26/03/2013 | Yazar: Umut Güner

Queer Çalışmaları Dersinde "Gruplararası Bir Ayrımcılık İdeolojisi Olarak Homofobiyi" Melek Göregenli anlatacak

Queer Çalışmaları Dersinde Bugün Hastalık’tan ideoloji’ye Homofobi Kavramı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Queer Çalışmaları Dersinde bugün, Kaos GL Danışma Kurulu Başkanı Melek Göregenli “Gruplararası ilişki ideolojisi olarak homofobi” üzerine bir sunum yapacak.
 
Göregenli sunumunda, "Muhafazakarlık, otoriterlik, milliyetçilik, cinsiyetçilik sarmalında heterosekzm nasıl kurumsallaşıyor ve ideolojiler birbirini nasıl besliyor? Ayrımcılığın sosyalizasyonunda özcü inançlar ve önyargılar nasıl etkili oluyor?" tartışacak. 
 
Queer Çalışmaları Dersi Ankara Üniversitesi ATAUM 15 No'lu Derslikte yapılacak. 
 
“Eşcinselliğe ve eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve şiddet konusu, sosyal psikoloji literatüründe, olumsuz tutumlardan davranışsal şiddet kullanımına kadar çok geniş bir çerçevede ele alınabilir. Bu bildiride bu konu, daha çok diğer bütün önyargı ve ayrımcılık türleriyle ortak ve farklı yönleriyle, sosyal psikolojik araştırmalar açısından ele alınmaya çalışılacaktır. Homofobi, daha bireysel (kişilik, benlik algısı, bilişsel yapılar vb.) olduğu düşünülebilecek süreçlerin de etkilediği, eşcinsellerin bir “dış grup” olarak kavramsallaştırılması sonucunda oluşan ve belirli sterotiplerin eşlik ettiği bir gruplararası ilişki ideolojisi olarak da anlaşılabilir ve homofobik ideolojinin kendiliğinden kişisel bir özellik olarak değil, belirli bir sosyal-kültürel bağlam içinde oluştuğu düşünülebilir.”
 

Etiketler: insan hakları, eğitim
nefret