14/11/2017 | Yazar: Kaos GL

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Antalya’da gerçekleşti.

#SığınaksızBirDünya için: 20. yılında Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Antalya'da gerçekleşti.

1998 yılından bu yana her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yılki başlığı “20. Yılında Kurultay: Kazanımlarımıza Sahip Çıkmak ve Erkek Şiddeti ile Mücadelemizi Sürdürmek” olan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, üç günlük bir programla kadınları bir araya getirdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde kadına yönelik şiddet konusunda çalışan bağımsız kadın örgütlerinin örgütleyicisi olduğu Kurultay bu yıl, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın ortak koordinasyonuyla Antalya’da gerçekleşti.

Kadın örgütleri, kadın alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütleri, feministler, üniversiteler, belediye ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinden kadınların katılımıyla düzenlenen ve Türkiye’de bu konudaki en geniş platform olan Kurultay, ev sahibi Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği’nden Gülser Kayır’ın konuşmasıyla başladı.

Gülser Kayır konuşmasında güç kullanmak ve denetlemek üzerine kurulu bir sistem olarak işleyen kadına şiddet olgusunun tüm kadınları potansiyel olarak şiddete maruz hale getirdiğinin altını çizerek “Şiddet kaderimiz değildir” dedi:

“Kadınlar olarak ataerkil, cinsiyetçi ve kapitalist sistem içinde yaşıyoruz, sömürülüyor, baskı ve şiddet görüyoruz, engelleniyoruz, giyimimiz, gülmemiz, hamileliğimiz her şeyimiz denetim altında tutuluyor, sorgulanıyor, toplumdaki yerimiz sadece ev içinde kabul ediliyor. Feminizm de işte bu kabulleri, kalıpları, kültürel kodları ve zihniyetleri değiştirme mücadelesi olarak kadınları bir araya getiren, dayanışmalarını örgütleyen bir ideoloji, yaşam biçimi, düşünce biçimi olarak ortaya çıktı.”

“Biz kadınlar bu kabulleri reddediyor; şiddetsiz, sığınaksız bir dünya için mücadele ediyoruz. Kurultayın 20. Yılında, taleplerimiz hala devlet tarafından yerine getirilmemiştir. Aynı taleplerde ısrarcı olduğumuzu bir kez daha haykırıyor ve kadına yönelik şiddet konusunun toplumsal açıdan birincil önemde olduğunu devlete hatırlatıyoruz.”

Progral ilk gününde “20. Yılında Kurultay ve Feminizm”, “Kadına Yönelik Şiddet Alanında Uluslararası Deneyimler, Referanslar ve Türkiye” ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin Açtığı Alanlar” başlıklarında düzenlenen oturumlarla devam etti.

İkinci günde gruplara ayrılan kadınlar; küçük atölyelerle sığınakları, ŞÖNİM’leri, başvuru süreçlerini, ikincil travmayla baş etme yöntemlerini ve İstanbul Sözleşmesi’ni tartıştılar. Atölyelere bu yıl Türkiye’nin 27 ilinden, 50 kadın ve LGBTİ örgütü, 42 kamu kurumu ve belediyeden 280 kadın katıldı.

Son gün küçük atölyelerden çıkan bildiriler tüm katılımcılara sunularak kararlaştırılan Kurultay Sonuç Bildirgesi her yıl olduğu gibi bu yıl da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yayınlanacak. 


Etiketler: kadın
Nefret