07/09/2023 | Yazar: Kaos GL

SU Gender, 9 – 10 Aralık tarihlerinde ilkini gerçekleştireceği Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı için başvuruları bekliyor.

Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı başvuruları 15 Eylül’e kadar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

2010 yılında kurulan ve 2016’dan bu yana Sabancı Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına uygulama ve araştırma merkezi olarak devam eden SU Gender, araştırma, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. 

9 – 10 Aralık tarihlerinde ilki düzenlenecek olan “Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı” ile Türkiye üzerine ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında yapılan güncel araştırmaların sunulacağı, tartışılacağı ve araştırmacıların düzenli aralıklarla bir araya geleceği bir platform oluşturulması amaçlanıyor. Konferans cinsiyet çalışmalarının önde gelen konularını disiplinlerarası ve kesişimsel bir zeminde ele almayı ve toplumsal eşitsizliklerin giderek arttığı günümüz dünyasında feminist ve queer bakış açılarının, teorilerin ve yöntemlerin bilgi ve politika üretimine katkısını görünür kılmayı hedefliyor.

Bütün disiplinler ile farklı toplumsal cinsiyet, feminizm, queer ve kesişimsellik yaklaşımlarına ve yorumlarına açık olan konferans için olası konular şöyle:

 • Kent, mekan, ve kent-kır ilişkisi
 • Göç ve hareketlilikler         
 • Toplumsal cinsiyet-cinsellik, siyaset ve din
 • Toplumsal cinsiyet-cinsellik, emek ve çalışma
 • Erkekler ve erkeklikler
 • Feminist ve queer mücadele, aktivizm ve toplumsal hareketler
 • Toplumsal cinsiyet-cinsellik, sanat, edebiyat, temsil ve dijital teknolojiler
 • Queer mekanlar ve kültürler
 • Duygulanım, duygu, his ve ruh hali siyaseti
 • Sağlık, iyileşme, yaşlanma, bakım, savunmasızlık ve şiddet
 • Bedenleşme, performativite (edimsellik) ve beden siyaseti
 • Toplumsal cinsiyet, ekoloji, iklim değişikliği ve çevre mücadeleleri 
 • Toplumsal cinsiyet, afetler, risk ve dayanıklılık
 • Feminist/queer epistemolojiler ve metodolojiler, pedagojiler

15 Eylül’e kadar sunum özetlerinizi yollayabileceğiniz Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

SU GENDER hakkında

Amaçları arasında toplumsal cinsiyet alanındaki araştırmaların yürütülmesi, teşvik edilmesi ve görünür kılınması, akademik bilginin herkese erişilebilir kılınması; akademi ve sivil toplum arasındaki bilgi akışı ve etkileşimin güçlendirilmesi de bulunan Merkez çalışmaları kapsamında 2010 yılından beri eğitim, edebiyat, kent çalışmaları, ekoloji, sanat, siyaset, feminist pedagoji, barış çalışmaları, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği, bakım etiği ve siyaseti gibi konular üzerine toplumsal cinsiyet bakış açılarını içeren geniş bir yelpazede uluslararası konferanslar düzenleniyor. 


Etiketler: yaşam, eğitim, kent hakkı, sağlık, din/inanç, siyaset, ekoloji
İstihdam