12/04/2017 | Yazar: Umut Güner

Veri tabanı, mağdurlar ve LGBTİ örgütlerinin yanı sıra akademisyen ve gazeteciler için de bilgi sağlayacak.

LGBTİ’lerin insan hakları için veri tabanı geliyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, LGBTİ’lerin insan haklarını izleme ve raporlama faaliyetlerini kullanıcı dostu, sistematik bir hale getirmek için veri tabanı oluşturacak. Veri tabanı, mağdurlar ve LGBTİ örgütlerinin yanı sıra akademisyen ve gazeteciler için de bilgi sağlayacak.

Kaos GL’nin “LGBTİ’lerin İnsan Haklarını İzleme, Raporlama ve Sistem Geliştirilmesi Projesi” son sürat devam ediyor. Öncelikli hedefleri arasında bir veri tabanı yapılması planlanan proje kapsamında, bu veri tabanına ayrımcılık alanları, işkence, kötü muamele, yaşam hakkı, nefret suçları verilerinin girilmesi için bir veri tabanı programı yazılımı hazırlanacak.

Hazırlanan veri tabanına Türkiye’de LGBT insan hakları izleme raporlarının yayınlanmaya başladığı 2007 yılından bu yana veriler proje asistanı tarafından girilecek. Proje ile birlikte 10 yıllık izleme ve raporlama verilerinin veri tabanına aktarılması hedefleniyor. Bu veri tabanı ile mağdurlar, farklı şehirlerdeki LGBTİ örgütlenmeleri, insan hakları savunucuları, akademisyenler, araştırmacılar ve gazetecilere veri sağlaması hedefleniyor.

Ana destekçisi Açık Toplum Vakfı olan proje ile Kaos GL ve LGBTİ örgütlerinin hazırladıkları insan hakları izleme raporlarının güvenirliğinin artması sağlanacak. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ve kamuoyuna yönelik savunuculuk faaliyetleri olarak LGBTİ’lerin insan hakları raporları hazırlanacak. Proje kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletlerin insan hakları mekanizmalarına yönelik savunuculuk faaliyetleri planlanıyor. 2017 yılında içinde, Türkiye’yi ziyaret edecek raportörlere LGBT alanına ilişkin yönetici özetleri ve tematik raporlar hazırlanacak.

Proje ne aşamada?

2017 başında başlayan proje kapsamında bir dizi toplantı yapıldı. Oluşturulacak veri tabanının arka plan çalışmaları tamamlanmak üzere.

Proje ekibinin mobilize olması

Proje koordinatörü, proje ekibi, avukatlar, raportörler 23 Ocak’ta bir araya geldi. Kaos GL’nin 2007 yılından bu yana yaptığı insan hakları izleme faaliyetleri değerlendirildi. İnsan hakları izleme raporlarının zaman içinde diğer örgütlerle kolektif bir şekilde üretilememesinden kaynaklı medya tabanlı kaosGL.org insan hakları raporuna dönüştüğünün altı çizildi.

Danışmanlık ve insan hakları ihlalleri

Kaos GL danışmanlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde kayıt altına alınamadığı, bu yüzden danışmanlığı aşan insan hakları ihlali olarak tanımlanacak süreçlerde bile insan hakları izleme mekanizmasının ve bu mekanizmanın araçlarının etkinleşmediği gözlemlendi. Bunun için danışma faaliyetleri ile insan hakları izleme faaliyetleri arasında eş güdümün yaratılması gerektiği ve danışmanın sorununun insan hakları ihlali olarak kayıt edilebilecek sisteme geçişisin sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Danışmanlık formu geliştirildi.

Dava gözlem ve hukuki destek mekanizması

Dava gözlem konusunda LGBTİ örgütlerinin kapasitesinin profesyonel avukat kapasitesi ile sınırlı olduğu, gönüllü avukatların her daim dava gözlem geri dönüş yapmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Ancak Kaos GL muhabirlerine yönelik, yeni medya okulunun üçüncü bir faaliyeti olarak “dava gözlem eğitimi” yapılmasına karar verildi.

Toplantılarda, dava gözlemde bir diğer sorunun için bilgi toplama ve bu bilginin tasnif edilmesi noktasında yaşanılan sorunlar olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden insan hakları izleme ve danışmanlık sistemi içinde “dava gözlem formu geliştirilmesine” karar verildi. Nisan sonuna kadar dava gözlem formu hazırlanmış olacak.

Pembe Hayat ile ortaklaşma

İnsan Hakları izleme ve raporlama için eşcinsel, biseksüel ve transların farklı alanlarda insan hakları ihlalleri yaşanabiliyor. Bu yüzden çalışmaya Pembe Hayat LGBT Derneği davet edildi. Pembe Hayat LGBT Derneği aktivistleri ile birlikte 4-5 Şubat  tarihinde ekip ilk toplantısını yaptı. Toplantıya katılan herkes danışmanlık veyahut insan hakları izleme faaliyeti yaparken ne tür zorluklarla karşılaştıklarının altını çizdi. Veri tabanını ve sistemi yaratacak toplantıda bu sorunları dinledi.

Proje ekibi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın düzenlediği benzer bir çalıştaya katıldı. 25-26 Şubat’ta yapılan çalıştayda İHD, Türkiye İnsan Hakları Vakfı insan hakları ihlalleri izleme faaliyetleri hakkında deneyim aktarımı yaptılar.

Teknik alt yapı toplantısı

Veri tabanının alt yapısını oluşturmak için 9 Şubat’ta Kaos GL, proje ekibi ve veri tabanı uzmanları bir araya geldi. Teknolojik alt yapı tartışmaları yapıldı. Bu doğrultuda Microsoft’un Azur isimli server destek programına başvuru yapıldı. İkinci bir gündem olarak hali hazırda uluslararası alanda en çok kullanılan Huridocs sisteminin incelenmesine karar verildi. Yapılan inceleme çalışmasında, Huridocs sisteminin LGBTİ terminolojisini içermediği ortaya çıktı. Bunun geliştirilmesin karar verildi.

Mikro dizin çalışmalarına başlanması

İlk toplantıı, 28 Şubat’ta yapıldı. Temel insan hakları kavramları üzerine sunum yapıldı. Bu sunumlar doğrultusunda hangi ihlallerin hangi başlıklar altında değerlendirilebileceği tartışması yapılmaya başlandı.

Kaos GL İnsan Hakları Mekanizması Çalıştayı 1

İlk çalıştay 4-5 Mart’ta Ankara’da yapıldı. Proje şimdiye kadar gelinen aşama değerlendirildi. Mikro dizin çalışması birinci bölümü tamamlandı. Mikro dizin çalışmasına eklenecek Türkiye’de LGBTİ’lere özgü insan hakları ihlallerinin büyük kısmı eklemlendi.

Kaos GL İnsan Hakları Mekanizması Çalıştayı 2

17-18 Mart’ta ikinci çalıştay yapıldı. Mikro dizin çalışması ikinci bölümü tamamlandı. Mikro dizin çalışmasına eklenecek Türkiye’de LGBTİ’lere özgü insan hakları ihlallerinin büyük kısmı eklemlendi.

İnsan hakları ihlalleri formu geliştirilmesi

27-30 Mart tarihlerinde insan hakları ihlalleri formu geliştirildi. Ve farklı ihlaller durumunu kapsayıp kapsamadığı tespit edilmek üzere örnek vakalar üzerinden değerlendirme yapıldı.

Ayrımcılık tezahürleri ve cinsel şiddet terminolojisi eğitimi

3 Nisan’da mikro dizin çalışmasına katkı vermek için yapılan çaıştayda Türkiye’de LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın nasıl tezahür ettiği tartışıldı. Ayrımcılık terminolojisi oluşturuldu.

Yanı sıra eksik bulunan alanlardan biri olan cinsel şiddet terminolojisi atölyesi 8 Nisan’da yapıldı. Buradaki tanımlar da mikro dizine eklenecek.

Proje kapsamında 2016 yılında Kaos GL’in verdiği 2500 danışmanlık maili konu başlıklarına göre de tasniflendi. Verilen yanıtlar eklendi. 


Etiketler: insan hakları
nefret