04/11/2021 | Yazar: Gözde Demirbilek

“Genel ahlak” bahanesiyle doktorluk görevine son verilen Dr. Larin Kayataş’ın “3 ay görevden uzaklaştırma” işleminin iptali için açtığı dava sonuçlandı. İşlem, Dr. Kayataş’ın iptal başvurusuyla hukuka aykırı bulundu.

“Umarım şimdiki davadan da aynı sonucu alırım!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Genel ahlak” bahanesiyle memuriyetten men edilen ve doktorluk görevine son verilen Dr. Larin Kayataş’ın, geçtiğimiz yıl “3 ay görevden uzaklaştırma” işleminin iptali için açtığı dava sonuçlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Dr. Kayataş’ı “3 ay görevden uzaklaştırması” hukuka aykırı bulundu.

Kayataş, açtığı iptal davasının sonucunu “Umarım şimdiki davadan da aynı sonucu alırım!” diyerek paylaştı:

“Uyuşmazlık konusu olayda Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde doktor olarak görev yapan davacı hakkında sosyal medyasında pornografik konuşmalar ve hareketleri olduğu yönünde yapılan şikayet üzerine, davacının sosyal medya yazışmalarının incelenerek cinsel içerikli konuşmalar ve hareketlerinin yer aldığı, özel hayatına ilişkin mahremiyetlerini açık bir şekilde sosyal medyada dışa vurduğu, kullandığı cümlelerin memurluk sifatı ile bağdaşmadığı gibi hekimlik mesleğine de gölge düşürdüğünden bahisle görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de söz konusu durumun disiplin soruşturmasına konu olabileceği, davacının görevine devam etmesinden doğacak sakıncanın veya soruşturmanın sağlıklı yapılmasını etkileyeceği yönünde bir sebebin debelirtilmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

“Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 550,50 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 30/09/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.”

Ne olmuştu?

Dr. Larin Kayataş, 13 Eylül’de, bir yıldır sistematik mobbing ve baskının, disiplin soruşturmalarının ardından memuriyetten men edildiğini ve hekimlik görevine son verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Dr. Kayataş, atandığının ertesi günü bir hastane personelinin kendisini “hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği” için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiğini ve sadece bu sebepten atandıktan bir ay sonra üç ay görevden uzaklaştırıldığını söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün disiplin soruşturması da başlattığını belirten Kayataş’ın aktardıklarına göre sonrasında önce kınama cezası verildi ardından memuriyetten men edilerek hekimlik görevine son verildi.


Etiketler: insan hakları, sağlık
İstihdam