19/03/2018 | Yazar: Aslı Alpar

“Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılıkla Mücadelede Yerel Ve Bölgesel Yönetimlerin İyi Uygulamaları Derlemesi” yayında.

“Yerel ve bölgesel yönetimler LGBTİ örgütleriyle ortaklık kurmalı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılıkla Mücadelede Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin İyi Uygulamaları Derlemesi” yayında.

Avrupa Konseyi bünyesindeki yerel ve bölgesel yönetimlerde fırsat eşitliği ile ilgili sorunları çözmekle yükümlü politika belirleyiciler için iyi uygulamaların altını çizmeyi amaçlayan “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılıkla Mücadelede Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin İyi Uygulamaları Derlemesi” yayında. Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan derlemeyi Kaos GL Derneği için Işıl Demirakın ve Onur Menteş’in Türkçeleştirdi, yayının editörlüğünü Murat Köylü üstlendi.

Derleme,  ayrımcılıkla mücadelede yerel ve bölgesel mevzuat örneklerinin yer aldığı ilk bölümün ardından LGBTİ haklarının yerel ve bölgesel yönetimlerde anaakımlaştırılması, yönetimler arasında işbölümünün sağlanması, güvenlik, farkındalık arttırılma çalışmaları ve hizmetlere erişime değiniyor.

Ulusal mevzuattaki eksiklere yerel müdahaleler

“Yerel ve Bölgesel Mevzuat” bölümü, İtalya, Almanya ve Avusturya gibi bazı ülkelerde, merkezi hükümetin parlamentosunda LGBTİ hakları bakımından eksik kalan yerleri, yerel yönetimlerin yerinde müdahaleleriyle doldurmaya çalıştığına dikkat çekiyor.

Derleme yerel yönetimlerin ayrımcılıkla mücadele deneyimlerinden örnekler veriyor. İtalya’nın Torino şehrinde, birlikte yaşayan LGBTİ çiftlerin bu konuda ulusal hüküm bulunmamasına karşın şehir yönetimi tarafından resmi olarak kabul görmesi, Avusturya’nın Viyana şehrinde, ulusal mevzuattaki eksiklikler nedeniyle, trans kişilerin yeni cinsiyetiyle uyumlu, kapsayıcı ve cinsiyet gözetmeyen evlilik cüzdanları verme kararı bunlardan bazıları.

Türkiye’den bir iyi örnek

Derlemenin yerel mevzuatın iyi örneklerine değindiği bu bölümde Türkiye’de yer alıyor. 2013 yılında, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin, Türkiye’nin 10 farklı ilinden LGBTİ aktivistlerinin katılımıyla düzenlediği Yerel Yönetimler Siyaset Okulu’nu bu örneklerden biri. Derleme, okulun ardından Türkiye’den 14 LGBTİ örgütünün imzasını taşıyan “LGBTİ’lerin Yerel Yönetimlerden Talepleri” bildirisinin hazırlandığını bu bildirinin “LGBTİ dostu Belediyecilik Protokolü”ne dönüşüp belediye başkan adaylarının imzasına sunulduğunu belirtiyor.

“LGBTİ, nüfusun geneli için geliştirilen politikaların ayrılmaz ve göz ardı edilemez bir parçası”

Derleme, temsilin eksik olduğu durumlarda dahi LGBTİ’lerin nüfusun geneli için geliştirilen politikaların ayrılmaz ve göz ardı edilemez bir parçası olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:

“Yalnızca politikalarda bazı azınlıkların özel gereksinimlerine daha fazla odaklanılması gerektiği durumlarda, özellikle kendilerinden bahsedilir ya da bahsedilmelidir.”

Derleme, politika geliştirme ve uygulama alanlarında LGBTİ meselelerinin anaakım haline getirilmesine, İskoçya, Hollanda, Bulgaristan, İngiltere’den örnekler veriyor.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki nefret suçları ve diğer olaylarla ilgili veri toplayan GLAS Foundation’ın raporlarının yerel yönetimlerle değerlendirilmesi için kullanıldığını ve bu sayede artan farkındalıkla, Bulgar polis memurlarının Hollandalı LGBTİ polis ağı olan “Pink in Blue” tarafından düzenlenen eğitime katıldığını bildiriyor.

Birleşik Krallık’ta, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun (EHRC), İngiltere’deki kamu kurumlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını açıkça ele alan kılavuzlar yayımladığını belirten derleme, bu kılavuzlarda, eşitliğin sağlanması görevine genel bir bakış ve yasal olarak gerekli adımlarla birlikte tavsiye niteliğinde yapılabileceklerin ifade edildiği de yazıyor.

Bir arada çalışmak ve güvenlik

Yönetimler arasında işbirliğinin yerelde LGBTİ’lerin hak ve refahlarının iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirten Derleme, uluslararası düzeyde de 21 şehrin LGBTİ kişiler yararına politikalar ve stratejiler geliştirmek için işbirliği içinde çalıştığını belirtiyor.

Avrupa Konseyi üye devletlerindeki bazı şehirlerde toplum destekli polis memurlarının, tematik yardım hatları ve eşitlik birimlerinin; şiddet, taciz ve ayrımcılık vakalarında LGBTİ topluluğuna destek sunduğunu İtalya, İngiltere ve Hollanda’dan örneklerle açıklıyor.

“Özel günler LGBTİ topluluğuna görünürlük kazandırmak için önemli”

Derleme yerel ve bölgesel politikacıların LGBTİ topluluğundaki varlığı veya doğrudan ilgisinin önemine dikkat çekiyor.  Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün, Transları Anma Günü, Uluslararası Açılma Günü ve Uluslararası Aile Eşitliği Günü gibi önemli tarihlerde kamu yetkililerinin etkinlik düzenlemesinin çok önemli bir mesaj olduğunu belirten derleme, örneklerle anlatımı sürdürüyor.

Derleme, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün’ün 2014 ve 2015 yıllarında, Berlin’de, Belgrad’da (Sırbistan), Budva’da (Karadağ), Birleşik Krallık’ta çok sayıda şehirde, çeşitli İtalyan şehirlerinde, Madrid ve Malaga’da (İspanya), Cenevre’de (İsviçre) ve Hollanda’nın elliden fazla şehrinde etkinlikler düzenlendiğini hatırlatıyor. Derleme, bu benzer gelişmelerin, yerel ve bölgesel yönetimlerin, LGBTİ topluluğuna görünürlük kazandırmak ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda farkındalığı artırmak önemli imkânlar olduğuna dikkat çekiyor.

LGBTİ’lerin mal ve hizmetlere erişimi

Derleme’nin hizmetlere erişim konusunda, sağlık, barınma, istihdam, turizmi sıralıyor. LGBTİ’lerin sağlık ve barınma hizmetlerine erişimini Hollanda’daki Nijmegen Şehir Konseyi’nin, bakımevlerini yaşlı LGBTİ’ler için içermeci hale getirmeyi amaçlayan bir proje ile Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Norveç’te bir LGBTİ örgütü olan LLH arasındaki işbirliği sonucu geliştirilen LGBTİ’leri içeren sağlık hizmetleri örnekler arasında. Transların sağlık sistemine erişim konusunda yaşadığı özel sorunlarda Derleme’de görünür kılınıyor.

Derleme ayrıca ayrımcılığa karşı harekete geçmek isteyen yerel ve bölgesel yönetimlere bir takım önerilerde bulunuyor. LGBTİ’lerin hak ve taleplerinin politika alanlarında ele alınması, mevcut kamuoyu araştırmalarına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin kabulü konusunda sorular eklenmesi, yerel LGBTİ örgütlerle bağlantıda kalınması, yerel yönetim çalışanları ve hizmet sunucularının LGBTİ hakları konusunda eğitilmesi bunlardan bazıları.

Derlemenin tamamı için burayı ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret