01/12/2020 | Yazar: Kaos GL

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HIV’le yaşayanlara ayrımcılığın önlenmesi için Meclis araştırma önergesi verdi.

Züleyha Gülüm’den HIV’e dair Meclis araştırma önergesi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle toplumsal farkındalığın yaratılması ve hakim ayrımcılığın önlenmesine ilişkin araştırma önergesi verdi.

Toplumda HIV farkındalığının düşük olduğunu hatırlatan Gülüm, “Başkent Üniversitesi/HATAM HIV/AIDS Farkındalık Araştırması’na (2017) göre toplumun yüzde 77’si HIV hakkında doğru ve güncel bilgiye sahip değilken yüzde 75’i HIV pozitif bireylerin başarılı tedavilerle herkes gibi normal yaşam sürdürebildiğini bilmemektedir. Maalesef benzer bir algı sağlık alanında çalışmak üzere eğitim alan öğrenciler ve sağlık çalışanlarında da söz konusudur. Pozitif-iz Derneği’nin yaptığı ‘Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı Öğrencilerinde Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Farkındalık Geliştirme Projesi’nin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 51,7’si HIV’in tükürükle bulaşacağını, yüzde 67,9’u bulaş yollarını bilmesine rağmen kendisine bulaşacağını düşünmekte, yüzde 36,1’i ise HIV pozitif kişilerin tedavi sürecinde yer almayı istememektedir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü, HIV’i baskılayan antiretviral (ARV) tedavilerin bulunmasıyla birlikte HIV’i kronik rahatsızlık listesine almıştır. Dolayısıyla, sanılanın aksine tedaviye erişimi olan HIV pozitif kişiler herkes gibi sağlıklı yaşamlar sürebilmektedir” dedi.

Gülüm, önyargılar ve ayrımcı uygulamalar nedeniyle iş ve sosyal yaşamda büyük mağduriyetler yaşandığını da vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yapılan araştırmalar, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanları tarafından ayrımcılığa maruz kalabildiklerini, ya da bu konuda hekimlerin bilgi eksikliklerinden dolayı hatalı tıbbi uygulamalarla karşı karşıya kalabildiklerini göstermektedir. Ayrıca önyargılar nedeniyle kimlik bilgilerinin açıklanmasının kaygı duyan başvurucuların hak arayışından vazgeçme veya hakkını yeterince savunamama gibi ciddi sorunlar söz konusudur.

“Pozitif-İz Derneği’nin “Hak İhlallerinin Raporlanması ve Hukuki Çözümleri” raporuna göre HIV tanısı almış kişilerin en fazla hak ihlaline uğradıkları yer sağlık kuruluşlarıdır. Ayrımcılık ve dışlanma kaygısı nedeniyle pek çok HIV ile yaşayan kişinin tedavisi yarım kalmakta, ameliyatları gecikmekte hatta bazen hiç yapılamamaktadır. Özellikle sağlık hizmetleri sırasında veya ameliyat öncesi HIV testi uygulaması ile pozitif çıkan kişilerin, yeterli donanımın olmadığı/teknik yetersizlikler gibi gerekçelerle ameliyat edilmediği, tedavi hakların engellendiği, bildirilmektedir. Tedaviye erişim hakkının yanı sıra hasta hakları ve mahremiyet haklarına dair de pek çok ihlal söz konusudur. Maalesef HIV söz konusu olduğunda Türkiye’nin de taraf olduğu Biyotıp Sözleşmesi’nin en temel kurallarının dahi uygulanmasında sorun yaşanmaktadır.

“HIV/AIDS konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ayrımcılığın önlenmesinde en önemli unsurdur. Bu bakımdan, HIV/AIDS’in kontrol altına alınabilmesi için teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına, önyargıların aşılmasına, yurttaşların gerçek bilgiye erişebilmesine ve toplumsal farkındalığın artmasına yönelik faaliyetlere acilen ihtiyaç vardır. Zira Hekimlerin dahi önyargıları bilgilerinin önüne geçebilmektedir.

“Bu bilgiler ışında; Türkiye’de HIV/AIDS ile mücadele mekanizmalarındaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, HIV/AIDS’e yönelik toplumsal farkındalığın yaratılması ve hâkim ayrımcılığın önlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.”


Etiketler: insan hakları, sağlık, siyaset
nefret