11/08/2016 | Yazar: Seçin Tuncel

Aralarında Kaos GL Sendikal Çalışmalar Grubu ve Eğitim-Sen LGBTİ komisyonunun da olduğu sendika ve LGBTİ örgütleri çalışma hayatında ayrımcılığa karşı Amsterdam’da bir araya geldi.

Sendikacılar EuroPride’ta buluştu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Aralarında Kaos GL Sendikal Çalışmalar Grubu ve Eğitim-Sen LGBTİ komisyonunun da olduğu sendika ve LGBTİ örgütleri çalışma hayatında ayrımcılığa karşı Amsterdam’da bir araya geldi.

Kaos GL Sendikal Çalışmalar Grubu ve Eğitim-Sen LGBTİ komisyonlarından temsilciler Avrupa Onur Haftası EuroPride kapsamında Amsterdam’da 3 ağustos tarihinde Pink Network (Pembe Ağ) toplantısına 4-5 Ağustos tarihlerinde ise Freedom At Work (İş Yerinde Özgürlük) konferansına katıldı.

Uluslararası olan bu konferansa birçok farklı ülkeden sendika temsilcileri katıldı. Sendikalar arası iş birliği ve bilgi alışverişi vasıtasıyla, sendikalar arasındaki bağı güçlendirmek, sendikalar içerisinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği politikalarını güçlendirmek ve Küresel Sendika Federasyonları vasıtasıyla bu toplantı çıktılarını yaymak hedeflendi.

İlk gün açılış konuşmasını daha önce Kaos GL’nin düzenlediği sosyal içerme konferansına video mesaj gönderen Avrupa Parlamentosu LGBT Intergrup Eşbaşkanları Ulrike Lunacek gerçekleştirdi. 

Nepal, İtalya, Almanya, İspanya, Peru ve İsveç’ten katılımcılar ülkelerinde sendikalar içerisinde LGBTİ politikalarının seyrini aktardılar. Türkiye’den katılımcıların modere ettiği atölye çalışmasında ise Türkiye’de sendikalarda LGBTİ politikalarının gelişimi, LGBTİ komisyonları,  kamu ve özel sektör çalışanlarının sorunları, sendikalarda örgütlenme ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve uluslar ve uluslararası nasıl çözümler olabileceğine dair konular aktarıldı.

Konferansta Britanya şeref rütbesini reddeden LGBTİ aktivisti Phyll Opoku-Gyimah da konuşmacıydı. Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Black Pride/Siyah Onur Başkanı ve Kurucu Üyesi aynı zamanda Kamusal & Ticari Hizmetler Sendikası Kampanya Sorumlusu olan Phyll ödülü reddetme gerekçesini ve 25 yıldır sürdürdüğü mücadeleden bahsetti.

Konferansta Güney Afrika Johannesburg’tan katılan PFSAQ örgütünden (Parents, Families and Friends of South African Queers) Virginia Magwaza  ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Gençlik Komitesi (ETUC / CES) ve gençlik ve sivil hakları savunucusu başkanı Salvatore Marra konuşmacı oldular. 

Fotoğraflar: Jan Slagter


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
İstihdam