26/04/2020 | Yazar: Kaos GL

“İslam dini, toplumu bölmek, kin ve nefrete sürüklemek için bir araç olarak kullanılmamalı; şiddet üreten, uygulayan ve uygulatan bir ceza mekanizması olarak gösterilmemelidir.”

Şişli Kent Konseyi: LGBTİ+'lar toplumun ayrılmaz bir parçasıdır Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Şişli Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Diyanet’in LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösterdiği nefret hutbesine ve konseyin LGBTİ+ Meclisinin 23 Nisan paylaşımının hedef gösterilmesine ilişkin açıklama yayınladı, “LGBTİ+'lar toplumun ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Konseyimiz bünyesinde faaliyet gösteren LGBTİ+ Meclisimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı, bazı gazetelerce haberleştirilmiş, LGBTİ+’lar ve konseyimiz hedef gösterilmiştir.

“Şişli Kent Konseyi, Şişli halkının kent yönetimine eşit katılımı, tüm kentlilerin eşit hak ve hizmetlere erişimi ve daha güzel bir Şişli için Şişli Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Konseyin gerçekleştirdiği tüm çalışmaların dayanağını, Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kent Konseyi Yönetmeliği oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet’inin de imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesinin 2. Maddesinde ;

“Taraf Devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.” denilerek tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu belirtilmiştir. Sözleşme genelinde de, yürütülecek her türlü çalışmada çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkesine vurgu yapılmıştır. Buradan hareketle çocukların, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, ihmal ve istismarın ve zorbalığın öznesi haline getirilmesine yol açacak tüm süreçlerin karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Tüm çocuklar için kendini ifade edebileceği, kendini gerçekleştirebileceği, her anlamda güvende hissedeceği bir ortamın sağlanması gerektiğini ve yetişkinlerin de bu bilinçle çocukları destekleme sorumluluğu olduğunu savunuyoruz.

“Gazetelerin bu nefret söylemleri, gündemdeki yerini koruduğu sırada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan tarihli Cuma hutbesinde tüm kötülük ve salgın hastalıkların kaynağının eşcinseller olduğunu ileri sürmüş ve herkesi bu kötülükler ile mücadele etmeye çağırmıştır. İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+’ları doğrudan hedef alan bu ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerle örtüşmeyen, suç unsuru taşıyan ifadelerdir. Erbaş bu sözleriyle toplumu kin ve nefrete sürükleyerek ayrıştırmaktadır.

“Toplumun bir bütün olduğu ve ayrıştırılmasının insanlığa faydasının olmayacağının bilinciyle; insanların daha da kırılgan oldukları bu zamanlarda, çağ dışı ve bilimsel olmayan bir yaklaşımla tüm hastalıkların LGBTİ+’lar ile geldiğini ileri sürmek ve HIV’in zina ile yayılan bir kötülük olduğunu söylemek tüm LGBTİ+’ları ve HIV ile yaşayan kişileri kriminalize etmektir. Ali Erbaş yaptığı açıklamalarla LGBTİ+’ları ve HIV ile yaşayan kişileri doğrudan hedef göstererek nefret suçu işlemiş ve sistematik bir şiddetin doğmasına sebep olacak kapıyı aralamıştır.

“COVİD-19’un tüm dünyayı etkisi altına aldığı, ülkece bir arada ve dayanışma içinde olmamız gereken bu günlerde, toplumun bir parçası olan LGBTİ+’ları hedef gösterenlerin niyetlerinin iyi olmadığını biliyor ve bu söylem içinde olanları kınıyoruz. Şişli Kent Konseyi olarak; İnsan haklarının ayrılmaz bir bütün olduğu ilkesinden yola çıkarak nefretin her türlüsüne karşı olduğumuzu, meclisimizle birlikte LGBTİ+’larla dayanışmamızı sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

“İslami inanç ve değerlerin Müslüman toplumunu Ramazan ayında bir araya getirdiği bugünlerde, aynı inanç ve değerleri taşıyan LGBTİ+’lar olduğunun altını çiziyoruz. Aynı zamanda, farklı inanç ve değerlere, farklı düşünce ve yaşam tarzlarına sahip herkesin bu toplumun bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz.

“İslam dini kardeşlik ve barış içinde yaşamayı, eşitliği ve kimseyi ötekileştirmemeyi öğütleyen bir dindir. İslam dini, toplumu bölmek, kin ve nefrete sürüklemek için bir araç olarak kullanılmamalı; şiddet üreten, uygulayan ve uygulatan bir ceza mekanizması olarak gösterilmemelidir. Bu nedenle, yaptığı iş gereği büyük kitlelere hitap etme ve onları etkileme gücü bulunan Ali Erbaş hakkında gerekli yaptırımın uygulanması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.

“Şişli Kent Konseyi olarak meclis ve komisyonlarımızın faaliyetlerini, halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına çok önemli görüyoruz. Adil, eşit ve özgür bir dünya düzeni hayali içinde tüm vatandaşlarımızı ayrım yapmadan kucakladığımızı, bu anlayışla hizmet vermek için çabaladığımızı ve bu çabayı devam ettireceğimizi sayın kamuoyuna ve Şişli halkına duyuruyoruz.”


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
nefret