02/10/2014 | Yazar: Murat Köylü

Denge ve Denetleme Ağı, siyasi liderlere yönelik çağrıda bulundu: Yeni anayasa, bir arada uzlaşarak mümkün!

‘Yeni Anayasa uzlaşarak mümkün’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Kaos GL’nin de üyesi olduğu, 160’ın üzerinde sivil toplum kuruluşundan ve bireysel katılımdan oluşan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), siyasi liderlere yönelik çağrıda bulundu: Yeni anayasa, bir arada uzlaşarak mümkün!
 
DDA’ya göre; siyasi partilerin birincil vaatlerinden olmasına rağmen, “kırmızı çizgileri” ve siyasi/ideolojik dayatmaları nedeniyle 2011 seçimleri sonrasında tamamlanamayan “yeni anayasa süreci” devam etmeli. Çünkü, toplumun büyük bir kesiminde yeni bir anayasa beklentisi ve ihtiyacı devam ediyor.
 
Denge ve Denetleme Ağı’nın çağrı metni şöyle:
“Yeni anayasa özgür, adil ve demokratik bir ülkede bir arada yaşamamızın da garantisi olacak.  Bunun için hak ve özgürlükler alanı genişletilirken devletin temel organları olan yasama yürütme ve yargının işlevlerinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin yeniden tanımlanması, düzenlenmesi gerekli.  165 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı olarak, tüm liderlere denge ve denetleme sisteminin güçlendirildiği, katılımcı bir süreç sonucunda yazılacak yeni bir anayasa için çağrıda bulunuyoruz.
 
“Denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığı bir sistemde, demokrasiden bahsedilmesi mümkün değildir. Devletin tüm organları arasında öyle dengeler kurulmalıdır ki, her biri kendi işlevini yerine getirirken, diğerini denetleyebilmeli ve herhangi birinin aşırı güç kazanmasının da önüne geçmelidir.  Hak ve özgürlüklerimizi uygulamada garanti altına alan bu tür bir sağlam denge ve denetleme sistemi yeni anayasada şarttır.
 
“Geçtiğimiz dönemlerde yapılan anayasa çalışmaları ne yazık ki olumlu sonuçlanamamış ancak yapım sürecine ilişkin değerli deneyimler elde edilmiştir. Bu deneyimler ışığında anayasa yapımına dair katılımcı ve müzakereci yöntemlerin tartışılması ve uygulanması gerekmektedir.  Çoğulcu ve demokratik bir anayasa ancak yine çoğulcu ve katılımcı yöntemlerle hazırlanabilir.
 
“Bu ülkenin vatandaşları olarak birbirinden farklı görüşlerimiz olsa da bir araya gelerek müzakere yürütecek ve yeni bir anayasa yapabilecek demokratik olgunluğa  sahip olduğumuza inanıyoruz.  Denge ve Denetleme Ağı olarak tüm liderlerin  bu yeni anayasa sürecini sahiplenmelerini ve toplumun talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak süreci kararlılıkla yürütmelerini istiyoruz.”
 
Denge ve Denetleme Ağı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve üyelik için www.birarada.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam