21/08/2023 | Yazar: Kaos GL

Polonya'da LGBT çalışanların neredeyse yarısı, farklı muamele görmekten korktukları için meslektaşlarına açılmaktan çekiniyor.

Polonya’da LGBT çalışanların yarısı açılamıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Polonya'da LGBT çalışanların yüzde 46’sı, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliklerini işyerinde açıklamaktan kaçınıyor çünkü farklı muamele göreceği endişesi taşıyor.

Büyük çok uluslu bir muhasebe ler firması olan Deloitte tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, Polonya'daki LGBT çalışanların yüzde 40'ı işyerinde ayrımcı davranışlarla karşılaştıklarında bunu kurumlarına bildiriyor. Çalışanların çoğunluğu, ayrımcılığı bildirmekten çekiniyor.

Deloitte Polonya'nın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık lideri Maja Zabawska durumu şöyle değerlendirdi:

“Çalışma arkadaşları tarafından LGBT+ bireylere karşı kabul edilemez veya yetersiz derecede kapsayıcı olmayan muameleyle karşılaşmak, maalesef yaygın bir durum. Bu durumu değiştirmek istiyorsak, destek ve dayanışmamızı aktif ve gözle görünür bir şekilde sergilemeliyiz.”

Türkiye’de durum ne?

Kaos GL’nin kamu ve özel sektörde çalışan LGBTİ+’ların durumu araştırması 2022 sonuçlarına göre hem kamuda hem özel sektörde LGBTİ+ çalışanlar arasında işsizlik yaygınlaşıyor, işten çıkarılma ve yeni iş bulamama korkusu derinleşiyor.

Derneğin her sene yaptığı istihdam araştırmasının 2022 sonuçları “Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” başlıklı iki raporda kamuoyu ile paylaşıldı. Prof. Dr. Mary Lou O’Neil, Dr. Reyda Ergün, Dr. Selma Değirmenci, Dr. Kıvılcım Turanlı, Doğancan Erkengel ve Öykü Deniz Aytemiz’in hazırladığı raporların editörleri ise Kaos GL İnsan Hakları Programı’ndan Murat Köylü ve Defne Güzel.

289 kişinin katıldığı özel sektör araştırma sonuçlarına göre LGBTİ+ çalışanların sadece yüzde 27’si işyerinde açık olabiliyor. LGBTİ+’lar neredeyse her sektörde çalışırken, bu toplumsal gerçeklik görünür olamıyor. İşyerinde açık olamamak sadece işe alım süreci veya çalışma hayatının ilk dönemlerine özgü de değil.

LGBTİ+ çalışanlar arasında işsizlik yaygınlaşıyor, işten çıkarılma ve yeni iş bulamama korkusu derinleşiyor, bu çerçevede işyerinde açık olmak LGBTİ+’lar açısından daha da büyük bir risk haline geliyor.

LGBTİ+ çalışanlar ayrımcılık karşısında işlerini kaybetme korkusu, daha ağır bedeller ödeme olasılığı, cinsel kimliklerinin kendi kontrolleri dışında açığa çıkmasından çekinme, iş dışındaki hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve benzeri nedenlerle haklarını arayamıyor.

221 kişinin katıldığı kamu araştırması sonuçları ise işyerinde gizlenmek zorunda kalmanın kamuda daha ağır sonuçlara yol açtığını gösteriyor. Kamu çalışanı LGBTİ+’ların sadece yüzde 6,5’i işyerinde açık davranabilirken; raporda işyerinde açık olamamanın kendisinin de bir ayrımcılık olduğu vurgulanıyor:

“Görüldüğü kadarıyla, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve nefret söyleminin yeniden üretilmesine neden olan koşullar kamuda özel sektöre nazaran çok daha ağır bir tablo oluşturmaktadır. Geçen yıllarda olduğu gibi, 2022 araştırması da cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliklerine dayalı ayrımcılığın kamuda istihdama erişimde ciddi bir engel olduğunu ortaya koymaktadır. LGBTİ+ çalışanlar istihdam edilmeme riskini bertaraf etmek için zorunlu bir kapalılık stratejisi izlemektedir. Ayrımcılığa uğrama riski işe alındıktan sonra da devam ettiğinden, aynı strateji LGBTİ+ çalışanların çalışma hayatlarının tümünü belirlemektedir. Kapalılık, özel sektöre oranla kamuda daha da zorunlu hale gelmektedir.”

Rapora göre; kamu çalışanı LGBTİ+’ların yüzde 63’ü işyerlerinde nefret söylemiyle karşılaşıyor. 2022 yılı araştırmasına katılan her dört LGBTİ+ çalışandan üçü işe alım süreçlerinde ve her beş katılımcıdan dördü çalışma hayatında ya ayrımcılığa maruz kaldı ya da kimliğini gizlemek zorunda bırakıldı.

Türkiye’de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu 2023 Araştırması

Kaos GL Derneği’nin, LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla hazırlayacağı 2023 raporu için başlattığı anket çalışması devam ediyor.

Halihazırda kamuda veya özel sektörde çalışan LGBTİ+’ların katkı sunabileceği gibi daha önce kamuda veya özel sektörde çalışmış LGBTİ+’ların da katılabileceği ankete buradan ulaşarak deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2023 Araştırması; özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak. LGBTİ+ çalışanları kapsayan özel istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Derneğin senelik olarak yaptığı araştırma sonuçları özel sektör, kamu, sendikalar, meslek odaları ve siyasetçilere dönük savunuculuk faaliyetlerinde önemli rol oynuyor. Çalışma her yıl Türkiye’de LGBTİ+’ların istihdam alanında yaşadığı sorunların yanı sıra çözüm önerilerini de içeriyor.

Ankete katılmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, dünyadan
İstihdam