05/04/2021 | Yazar: Kaos GL

Mülkiye Teftiş Kurulu, görevleri arasında katılımcılık ve demokrasiyi geliştirmek olan kent konseylerine yürüttüğü soruşturma kapsamında LGBTİ+ meclisleri olup olmadığını sordu.

Mülkiye Müfettişi'nden Kent Konseyleri’ne: “LGBTİ+ meclisiniz var mı?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Görsel: Gizem Karagöz, KaosGL.org için stok görsel

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Şişli ve Beşiktaş Kent Konseyleri’ne yazı yolladı. Bünyelerinde LGBTİ+ meclislerinin kurulup kurulmadığını sordu. Kurul, varsa LGBTİ+ meclislerinin geçmişten bugüne gelişiminin ve faaliyetlerinin belgelerini de talep etti.

KaosGL.org’un ulaştığı bilgilere göre Şişli ve Beşiktaş Kent Konseyleri’ne yazı iletildi. Başka kent konseylerine de yazıların iletildiği bildirildi.

Mülkiye Baş Müfettişi kent konseylerine bünyelerinde “LGBTİ+ ve benzer isimler altında faaliyet göstermek üzere bir meclis veya benzer bir kuruluş oluşturulup oluşturulmadığını” sordu.

Yazıda ayrıca eğer meclis varsa hangi çalışmaları yürüttüğü, bu faaliyetler için ayni ve nakdi harcama yapılıp yapılmadığı da soruldu.

Mülkiye Müfettişi’nin hangi soruşturma kapsamında bu soruyu sorduğu ise bilinmiyor.

Kent Konseyleri hakkında

Kent konseyleri mevzuata göre “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak” üzere kuruluyor.

Konsey bünyesinde meclis ve çalışma grupları ise mevzuatta şöyle tarifleniyor:

“Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları”

Kent konseylerinin görevleri ise şöyle:

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret