01/03/2019 | Yazar: Kaos GL

SU-Gender ve Göç Araştırmaları Derneği, Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları Atölyesi düzenliyor.

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları Atölyesi başvurularını bekliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

SU-Gender ve Göç Araştırmaları Derneği, Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye'de Göç Araştırmaları Atölyesi düzenliyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR),  Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye'de Göç Araştırmaları Atölyesi düzenliyor. Atölye; Türkiye’de göç ve toplumsal cinsiyet alanında yapılan araştırmaları dinlemeyi, birbirleriyle ilişkilendirmeyi ve bu alanın hem bir araştırma gündemi olarak hem de kamusal duyarlılığa etkilerinin geliştirilmesi için ihtiyaç ve önceliklerin tartışılacağı bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Etkinliğin çağrı metni şöyle:

“Ulus devletler ve sınırlar var olduğundan beri önemli bir mesele haline dönüşen göç, bir yandan yaşanan savaşlar, çatışmalar, ekonomik ve çevresel sorunlar, diğer yandan da ulaşım ve iletişim kanallarinin yaygınlaşması ve hızlanması ile birlikte giderek daha fazla insanın hayatını etkiler hale gelmiş ve buna paralel olarak göç araştırmaları da önemli bir çalışma alanı olarak gelişmiştir. Fakat göç alanında toplumsal cinsiyet odaklı çalışmaların gerek konu, gerek analiz perspektifi olarak görülmesi oldukça yenidir. Önce kadın göçmenlerin deneyimlerine odaklanarak gelişen bu alan, son yıllarda değişen erkeklik rolleri ve LGBTI+'ların deneyimleri gibi konuları da kapsamaya başlamıştır. Bugün ise uluslararası literatürde göç nedenleri, koşulları ve deneyimleri ile göç eden bireylerin cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ve benimsedikleri ya da onlara atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri arasında yakın, karşılıkli ve dinamik bir etkileşim olduğu fikri yaygın olarak kabul görmüş durumda. Örneğin, kişiler toplumsal cinsiyetten kaynaklı kısıtlamalar ve baskılar yoluyla yaşadıkları yerden göç edebilmekte ya da geldikleri yerde toplumsal cinsiyet rolleri ve performansları farklılaşabilmektedir.”

“Toplumsal cinsiyet konusu, Türkiye'deki göç çalışmaları alanında da görece yenidir. Uluslararası literatürde olduğu gibi ilk olarak kadın göçmenlerin deneyimlerini odağa alan çalışmalar ortaya çıktı. Örneğin 1990'li yıllar itibariyle iç göç ve kentleşme, ya da zorunlu göç ve yerinden edilme bağlamında kadınların konumunu ele alan, ve de eski Sovyet ülkelerinden ticaret yapmak ya da farklı sektörlerde çalışmak amacıyla Türkiye'ye gelen kadın göçmenler üzerine pek çok araştırma yapıldı. 2011 sonrası Suriye kaynaklı zorunlu göçle birlikte konunun toplumsal cinsiyet perspektifinden çalışılması önem kazandi çünkü göç etmek zorunda kalan nüfusun neredeyse yarısı kadın ve kız çocuklarından oluşmaktaydı. Son yıllarda özellikle uluslararası egilimlere paralel olarak Türkiye'ye yönelen göçler konusunu LGBT+'lar ve erkeklik rolleri açısından ele alan araştırmalar da yapıldığı görülmektedir. Ancak göç araştırmalarında 'konu' odaklı çalışmalar hakimiyetini korurken, toplumsal cinsiyet perspektifi ile eleştirel bakan çalışmalar hâlâ kısıtlı sayıdadır.”

“Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR) ortaklığında düzenlenecek olan bu atölye çalışması, Türkiye'de göç ve toplumsal cinsiyet alanında yapılan araştırmaları dinlemek, birbirleriyle ilişkilendirmek ve bu alanin hem bir araştırma gündemi olarak hem de kamusal duyarlılığa etkilerinin geliştirilmesi için ihtiyaç ve önceliklerin tartışılacağı bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.”

Nasıl katılabilirim?

3 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek atölye öncesi SU-Gender ve Gar, 30 Mart’a kadar aşağıdaki konular ve benzerleri çerçevesinde inceleyen özgün araştırmalar gerçekleştirmiş kişilerin başvurusunu bekliyor:

Kadın, erkek ve ya LGBTi+ olarak toplumsal cinsiyet rolleri ve göç deneyimleri

Ekonomik göç, zorunlu göç ve diğer göç deneyimleri bağlamında toplumsal cinsiyet

Ev işçiliği, bakım hizmetleri ve göç

Cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve insan ticareti  

Cinsellik ve evlilik amaçlı göçler ve değişen mahremiyetler

Ulus ötesi ağlar, diaspora ve toplumsal cinsiyet

Kent, göç, toplumsal cinsiyet ve dayanışma ağları/mekanları

Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi ve toplumsal cinsiyet

Göç politikalan, programları ve toplumsal cinsiyet

Göç araştırmalarında feminist yöntem / epistemoloji ve etik

Eğer bu konularda çalışmalarınız varsa kısa özgeçmişinizi (150 kelime), sunum başlığınızı ve bildiri özetinizi (500 kelime) 31 Mart 2019 tarihine gocvetoplumsalcinsiyet@gmail.com adresine göndermeniz gerekiyor.

Mekan bilgisi atölye öncesi başvuruculara verilecek olup; Su-Gender ve GAR, sınırlı sayıda kişinin şehir dışından ulaşımı ve İstanbul’da konaklaması sağlayacak.


Etiketler: insan hakları, mülteci
Telegram