13/04/2021 | Yazar: Kaos GL

Derya Bayraktaroğlu, Ankara Queer Sanat - Konuk Sanatçı Evi katılımcılarından Alex Turgeon ile söyleşti: “Çürüme queerdir” dediğimde, normatifliği sürdürmenin bir parçası olarak, belirli bir estetik, toplumsal konum veya sınıfın sürdürülmesine atıf yapıyorum.

Sanatçı Alex Turgeon ile mekânı queerleştirmek: “Şiir bir lüks değildir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Alex Turgeon. Sanatçının 2016 yılında Center, Berlin’deki Charon's Obol isimli sergisi kapsamında gerçekleştirdiği performanstan bir görüntü. Sanatçının İzniyle.

Kaos GL Derneği’nin başlattığı Ankara Queer Sanat - Konuk Sanatçı Evi programı kapsamında, küratör ve yazar Derya Bayraktaroğlu, işlerinde mimarinin şiirsel mekânına odaklanan, inşa edilmiş mekânı ve dili queer düşünceyi icra ederek sorgulayan, disiplinlerarası çalışan sanatçı ve şair Alex Turgeon ile söyleşti.

Ankara Queer Art sitesinde yayınlanan söyleşide Alex Turgeon “Çürüme Queer’dir” ifadeleriyle ilgili Bayraktaroğlu’nun sorusunu şöyle tanıtlıyor:

“Queer'i hem normatiflik karşıtlığı olarak hem de normatiflik içinde olamama, var olamama olarak tanımlıyorum. Normatif terimini hem heteronormatiflikle ilişkili olarak hem de bir sistemin homojenliğinin LGBTQIA + topluluklarına nasıl uygulanabileceğiyle ilişkili olarak kullanıyorum. Normatifliğin reddi dediğimde, bunu, aşırı uçları elbette içeriyor olsa da, illa bu uçlarla tanımlamıyorum. Normatifliğin reddi aynı zamanda toplumsal cinsiyete ve cinselliğe dayalı önceden belirlenmiş rollerden kaçınmak anlamına gelir. “Çürüme queerdir” dediğimde, normatifliği sürdürmenin bir parçası olarak, belirli bir estetik, toplumsal konum veya sınıfın sürdürülmesine atıf yapıyorum. Bu bana göre soylulaştırma taktikleriyle, yani karmaşıklığın basite indirgenmesi süreciyle de gayet kol kola işliyor. İşte bu ideolojinin tersine çevrilmesi, doğal olarak, çürüme, aşırı büyüme, erozyon gibi fikirlere uzanacaktır, çünkü bir ortamın doğası bu yolla karmaşıklaşır. Bir statükoyu sürdürme gerekliliğinin ya da bir şeyin, belki bir binanın ya da mahallenin uzun ömürlü olmasının çok normatif bir yanı olduğunu düşünüyorum. Çok emin olmamakla birlikte, bana göre çürüme (örneğin yıkılmakta olan bir binayı düşündüğümde) başlangıca romantik bir geri dönüşe, bir alanın kökenine edilgen bir geri dönüşe işaret ediyor. Bu çürüme süreci, bir şeylerin dayatıldığı, sonsuza kadar orada ve öyle olmasının istendiği dünya inşası stratejileriyle bir zıtlık oluşturur. “Çürüme queerdir” ifadesiyle, normalleştirme taktiklerinin altında gizlenmiş olan içerme biçimlerine dönüşmüş olan geç kapitalist sistemleri altüst etmenin bir yoluna işaret etmek istiyorum. Çürüme, bana bu modelin doğal bir antitezi gibi görünüyor.”

Söyleşinin tamamına Ankara Queer Art sitesinden ulaşabilirsiniz.


Etiketler: kültür sanat, yaşam, dünyadan
İstihdam