25/04/2020 | Yazar: Kaos GL

SES, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu Diyanet'in nefret hutbesine karşı göreve çağırdı.

SES’ten Diyanet’e: Ayrımcı tutum ve nefret söylemlerinden vazgeçin! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu, Diyanet’in nefret hutbesine ilişkin açıklama yayınladı.

SES, Diyanet’in LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef alan hutbesinin ayrımcı olduğunu hatırlatan SES, Sağlık Bakanlığı’nı ve Bilim Kurulu’nu hutbeye karşı bilimsel açıklama yapmaya çağırdı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24.04.2020 tarihli geniş kesimlere ulaşan Cuma hutbesi konuşmasında bilim dışı, yanlış iddialarla eşcinselleri ve HIV’le yaşayanları hedef göstermiştir. Erbaş konuşmasında eşcinselleri hastalıkların nedeni olarak işaret etmiş, HIV “gayrimeşru yaşantı sonucu oluşmaktadır” diyerek HIV’le yaşayanları ise kriminalize etmiştir.

“Pandemi gibi tüm toplum için kırılgan olan böylesi zor bir dönemde dezavantajlı grupları bilim dışı, nefret suçlarına zemin hazırlayan, ayrımcı ifadelerle hedef haline getirmek kabul edilemez.

“Eşcinselliğin bir hastalık olduğu yaklaşımı 1973 yılından itibaren terk edilmeye başlanmış ve zaman içerisinde hastalık tanı listelerinden çıkarılmıştır. Hastalık tanımlaması bilimsel olarak kabul gören tanı sınıflandırmaları ile yapılmaktadır. Bu açıdan sarf edilen ifadeler bilimsel kabule aykırıdır. Eşcinselliği hastalıkla ilişkilendiren yanlış söylemler toplumda ötekileştirme aracı olarak kullanılmakta, eşcinsel bireyler cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaktadır. Bu açıdan toplumda bir kesimi tedavi edilmesi gereken, hastalıkların nedeni olarak tanımlayıp işaret etmek bir insan hakkı ihlalidir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi sayfasında da ifade edildiği üzere HIV’le yaşayan bireylerin sosyal damgalanma ve ayrımcılığa uğrama endişesi ile tanı ve tedavi hizmetleri almaktan kaçındığı bilinmektedir. HIV’in tedavi ile kontrol altında tutulabildiği; yaş, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ayırt etmeksizin herkeste görülebildiği; bulaş yollarından sadece birinin cinsel ilişki olduğu bilimsel bilgilerdir. Bu bilimsel bilgilere rağmen HIV’e dair kriminalize eden söylemlerin; hem sosyal damgalanma korkusunu arttırması nedeniyle HIV yayılımını hem de HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcı tutumları pekiştirmesi muhtemeldir.

“Kamu kurumlarını temsil eden bireylerin açıklamaları, sonuçları açısından çok daha hassas bir zeminde değerlendirilmelidir. Özellikle içinden geçilen bu zor zamanlarda kamu görevlilerinin toplumsal dayanışmayı daha çok vurgulaması gerekirken dezavantajlı gruplara dönük ayrımcı, nefret söylemi barındıran ifadeleri ciddi hak kayıplarına neden olabilecek sonuçlar doğurabilir.

“Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak özellikle pandemiyle mücadele edilen böylesi bir zamanda ayrımcı ve nefret suçlarına zemin hazırlayabilecek söylemlerin LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef haline getirebileceğinin kaygısı içerisindeyiz. Bu ayrımcı dilin bir an önce terk edilmesini; bununla birlikte LGBTİ+’lar ve HIV’le yaşayanların sağlık ve sosyal hizmetlere erişim noktalarında yaşadıkları çeşitli zorlukların tespit edilip giderilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığını ve Bilim Kurulunu ise bu söylemlerin olası ayrımcı tutum ve nefret suçlarına yol açmaması için bilimsel ve önyargısız bilgiler ışığında yeni bir açıklama yapmaya ve bu yanlışlığı düzeltmeye davet ediyoruz.”

Diyanet’ten nefret hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkezi Cuma hutbesinde yine hedef LGBTİ+’lar ve HIV’le yaşayanlardı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” başlıklı hutbesinde nefret ve ayrımcılık saçtı.

Cuma hutbesi ülke genelindeki camilerde okunuyor. Hutbede eşcinseller ve HIV’le yaşayanlar şu ifadelerle hedef gösterildi:

“Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.”


Etiketler: insan hakları, nefret suçları, sağlık, sağlık hakkı
Telegram