01/08/2023 | Yazar: Kaos GL

MLSA'nın yürüttüğü araştırmaya katılan iki LGBTİ+ gazeteci de, hem fiziksel hem de dijital şiddete uğradı.

Türkiye'de Gazetecilik raporu: Gazeteciler kendini güvende hissetmiyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) Türkiye'de çalışan gazetecilerin maruz kaldığı şiddet içerikli tehditlerin türü ve boyutu hakkında bilgi edinmek amacıyla 57 gazeteciyle yaptığı anket sonucunda elde edilen bulguların raporunu İstanbul Postane Galata'da düzenlediği etkinlikte açıkladı.

Elif Akgül ve Laura Kunzendorf’un hazırladığı “Türkiye’de Gazetecilik: Güvende Hissetmiyorum” başlıklı rapor, her 10 gazeteciden dokuzunun kendisini güvende hissetmediğini ortaya koyuyor.

Gazetecilerin yüzde 70,2’sini 'gözaltına alınma ya da tutuklanma ihtimali' endişesiyle çalıştığı belirtilen rapora göre; gazetecilerin büyük çoğunluğu yazdıkları ya da takip ettikleri haberler nedeniyle ya kolluk şiddetine uğruyor ya da devlet otoritelerinin sayfalarına etiketlenerek hedef gösteriliyor.

turkiye-de-gazetecilik-raporu-gazeteciler-kendini-guvende-hissetmiyor-1

Raporda LGBTİ+ gazetecilerin maruz kaldığı şiddet hakkında küresel ölçekte veya Türkiye özelinde yapılmış araştırmalar olmadığı vurgulanarak, Birmingham Üniversitesi’ne bağlı Sir Lenny Henry Medya Çeşitliliği Merkezi’nin İngiltere’deki LGBTİ+ gazetecilerle yaptığı araştırma sonuçları hatırlatılıyor:

“40 LGBTİ+ gazetecinin katılımıyla yapılan araştırmada gazetecilerin yüzde 86’sı istismar ve tacize maruz kaldığını, yüzde 62’si ise şikayette bulunmadığını dile getirdi.”

Ankete katılan LGBTİ+ gazetecilerin ikisi de hem fiziksel hem dijital şiddete uğradı

MLSA’nın yürüttüğü araştırmaya ise 13 şehirden 57 gazeteci katıldı. Ankete katılan 57 gazetecinin 46’sı son beş yıl içinde fiziksel saldırı ya da tehdide maruz kaldı. Ankete katılan biri non-binary biri trans olmak üzere iki LGBTİ+ gazetecinin ikisi de fiziksel saldırı ya da tehdide uğradığını beyan etti.

Görüşülen gazetecileri en çok endişelendiren beş tehdit biçimi, sırasıyla şöyle: Gözaltı veya tutuklanma, işsizlik, yargılanma, fiziksel şiddet ve ırkçı saldırılar.

Rapora göre gazetecilerin yüzde 78,9’u son beş yıl içinde dijital şiddete uğradı. Dijital şiddete maruz kaldığını beyan eden kadın gazetecilerin oranı yüzde 72 iken, iki LGBTİ+ katılımcının ikisi de dijital şiddete uğradığını söyledi.

Verilere göre kadın ve LGBTİ+ gazetecilerin yüzde 70,4’ü “hakaret ve nefret söylemine” maruz kalırken bu oran erkeklerde yüzde 43,3.

Rapora ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, medya, nefret suçları
İstihdam