04/02/2021 | Yazar: Gözde Demirbilek

Üniversiteli LGBTİ+ öğrenci toplulukları “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün yanındayız, aşağı bakmayacağız!” diyor.

Üniversiteli LGBTİ+ öğrenci toplulukları BÜLGBTİ+’nın yanında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Üniversiteli LGBTİ+ öğrenci toplulukları, örgütleri ve kulüpleri; Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektöre karşı protesto hakkını kullanan öğrenciler üzerinden LGBTİ+’lara karşı örgütlenen nefret ortamı saldırılarla ilgili dayanışma mesajları yayınladı.

TIKLAYIN - Boğaziçi’nde hedef gösterme, soruşturma ve LGBTİ+’lara karşı nefret kampanyası

TIKLAYIN - Boğaziçi’nde polis saldırdı, yüzden fazla gözaltı: #AşağıBakmayacağız

TIKLAYIN - İstanbul Valiliği’nden ayrımcı Boğaziçi açıklaması

TIKLAYIN - Melih Bulu, Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nü kapattı!

Bahçeşehir Üniversitesi Renkli Çatı Kulübü: “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü onurumuzdur! Aşağı bakmayacağız.”

Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün Topluluğu: “Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektörü protesto etmesiyle başlayan olaylar, kayyumun ve hükümetin başta LGBTİ+’lar olmak üzere tüm Boğaziçili arkadaşlarımızı hedef göstermesiyle iyice büyümüştür. Protesto hakkını kullanan Boğaziçi öğrencileri, polis gücüyle yıldırılmaya çalışılmıştır. Bu yıldırma politikası hâlâ devam etmekte ve sözde LGBTİ+ ve demokrasi dostu siyasi aktörler bu duruma sessiz kalmaktadır. Arkadaşlarımız haksızca ve şiddet kullanılarak gözaltına alınmış, gözaltında şiddet ve işkenceye maruz bırakılmış, bir kısmı tutuklanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün sahte gerekçelerle kapatılmasından da görüldüğü üzere, LGBTİ+ ve diğer marjinalize edilen gruplara ait öğrenciler, kayyum rektörlerin kararlarından en çok etkilenenlerden olacaktır. Renkli Düşün olarak Boğaziçi Üniversitesi ve BÜLGBTİ+’nın yanında, kayyum rektörün karşısındayız. Aşağı bakmayacağız!”

Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu Lavender LGBTİQ+: “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün yanındayız! Aşağı bakmayacağız.”

Galatasaray Üniversitesi LGBTİ+ ve Queer Çalışmalar Kulübü Lion Queer: “2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesine kayyum rektör atanması ile başlayan direniş, bugüne kadar diğer okulları ve farklı kesimleri de içine alarak büyümüştür. İktidar, bir aydır bastıramadığı direnişi, bilgi kirliliği ve kutuplaştırma üreterek kırmaya çalışıyor. Öğrencileri ve haklı direnişimizi kriminalize ederek kayyumu meşru kılamazsınız! Boğaziçi Üniversitesi etrafına kurulan ablukayla ve on beşi aşkın öğrencinin gece baskınıyla evlerinden gözaltına alınmasıyla başlayan polis şiddeti, işkenceler ve nefret söylemleri bugüne kadar devam etmiş; geçtiğimiz hafta BOUN Sergi Grubu’nun inisiyatif alarak hazırladığı sergideki bir eser üzerinden LGBTİ+’lara yönelik şiddet ise etkisini artırarak devam etmiştir. İktidarın hedef göstermesiyle BÜLGBTİ+ ve BÜKAK’ın kulüp odası, sokağa çıkma yasağı sırasında; tanıksız, avukatsız ve hukuksuzca basılmış, LGBTİ+ bayrakları birer suç unsuruymuş gibi toplatılmıştır. Bir önceki kayyum rektör Mehmed Özkan’ın ilk icraatının Hande Kader Bursunu engellemesi olduğu gibi Melih Bulu’nun da ilk icraatı BÜLGBTİ+ kulübünü hedef göstermek ve kapattırmak olmuştur. Bu örnekler kayyum uygulamasının ilk olarak LGBTİ+’ları hedef almakta olduğunu somut bir şekilde bize göstermektedir. Buradayız ve tahmin edebileceğinizden daha kalabalığız. Bayraklarımızı da toplasanız, kulüplerimizi de kapatsanız, halkı bize karşı kışkırtmaya da çalışsanız, devletin tüm imkanlarını bizi kriminalize etmek için de kullansanız biz var olmaya ve direnmeye devam edeceğiz. Biz, GSÜ Kadın Araştırmaları Kulübü ile birlikte; hukuksuzca gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın, BÜLGBTİ+’nın ve gündemden etkilenmiş tüm LGBTİ+’ların yanındayız. Alışın çünkü hiçbir yere gitmiyoruz. Bir kulüpte değil her kulüpte varız, sizden sonra da var olmaya devam edeceğiz.”

Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu Queer Deer: “Kayyum rektör Melih Bulu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün faaliyetine son verilmesini kabul etmiyoruz. Üniversite kayyumların değil öğrencilerinindir! İçişleri Bakanının ve iktidar mensuplarının LGBTİ+’ları hedef alan siyasetlerini kınıyoruz. Hassasiyetleriniz ve genel ahlak düşünceleriniz toplumun tüm kesimine atfedilemez. Bunların dışında yer almak da biz LGBTİ+’ları sapkın ilan etmez! Bizler bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Toplumda dezavantajlı olan bir grubu hedef alan söylemleriniz, suç unsuru teşkil etmektedir. Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet etmiyorsunuz, nefret suçu işliyorsunuz. İspata muhtaç gerekçelerle ve nefret dolu saiklerle BÜLGBTİ+’ya yönelik baskı ve sindirme politikanızı reddediyoruz. LGBTİ+’lara yönelik nefret ve ötekileştirme siyaseyi izleyen hükümetten güç alan Boğaziçi kayyumunu tekraren istifaya davet ediyoruz. Kamuoyunu, sivil toplumu ve öğrenci arkadaşlarımızı LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerine ses çıkarmaya çağırıyoruz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü Cins Arı: “Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin iradesi yok sayılarak yapılan rektör ataması sonrasında başlayan protestolarda demokratik haklarını kullanan öğrencilere gösterilen saldırgan tutum kabul edilemez. İTÜ’nün kaderinin Boğaziçi Üniversitesi’nden kaderinden kopuk olmadığını düşünüyoruz ve demokratik akademi mücadelesini sahiplendiğimizi belirterek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yalnız olmadığını bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz. Kulüp olarak bu demokratikleşme sürecinin bir parçası olacağımızı belirterek İTÜ’nün tüm kulüp ve topluluklarını okulumuzun demokratikleşme sürecinde birlikte bu sürecin parçası olmaya ve ‘aşağı bakmamaya’ davet ediyoruz.”

Koç Üniversitesi LGBTİQ+ Kulübü (Koç Dayanışması ile birlikte): “Nefret söylemlerinde bulunan, ayrıştırıcı ve LGBTİ+ fobik kayyumcu zihniyete karşıyız ve arkadaşlarımızın yanındayız! Hepimiz LGBTİ+’yız! Alışın her yerdeyiz!”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi LGBTİ+ Dayanışması: “LGBTİ+fobik, kayyum rektörlerimiz istifa edene kadar mücadeleye devam! Asla aşağı bakmayacağız.”

Özyeğin Üniversitesi LGBTİQ+ Kulübü: “Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yaşadığı hukuk dışı muamele kabul edilemez! İfade ile toplanma özgürlükleri korunsun. LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemleri/suçları soruşturulsun. İfade özgürlüğüne engel olan TCK m. 216/3 kaldırılsın. Yükseköğretim K. m. 13 değiştirilsin. BÜLGBTİ+ kapatılamaz, aşağı bakmayacağız!”

Yıldız Teknik Üniversitesi ODA Topluluğu: “Üniversitelere uzanan gericiliğin vardığı son nokta olan BÜLGBTİ+’nin arkasındayız! Atanmış kayyumun bahaneleriyle, hiçbir kanıt gösterilmeden ve usülsüz bir şekilde kapatılan BÜLGBTİ+ hepimizin gururudur, üniversiteler başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanında biz kalacağız, siz gideceksiniz!”

Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği: “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü'nün kapatıldığı duyuruldu. Hukuken usulsüz bir aramayla ele geçirildiği belirtilen LGBTİ+ hak mücadelesinin sembolü gökkuşağı bayrakları bir suç unsuru gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Yine bu usulsüz aramada ele geçirildiği iddia edilen ancak odada bulunduğu kanıtlanmamış bir kitap üzerinden terörizm ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Masumiyet karinesini hiçe sayarak alınan kararla beraber arkadaşlarımız daha kovuşturma aşamasına dahi geçmeden resmen ‘suçlu’ ilan edilmişlerdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek LGBTİ+’ların insan haklarını savunmakla değil LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemleriyle oluşur. Bizler temel insan hakkı olan lgbti+ haklarını savunmaya devam edeceğiz.”


Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam