03/03/2021 | Yazar: Aslı Alpar

Gazeteci Lauren Crosby Medlicott: “Şiddete maruz kalanlar çoğunlukla trans ve göçmen kadın seks işçileri.”

“Seks işçileri suçlu sayılma korkusu hissetmeden maruz bırakıldıkları şiddeti bildirdiklerinde güvende olacaklar” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Seks işçilerinin tüm dünyada karşı karşıya kaldıkları hak ihlalleri; seks işçilerine yönelik ayrımcılığın, mizojeni ve transfobinin yaygınlığı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Gazeteci Lauren Crosby Medlicott, seks işçilerinin küresel sorunlarını aktardığı haberinde, seks işçilerinin suçlanacakları kaygısıyla, maruz bırakıldıkları suçu yetkililere bildiremediklerine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Dünyadaki seks işçilerinin % 45 ila% 75'i çalışırken şiddete maruz kalıyor, şiddete maruz kalanlar çoğunlukla trans ve göçmen kadın seks işçileri.”

Medlicott haberinde, seks işçiliğine yönelik kriminalizasyonun, seks işçilerini güvensiz alanda çalışmaya, haklarını savunmak için örgütlenmekten uzaklaştırdığına vurgu yapıyor: Seks işçiliğinin yasa dışı olduğu ülkelerde, seks işçileri şiddete karşı daha savunmasızdır çünkü failler, kurbanlarının tutuklanma veya para cezasına çarptırılma korkusuyla tacizi bildirme olasılıklarının daha düşük olduğunu bilirler.”

Seks işçilerine yönelik işlenen suçların raporlanmasının öneminden de bahseden Medlicott, seks işçilerine yönelik işlenen suçların raporlanmasının şiddet faillerine eylemlerinin kanun kapsamında ele alınacağı ve hoş görülmeyeceğine dair açık bir mesaj vereceğini ekliyor.

Medlicott, “Seks işçileri suçlu sayılma korkusu hissetmeden maruz bırakıldıkları şiddeti bildirdiklerinde güvende olacaklar” diyor.

Medlicott’un haberinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları
Telegram