30/04/2014 | Yazar: Rosida Koyuncu

İşçilik ibadet değil, işçilik köleliktir. İşçiler çalışmasa dünya açlıktan ölecek. Köleler olmasa efendiler olmayacak.

Toplumlar tarihinde ilk işçiler kölelerdir. Kölelik ilk işçilik biçimidir. Aslında işçilik kavramı modern dediğimiz dünyanın süslü kavramıdır. Çalışmak ibadettir diyen ve biz sizi kulluk yapmak için, Tanrıya hizmet için dünyaya gönderdik diyen zihniyette işçiliğin tanrı yaratımının farklı versiyonudur.

İşçilik ibadet değil, işçilik köleliktir. İşçiler çalışmasa dünya açlıktan ölecek. Köleler olmasa efendiler olmayacak. Bugün ücretli kölelik kapitalizmin çarkına su taşımakta ve insanlığın kanserleşmesine sebep olmaktadır.

Bir de işçilik olarak bile sayılmayan bir meslek var, o da seks işçiliği. Bu kavramı ilk duyduğumda “Bu seks işçiliği mi? Yoksa seks köleliği mi? Bu beden satmak değil mi?” gibi sorularla, toplumsal zihin ile düşündüm Sonra bu konuda kafa yorunca ve düşününce dedim ki aslında dünyada bedenini kullanmadan para kazanmayan yok. Kimisi elini kolunu, kimisi ayağını, kimisi dilini ağzını vb. organlarını kullanarak para kazanır. Seks işçileri de cinsel organlarını kullanarak para kazanır. Seks işçiliği de diğer işler gibi bir işçilik biçimidir.
 
Peki, nerden çıktı bu beden satma trajedi algısı? Ahlâk dediğimiz, aslında ahlâk olmayan bacak arasından. Bu algı da seks işçiliği yapan işçileri öldüren katilleri oluşturuyor. Bunu da biz iş kazası veya işçi ölümü olarak değerlendiremeyiz, bir nefret duygusu ile öldürme var.

Eğer beden satmak ise, işçiliğin temelinde insanı sermaye olarak gören ve bedeni üzerinden kar kazanan bir ekonomik sistem var. Zaten ilk köleler de işçi olarak alınıp satılan mal değerindeydi. İşçi zihnini ve bedenini kullanarak para kazanan ve yaşamın devamı için bu  zorunluluğa maruz kalmış bir ulus veya sınıf. Gelecek korkusu ve yaşam korkusu sonucu sistemin çarkına su taşımak zorunda bırakılmış.

Eğer kapitalist jargon ile arz-talep meselesi ise, bu konuda talep eden bir kitle var. Seks işçiliği de tüm meslekler gibi meslek. Hatta birçok meslekten daha iyi bir geliri var özendirmek gibi olmasın ama fabrika işçisinin bir ayda aldığı ücreti seks işçisi bir haftada alır. Hem de işe başlamadan önce...

“Seks işçiliği mi, yoksa seks köleliği mi?” sorusuna ilişkin bir şeyler söylemek gerekirse ilk işçiler kölelerdi, bugün de kölelik ücretli olarak devam etmektedir. Neden kölelik? Çünkü iktidarı  besleyen ve toplumsal sorunları üreten bu hastalığın dişleridir. Modern kölelik olan işçiliği kölelik olarak görmemin sebebi şudur: Köle kişiliği itaatkârdır, kölenin kişiliği yoktur, efendisine sadece hizmet etmektir. Patron-işçi ilişkisi, efendi-köle ilişkisi olduğu için işçiler köledir. İşçiler köle ise, seks işçileri de köledir.
 
Ne zaman tüm işçiler bizler bu dünyayı döndürüyoruz ama efendiler keyf ediyor, bizler ücretli köle değiliz, çalışmıyoruz, işe gitmiyoruz, der ve seks işçileri çalışmaya devam ederse ben o zaman seks işçilerine tavır koyar, karşı çıkarım. 

Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
nefret