22/09/2019 | Yazar: Kaos GL

Medya Okulu'nun ikinci aşamasında öğretim görevlisi Tuğba Taş ile yaygın ve alternatif medyada görsel kullanımı, hak haberciliği, görüntü etiği ve toplumsal cinsiyet odaklı haber nasıl yapılır konuları konuşuldu.

Tuğba Taş: Yaygın medyanın kullandığı görseller şiddeti yaygınlaştırıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Medya Okulu’nun ikinci ayağı 7-9 Eylül tarihlerinde Karaburun’da gerçekleşti. Okulun dördüncü oturumu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Tuğba Taş’ın eğitmenliğinde “Haberde Görüntü Kullanımına İlişkin Etik Sorunlar” ve “Hak Temelli Habercilik İçin Görüntü Oluşturma” başlıklarıyla devam etti.

“Habercilik ötekine dair bir tanım içerir”

Medya okulunun bu oturumunda haberin ve haberciliğin ne olduğu, haberde görsel kullanımının etkisi, görsel seçimine dair etik tartışmalar, hak temelli habercilikte görsel kullanımı, toplumsal cinsiyet odaklı habercilikte fotoğraf kullanımı ve cinsel saldırı haberlerinde görsel seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular konuşuldu.

Tuğba Taş oturumun başında, haberciliğin gündelik hayatın çatışmalarına, toplumsal cinsiyetler arası ilişkilere ve toplumsal hiyerarşilere dayandığından daima ötekine dair bir tanım içerdiğini söyledi. Kimi medya kuruluşlarının taşıyıcısı olduğu eksik veya yanlış temsil sebebiyle toplumsal grupların maruz kaldığı damgalamaları da anlatan Taş, nefret suçuna maruz bırakılanların bu haberler ile yeniden travmatize edildiğini anlattı.

Fotoğraflı/ görüntülü haberlerde cinsel saldırı mağdurlarının fotoğraf ve kimliklerini yayımlamamanın, görüntünün kaynağını belirtmenin ve seçilen görüntünün suçu teşvik eden değil suçu caydıran ve hayatta kalanı güçlendiren görsellerden seçmenin önemi vurgulandı.

Görsel, şiddeti yeniden üretir mi?

Yaygın medyanın görüntülü kullanımında şiddet anını görüntü kayıtlarını, ölümden önce yaralı halde gösterilen fotoğrafların, kişinin olaydan bağımsız cinsel çağrışımlı görsellerini kullandığını belirten Tuğba Taş, bu görsellerin toplumsal cinsiyete dair mitleri güçlendirdiğini ve şiddeti meşrulaştırdığını söyledi. Bu görsel kullanımların aksine seçilen haber görselinin klişeleri yeniden üretmediğinden emin olmanın, okurların arasındaki şiddete maruz bırakılan kişileri travmatize edip etmediğini düşünmenin ve kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal etmediğinden emin olunmasının önemli olduğunu belirtti. Yaygın medya ve alternatif medyadaki kullanımlara dair görsel örnekler incelendi.

Hayatta kalanlarla yapılacak röportajlarda kişinin travmatize edilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için alınabilecek önlemler de oturumda konuşuldu. Röportaja hazırlanırken uygun olacak ve olmayacak sorular ve görseller konuşuldu. Eylemlerden genel eylem görüntülerinin, pankartların, bina fotoğraflarının kullanılabileceği belirtildi.

Hak odaklı habercilikte alternatif görsel kullanımına dair önerilerin konuşulduğu kısımda eylem görüntüleri, toplumsal cinsiyet stereotiplerini yeniden üretmeyen stok görsellerin ve vektörlerin kullanımı gibi öneriler konuşuldu. Görsel seçimi için kullanılabilecek alternatif kaynaklardan bahsedildi.

Oturumun son kısmında geçmişten günümüze fotoğraf sanatında toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığa, ikili cinsiyet sisteminin yarattığı sınırlamalara ve cinsiyetlere dayalı kalıp yargılara karşı mücadele eden fotoğraf sanatçılarının çalışmalarından örnekler paylaşıldı. Bu kısımda Man Ray, Urs Luthi, Adrian Piper, Cindy Sherma n ve Yosumasa Morimura gibi sanatçıların çalışmaları incelendi.

Haber: Barış Azar, Berfin Korkmaz, Merih Aydın, Yunus Emre Demir


Etiketler: medya
Dijital