıtlama kararlarında ayrımcılık yapılamayacağı söyleniyor. Bu yasaklama kararında ise doğrudan ‘LGBTİ dernekleri’nin etkinlikleri yasaklanarak ayrımcılık yapıldı. Haliyle bu sözleşmeye de aykırılık var.”

İdari davalarda mahkeme nasıl karar veriyor?

Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılmasına idari dava deniliyor. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetleniyor. İdare mahkemesinde yargılamalar evrak üzerinden yapılıyor. Tüm bilgi ve belgeler toplandıktan sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılabiliyor.

Kaos GL ve Pembe Hayat’ın ayrı ayrı açtığı davalarda idare mahkemeleri ‘yürütmeyi durdurma’ taleplerini reddetti. Ancak yasak kararın iptaline ilişkin yargı süreci devam ediyor. Pembe Hayat’ın bugün görülen duruşmasından sonra Mahkeme’nin önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

Kaos GL yasağı AYM’ye taşımıştı

Öte yandan Kaos GL’nin açtığı davanın duruşma tarihi henüz belli değil. Dernek, geçtiğimiz günlerde, Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasağını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine AYM’ye başvuran dernek yasağın ifade özgürlüğü hakkı, dernek kurma hakkı ve toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Yasakla ayrımcılık suçu işlendiğini ve İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddederek adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Dernek, “ihlalin telafisi mümkün bulunmayan etkisi, açık zarara yol açması, çok ağır bir hak ihlali olması” nedeniyle AYM’nin geçici tedbir kararı vererek Valilik kararını tedbiren durdurmasını talep etti.

İlgili haberler:

Ankara Valiliği’nden ‘LGBTİ etkinliklerine’ süresiz ‘genel ahlak’ yasağı

Kaos GL ve Pembe Hayat: Valilik yasağı hukuka aykırı

Kaos GL ve Pembe Hayat Valilik yasağına dava açtı

Yasaklı günlerde LGBTİ+ hakları

“LGBTİ etkinlik” yasaklarına yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

LGBTİ+ etkinlik yasağı Anayasa Mahkemesi’nde!

LGBTİ+ yasağıyla hangi haklarımız, nasıl ihlal edildi?


Etiketler: insan hakları
nefret