23/03/2023 | Yazar: Kaos GL

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin “Seks İşçilerinin Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Önündeki Engeller: CSÜS Hizmetleri İhtiyaç Analizi Rapor Sonuçları ve Öneriler” raporu yayında.

“Seks İşçilerinin Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Önündeki Engeller” raporu yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin “Seks İşçilerinin Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Önündeki Engeller: CSÜS Hizmetleri İhtiyaç Analizi Rapor Sonuçları ve Öneriler” raporu yayında.

Elif Topçu, Melis Arslan, Oğulcan Özgenç ve Sinan Eğrikavuk’un hazırladığı rapor seks işçilerinin cinsel sağlık, üreme sağlığı, adalete erişim, sosyal hizmet konularındaki sorunlarını ve taleplerini incelemek üzere hazırlandı.

Temel amacı, seks işçilerinin karşılaştığı hak ihlallerini ve temel taleplerini kamuoyuyla ve sivil toplumun diğer bileşenleriyle paylaşmak olan raporun araştırması; hukuki ve toplumsal olarak kriminalize edilen seks işçilerinin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve adalete erişim haklarından mahrum bırakılmasını, temel insan hakları perspektifiyle inceliyor.

Sosyal koruma mekanizmalarından dışlanan seks işçilerinin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine ve mahrumiyet durumundan doğan temel taleplerine odaklanan bu araştırma; Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin yürütücülüğünde, Türkiye’nin on iki kentinde 132 seks işçisinin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerin analiz edilmesiyle ortaya çıktı. Anketlerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgular, konuya ilişkin temel ve ikincil kaynaklarla desteklendi.

Rapor üç bölümden oluşuyor: İlk bölümde seks işçilerinin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve adalete erişim haklarına ilişkin düzenlemeler; tarihsel ve hukuki bir bağlam içerisinde temel kavramlar ve kuramsal çerçevenin çizilmesi aracılığıyla ele alınıyor. İkinci bölümde ise anket verilerine dayanan çalışmanın bulguları analiz ediliyor. Bulguların analiz edildiği bölüm; Demografik Bilgiler, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Haklarına Erişim, Hak İhlalleri, Temel Talepler olmak üzere kendi içinde dört temel başlığa ayrılarak şekillendirildi. Sonuç başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise çalışmanın çıktıları genel hatlarıyla özetlendi.

“Seks İşçilerinin Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Önündeki Engeller: CSÜS Hizmetleri İhtiyaç Analizi Rapor Sonuçları ve Öneriler”i buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, medya, sağlık, sağlık hakkı
İstihdam