07/12/2009 | Yazar: Özge Gökpınar

Eşcinsel ve Biseksüel çalışanların iş yaşamı toplantılarının finali 12 Aralık’ta Ankara'da.

‘Bizim sendikalarımıza ihtiyacımız var!’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eşcinsel ve Biseksüel çalışanların iş yaşamı toplantılarının finali 12 Aralık’ta Ankara'da.

Kaos GL tarafından düzenlenen "LGB İşçiler" buluşması, 12 Aralık’ta “LGB Çalışanların Çalışma Hayatı Final Toplantısı” ile son bulacak.
 
Farklı şehirlerden eşcinsel ve biseksüeller,24-25 Ekim 2009’da Ankara’da, çalışma hayatı içinde yaşadıkları sorunları paylaşmak, sendikal süreç içindeki problemleri listelemek ve ileriye dönük bu sorunları nasıl aşabileceklerini tartışmak amacıyla buluşmuşlardı. Bu toplantıda ortaklaşa paylaşılan düşünceler ve LGB çalışanların ihtiyaç duydukları hukuki ve sendikal destek doğrultusunda final toplantısının içeriği son şeklini alarak, 12 Aralıkta yine Ankara’ da, siyasi parti temsilcilerinin, Çalışma Bakanlığı çalışanlarının, sendika görevlilerinin, LGBTT örgüt çalışanlarının, avukatların ve lezbiyen, gey ve biseksüel çalışanların katılacağı “Final Toplantısı” yapılacak.
 
12 Aralık, Ankara
Yıllardır Kaos GL olarak çalışma hayatında LGBTT bireylerin yaşadığı sorunlara karşı oldukça duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, hem danışmanlık hem de tanıklık gösterme amacıyla raporlama yapmaktayız. Şimdi ise bu buluşmada sendikaların LGB çalışanlarına karşı tutumu belirlemeye çalışıyoruz.
 
Kaos GL olarak bu çalışma ve buluşmadaki amaçlarımızın ilki gey, lezbiyen ve biseksüel çalışanın çalışma ortamında ve sendikalaşma süreci içerisinde yaşadıkları problemlere dikkat çekmek ve bu konuda neler yapılabileceğini belirlemektir.
 
Bunlara ek olarak, bu sorunların neler olduğunu ve türlerini de toplumla paylaşabilmek için toplamış olduğumuz tüm verileri içeren bir “Çalışma Hayatında LGB Çalışanların Sorunları” başlıklı bir kitabın basılması, LGB çalışanların sendika süreçlerinin ve sendikaların bu çalışanlara bakışının irdelenmesi, belli başlı sendikaların tüzüklerinin incelenmesi, bu bireylerin yasal hakları ve çalışanlara yönelik hukuki süreçlerin incelenmesi de amaçlarımız içerisindedir. 
 
Ve en sonunda 125 adet sendikaya ait sendika tüzüklerinin incelenmesinden çıkan sonuçları ve yasal haklar/prosedürleri içeren bir rapor, sendikaların LGB çalışanlara yönelik tavrını açıklayan bir rapor, LGB çalışanların sorunlarını aydınlatan bir rapor ve bu üçünün birleştirilip “Sendikalarımıza İhtiyacımız Var!” başlıklı bir kitap haline getirilerek basılmasını amaçlıyoruz.
 
Bu en son raporu da basılı kitap halinde çok sayıda katılımcının yer alacağı “LGB Çalışanlar Final Toplantısı” içerisinde katılımcılara dağıtıp, hep birlikte değerlendirilmesini planlıyoruz.
 
Türkiye’ deki Mevcut Durum
Lezbiyen, gey ve biseksüel çalışanlar, sadece cinsel yönelimleri, hayata karşı tutumları, işyerinde gizlemek zorunda bırakıldıkları yaşam biçimleri ile çalışma hayatı içerisinde birçok sorunla karşı karşıya geliyorlar. Bunların en başında işyerlerinde yaşadıkları yalnızlık geliyor. Çünkü paylaşım anlamında özel alanlarına dair hiçbir şeyi gündeme getiremiyorlar. Yalnızlığa ek olarak, sadece cinsel yönelime dair bir şüpheden kaynaklı olarak çalışma hayatında terfi etmeleri engelleniyor, dışlanıyor ve dahası işten çıkartılıyorlar. Ayrımcılık her alanda olduğu gibi, sendikal sürece de yansıyor.
 
Sendikal süreç içinde Türkiye’ deki onlarca sendika içerisinde çalışma mevzuatına cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılığa karşı maddeler ekleyen ya da bu nedenle bir yönerge öneren ve yürürlüğe sokan sendika sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.
 
Yurtdışındaki birçok sendikanın LGB çalışanlara yönelik sekretaryası varken ve bu alanda birçok gelişme yaşanırken ülkemizdeki sorun hâlâ devam ediyor. Sendikalı çalışanların güvencesi varken, sendikalı LGB çalışanlar aynı haktan yararlanamıyor.
 
Ne yapmak istiyoruz?
Kaos GL tarafından düzenlenen "LGB Çalışanlar Final Toplantısı” ile siyasi parti temsilcilerini, çalışma bakanlığı çalışanlarını, sendika görevlilerini, LGBTT örgüt çalışanlarını, avukatları ve lezbiyen, gey ve biseksüel çalışanları bir araya getirecek bir günlük bir etkinlik gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu etkinlikte; çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı raporlama çalışması hakkında bilgi verme, LGBTT örgütler sürecinde lezbiyen, gey, biseksüel çalışanların sorunları, çalışma yaşamında ayrımcılık: geleneksellik ve piyasa kıskacında eşcinsel çalışanlar, politika düzeyinde LGB çalışanların çalışma hayatı, çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı ile mücadelede sendikacıların rolü, çalışma hayatında ve sendikada karşılaştığımız sorunlar ve neler yapabiliriz üzerinden paylaşımlarda bulunmayı amaçlıyoruz.  Toplantıya katılan avukatların eşliğinde, Türkiye’ deki hukuki süreç hakkında belli değişikliklerin yapılabilmesi için parti temsilcileri, milletvekilleri ve bakanlık görevlileri ve sendikalar ile birlikte çalışabilmenin zeminini oluşturmayı amaçlıyoruz.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret