14/05/2012 | Yazar: Aylime Aslı Demir

Ankara’da, Anti-Militarist Forum’da konuşan İsmet Akça, şiddet aygıtlarının biçim değiştirdiğini, sivilleşmenin beraberinde demilitarizasyonu getirmediğini söyledi.

‘Sivilleşmek Demilitarizasyon İçin Yeter Koşulu Oluşturmuyor’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Ankara’da, Anti-Militarist Forum’da konuşan İsmet Akça, şiddet aygıtlarının biçim değiştirdiğini, sivilleşmenin beraberinde demilitarizasyonu getirmediğini söyledi.
 
7. Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında “Anti-Militarist Forum” Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. İsmet Akça’nın katılımıyla 12 Mayıs’ta Elektrik Mühendisleri Odasında (EMO) gerçekleşti. 
 
Sunumunda Türkiye’de militarizmin genel olarak asker - ordu bağlamında ele alındığını ve orduların siyasl hayata müdahale etmesinin en yaygın anlayışı teşkil ettiğini söyleyen Akça, buna karşı AKP döneminde de “sivilleşme”nin gerçekleştirilmeye çalışıldığından bahssetti. Sivilleşmeyi politik iktidarın orduya hakimiyeti olarak değerlendiren Akça için sivilleşmek gerekli ancak demilitarizasyon için yeter koşulu oluşturmuyor.
 
AKP iktidarının sivilleşme çalışmalarını dönem dönem değerlendirmesini yapan İsmet Akça’ya göre; AKP’nin sivilleşmeyi gerçekleştirmek için 3 aşaması var. Türkiye tarihinde hep önemli bir aktör olan ordu karşısında iktidarının meşruluk zeminlerini pekiştirmek, kürt sorunu ve uluslararası dinamikler.
 
“2002-05 yılları arasında PKK ve Devlet arasında sürekli uzatılan ateşkesler Avrupa Birliğiyle olan ilişkiler bu sivilleşme sürecinde oldukça işlevsel bir dönem. Keza bunu hazırlanan darbe girişimlerinden de anlayabiliyoruz. 2007 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleriyse Ordu ve AKP arasında cephe savaşlarının başlamasına tekabül ediyor. 2010-11 de YAŞ, Ergenekon davalarıyla da bu cephe savaşlarının bir devamını görüyoruz. Yeni Osmanlıcılık, Ortadoğudaki emperyal güç olma iddiası AKP’nin bu yıllardaki politik manevralarının temelini oluşturuyor.”
 
Akça, sivilleşmenin önemli ancak yeterli olmadığının altını çizdi. İktidarın sivilleşmiş militarizasyonla ortaya çıkmasına dikkat çeken Akça, sözleşmeli askerlerin alınmaya başlaması, milli iradenin çoğunluk iradesi olarak lanse edilmesi, polis teşkilatının dönüşümü- büyümesini örnek gösterdi.
 
İsmet Akça, “Neoliberal devletlerde güvenlik yeniden yapılandırılıyor; şiddet aygıtları biçim değiştiriyor, dolayısyla çözüm sadece sivilleşmek olamaz anti-militarist hareket aynı zamanda anti-kapitalist de olmak zorundadır” sözleriyle sunumunu tamamladı.
 
Buluşma için kiminle iletişime geçebilirim?
Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org
antihomofobi.org
 
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, her yıl 17 Mayıs Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı homofobi ve transfobiye karşı 7 yıldır örgütlüyor.
 
İlgili haber:
7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Programı
 
Anti-Militarist Forum 12 Mayıs’ta Ankara’da

Etiketler: insan hakları, askerlik
Nefret