30/04/2021 | Yazar: Kaos GL

ÜniKuir, trans+’ların muayene sırasında maruz kaldıkları transfobiyi ve ayrımcılıkları izlemek, raporlamak ve sağlık hizmetlerini için kapsayıcı hale getirecek çözüm önerileri sunmak amacıyla “Trans+ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi” araştırmasına başladı.

“Trans+ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi” araştırması katılıma açıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir), Türkiye’nin Pekin +25 Sürecine Katılımı Projesi kapsamında “Trans+ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi” araştırmasına başladı.

Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadıkları sorunları, hastanelerde ve muayene sırasında maruz kaldıkları transfobiyi ve ayrımcılıkları izlemek, raporlamak ve sağlık hizmetlerini trans+’lar için kapsayıcı hale getirecek çözüm önerileri sunmak amacını taşıyan araştırma anonim katılımcılarla yürütülüyor.

Yanıtlaması 15-20 dakika süren araştırma anketinin ilk bölümü tanıtıcı ve demografik bilgilerden oluşuyor. Sonrasındaki altı bölümde trans+lara yönelik sağlık hakları ihlalleri, hastanelerin trans+’lar için güvenli alan olup olmamasına ve sağlık personellerinin yaklaşımlarına dair sorular bulunuyor.

Trans+’ların sağlık hakları ve sağlık hizmetlerine erişimi konusunda ilerideki çalışmalara da kaynak oluşturması amacıyla çalışma sonuçları Temmuz 2021’de Birleşmiş Milletler Nesil Eşitlik Forumu’nda sunumu yapılacak ve raporlaştırılarak açık erişime sunulacak.

“Trans+ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi” araştırmasına buradan katkı sağlayabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, sağlık, sağlık hakkı
İstihdam