13/01/2023 | Yazar: Kaos GL

Feride Eralp ve Selin Top’un Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği için yazdığı “Türkiye’de Feminist Hareketin Gündemleri ve Güncel Eylem Alanları” bilgi notu dijital ortamda erişilebilir.

“Türkiye’de Feminist Hareketin Gündemleri ve Güncel Eylem Alanları” bilgi notu yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, “Türkiye’de Feminist Hareketin Gündemleri ve Güncel Eylem Alanları” bilgi notunu yayınladı.

“Türkiye’de feminist hareketin mevcut gündemlerini düşünürken üç temel hat üzerinden ilerlemek mümkün. Bu hatları, kadınların haklarına ve kazanımlarına müdahaleler (TCK maddeleri, nafaka hakkı, İstanbul Sözleşmesi’ne saldırı), kadın hareketinin, feminist hareketin ve LGBTİ+ hareketin eylemlerine ve örgütlenmelerine getirilen engellemeler (Feminist Gece Yürüyüşü ve Onur Yürüyüşü’ne yasaklar, Kürt kadın hareketine operasyonlar) ve Türkiye’de gündemdeki konulara ilişkin (yoksulluk, kriz, savaş, göç, aile vb.) feminist politika üretmek olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda, feminist eylemlilikler, çoğunlukla savunmacı bir konumdan, devlet ve kimi erkek egemen toplumsal odakların müdahalelerine karşı mevcut olanı koruyabilmek üzerine şekilleniyor. Elbette tüm bu hatların içinde kadın cinayetleri ve erkek şiddetine karşı mücadele yalnızca güncel bir mesele değil, son 40 yılın temel feminist politik gündemini oluşturuyor. Bu yazıda, bu üç hat üzerinden Türkiye’de güncel feminist politikaya değinmeye çalışacağız.¹ Feminist hareket politika yaparken kimi zaman feminizm zemininde buluşan örgüt, grup ve kişilerle kampanyalar yürüterek, kimi zaman da feminist olmayan kadın örgütleriyle de ortak platformlarda yan yana gelerek ilerliyor.”

Feride Eralp ve Selin Top’un hazırladığı bilgi notu, üç temel başlık üzerinden ilerliyor: kadınların haklarına ve kazanımlarına son yıllardaki müdahaleler, eylemlere, örgütlenmeye yönelik engellemeler ve üretilen feminist politikalar.

Haklara, Kazanımlara Müdahaleler bölümü “TCK’ya müdahaleler”, “Nafaka hakkına saldırılar”, “İstanbul Sözleşmesinden çıkış”; Eylemlere, Örgütlenmeye Yönelik Engellemeler bölümü “Feminist Gece Yürüyüşü, Onur Yürüyüşü ve kadın eylemlerine saldırılar”, “Operasyonlar, tutuklamalar ve cezaevlerinin durumu”; Türkiye Gündemlerine Feminist Müdahaleler bölümü “Ekonomik krizin feminist değerlendirmesi – Yoksulluğa Feminist İsyan”, “Aile politikaları, toplumun din temelli şekillendirilmesi ve Diyanet’in yeri”, “Savaş ve ırkçılık karşıtı mücadele” bölümlerinden oluşuyor.

Bilgi notunu buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kadın, yaşam
Telegram