10/10/2005 | Yazar: Kaos GL

Ulusal AİDS Koordinasyonu Toplantısı 10 Ekim’de Ankara’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Fon Yöneticisi Karmen Bennett’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Ulusal AİDS Koordinasyonu Toplantısı 10 Ekim’de Ankara’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Fon Yöneticisi Karmen Bennett’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.KAOS GL

İlk toplantısını 3 Nisan 2005 tarihinde yapan Ulusal AIDS Koordinasyonu 10 Ekim’de yeniden toplandı.

Küresel Fon’un ulusal HIV/AIDS alanında ‘ulaşılması zor grupların güvenli sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla’ yapılan çalışmaya başvurular sonucunda oluşturulan Ulusal AIDS Koordinasyonu’nun ikinci toplantısına Türkiye Fon Yöneticisi Karmen Bennett’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Ağırlıklı olarak Koordinasyonun yapısının nasıl olması üzerine konuşulan toplantıda
Ulusal AIDS Komisyonu ve Ulusal AIDS Koordinasyonu adında iki ayrı kurulun olmasının işlevsizliği üzerine görüşler bildirildi.

‘Küresel Fon ve Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun Önemi’ başlıklı bir sunum yapan Karmen ise, Koordinasyonun yapısının çok önemli olduğunu, Koordinasyona işlerlik kazandırmak için de Koordinasyon kurulunun başkan, başkan yardımcısı ve sekreteryayı seçmesi gerektiğini ve bu üç görevin Sağlık Bakanlığı ile sivil toplum örgütleri arasında paylaşılması gerektiğinin altını çizdi.

‘Ulusal AIDS Koordinasyonu Tüzüğü’nün hazırlanması gerekiyor’ diyen Karmen, Küresel Fon olarak, Ulusal AIDS Koordinasyonun cevaplaması gereken sorular ve karar verilmesi gereken konuları aktardı.

Küresel Fon olarak, Ulusal AIDS Koordinasyonu’nun yapısında her sektörden temsilcilerin olması gerektiğinin altını çizen Bennett, Türkiye’de %45lik bir oranla devlet katılımının sağlandığını ama diğer ülkelerden farklı olarak da özel sektörün Koordinasyon kurulunda temsil edilmediğini söyledi.


Etiketler: insan hakları, sağlık
İstihdam