26/10/2021 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+’lara dair “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” katkı sunmak adına Sıkça Sorulan Sorular kitapçığından her gün bir madde paylaşıyoruz.

Sor Canım: “İnterseks ve translar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Görselleştirme: Sengül Kılıç

“Tanımlama, etiketleme, sınıflandırma, tektipleştirme, kalıpyargı, önyargı, özcülük.” Bağlamdan soyutlandıklarında “dış dünyayı” anlaşılabilir kılmaya çalışan bir zihnin “otomatik ürünleri”ymiş gibi de görünen bu araçlar aynı zamanda ayrımcılığın temel bileşenleri.

Varoluşsal kimlikler arasındaki hiyerarşileri normalleştiren ve ayrımcılık ideolojisinin LGBTİ+’lara doğrultulmuş biçimlerine işaret eden “homofobi, transfobi, bifobi”, farklı boyutlardan “meşrulaştırıcı ideoloji”lerle harmanlanıp kamusal araçlarla servis edildiğinde toplumsal yaşam “nefret söylemi” ve” nefret suçları” denilen zehirli meyvelerini veriyor.

Bu mutant nefret meyvelerinin kamu olanakları seferber edilerek kasa kasa dağıtılmaya çalışıldığı şu günlerde yapabileceğimizi yapmaya devam ediyoruz: Toprağı havalandırmaya, ona ihtiyaç duyduğu mineralleri vermeye gayret göstermek.

Bunun için “Sor canım” diyoruz, LGBTİ+’lara dair sıkça üretilen “varsayımlar üzerine düşünmeye”, “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” ve “kelimelerin anlamlarıyla karşılaşmaya” katkı sunmak adına Sıkça Sorulan Sorular kitapçığının güncellenmiş dokuzuncu baskısından her gün bir soruyu paylaşıyoruz.

sor-canim-interseks-ve-translar-arasindaki-benzerlikler-ve-farkliliklar-nelerdir-1 

Bugün yanıt bekleyen sorumuz: “İnterseks ve translar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?”

En önemli farklılıklardan biri tıbbi alandadır. İnterseks kişiler rızaları dışında geri döndürülemez tıbbi müdahalelere maruz bırakılmaktadır. Translar ise kendileri rıza gösterdikleri halde bedenlerini ait oldukları cinsiyete göre yapılandırmak için istedikleri tıbbi müdahalelere erişememektedir. İnterseks bedenle ilgilidir. İnterseks olmak erkek ve kadın bedenleriyle ilgili toplumsal ve tıbbi normlara uymayan bir bedenle doğmak anlamına gelir.

Trans ise cinsiyet kimliği ile ilgilidir. Trans olmak kişinin ona doğuşta atanan cinsiyetten farklı bir cinsiyette olmasıdır. Trans bireylerin çoğu tıbbi ve sosyal kadın ya da erkek normlarına uygun bedenlerle doğarlar. İnterseks ve transların ortak noktalarından biri de pek çok ülkede yasal tanınırlık ve kendi kaderini tayin etme haklarının verilmemesi. İnterseksler rızaları dışında tıbbi müdahaleye maruz kalarak, translar ise istedikleri tıbbi yardıma ve yasal tanınmaya erişemeyerek bu haklardan mahrum bırakılıyor. Her iki grup da ikili cinsiyet sisteminin hüküm sürdüğü toplum içinde okullar, işyerleri, spor gibi farklı alanlarda ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor.


Etiketler: insan hakları, yaşam
İstihdam