04/06/2021 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+’lara dair “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” katkı sunmak adına Sıkça Sorulan Sorular kitapçığından her gün bir madde paylaşıyoruz.

Sor Canım: “Eşcinsel olmak günah mı?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Görselleştirme: Sengül Kılıç

“Tanımlama, etiketleme, sınıflandırma, tektipleştirme, kalıpyargı, önyargı, özcülük.” Bağlamdan soyutlandıklarında “dış dünyayı” anlaşılabilir kılmaya çalışan bir zihnin “otomatik ürünleri”ymiş gibi de görünen bu araçlar aynı zamanda ayrımcılığın temel bileşenleri.

Varoluşsal kimlikler arasındaki hiyerarşileri normalleştiren ve ayrımcılık ideolojisinin LGBTİ+’lara doğrultulmuş biçimlerine işaret eden “homofobi, transfobi, bifobi”, farklı boyutlardan “meşrulaştırıcı ideoloji”lerle harmanlanıp kamusal araçlarla servis edildiğinde toplumsal yaşam “nefret söylemi” ve” nefret suçları” denilen zehirli meyvelerini veriyor.

Bu mutant nefret meyvelerinin kamu olanakları seferber edilerek kasa kasa dağıtılmaya çalışıldığı şu günlerde yapabileceğimizi yapmaya devam ediyoruz: Toprağı havalandırmaya, ona ihtiyaç duyduğu mineralleri vermeye gayret göstermek.

Bunun için “Sor canım” diyoruz, LGBTİ+’lara dair sıkça üretilen “varsayımlar üzerine düşünmeye”, “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” ve “kelimelerin anlamlarıyla karşılaşmaya” katkı sunmak adına Sıkça Sorulan Sorular kitapçığının güncellenmiş dokuzuncu baskısından her gün bir soruyu paylaşıyoruz.

 sor-canim-escinsel-olmak-gunah-mi-1

Bugün yanıt bekleyen sorumuz: “Eşcinsel olmak günah mı?”

Eşcinsellik üzerinden yapılan tartışmalarda kutsal kitaplarda yer alan bazı bölümlerden bahsedilmektedir. Bu konu farklı dinlerde farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Eşcinselliğin yasaklandığını savunan yorumların yanında, bu yasaklamanın rıza dışında gerçekleşen ilişkilere yönelik olduğunu savunan yorumlar da mevcuttur.

Direkt olarak kutsal kitapta eşcinsel yönelimin günah olarak tanımlandığı ve cezalandırılması gerektiğine dair bir cümle geçtiği konusunda uzlaşı söz konusu değildir. Eşcinselliği günah olarak değerlendiren dini otoriteler yanında, bir kişinin cinsel yöneliminin o kişiyi günahkâr olarak tanımlamayacağı görüşü de, son dönemde bazı dini otoritelerce konu edinilen bir gündem olmuştur. Dinin eşcinselliğe ilişkin yorumları daha çok o toplumun dine yüklediği kültürel anlamlardan doğru ortaya çıkabilmektedir.


Etiketler: insan hakları, yaşam
İstihdam