13/11/2008 | Yazar: Murad EsinGey evliliğin kimseye karşı olmadığı sadece geylerin hukuki anlamda yurttaşlık haklarını korumak istedikleri anlatılabilirdi. Mormonlar gibi geyliği ahlaksızlık olarak gören tarikatların aslında kendi ahlaksızlıklarını, gey karşıtlığını ön plana çıkararak örtmeye çalıştıkları deşifre edilebilirdi. Siyahî ve Latin toplumuna yönelik, onların kiliselerini de içine alacak bir kampanya ile bu ülkede geyler gibi birer azınlık olan bu toplumların öteki azınlıkların hakları için destek olmaları sağlanabilirdi. Yazarımız Murad Esin, ABD’de Obama’nın kazandığı, geylerin ise şimdilik kaybettiği ‘evlilik’ konusunu değerlendiriyor.

Geçen hafta Ali Erol ile Amerika’daki gey evlilikleri üzerine konuşurken doğal olarak bana şaşırdığını, neden evliliğe karşı olunduğunu sordu. Ona söylediğim, Amerika’nın Hollywood filmleri gibi olmadığıydı. Türkiye’de birçoğunuz belki de Amerika’daki yaşamı ‘Sex and the City’ dizisindeki yaşam gibi görebilir. Aslında buradaki yaşam çok daha değişik. Küçük şehirlerde, tek rengin hâkim olduğu yerlerde Türkiye’de bir ara çok konuşulan mahalle baskısı olayı en ağır bir şekilde görülebilmektedir. Bu nedenledir ki ötekinden farklı bir yaşam tarzını seçenler yaşadıkları yerlerden daha güvende olacakları yerlere göç etmeyi tercih etmektedirler. Ancak son 4 Kasım seçimlerinde gey evlilikleri için yapılan referandumlarda Kaliforniya ve Florida gibi kültürel çeşitliliğin hâkim olduğu eyaletlerde nasıl oldu da geylerin evlilik hakkı kısıtlandı; bu üzerinde tartışılması gereken bir konu ve bu yazıda bu soruya cevap arayacağız. Ayrıca bu yazıda kullanılan gey kelimesi LGBT toplumunu kapsamaktadır.

Öncelikle Amerika’da geylerin neden heterolar gibi evlenmek istediklerini anlamak gerek. Gey yaşam, bir anlamda heteroların yaşamına karşı bir başkaldırı olduğu halde son yıllarda geyler, ‘gay’in karşıtı olan straight (Türkçeye ‘doğru’ olarak çevirebiliriz) yaşamın bir unsuru olan evlenmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Bu değişimin başlıca nedeni geylerin artık tek eşliliği tercih etmeleri ve uzun sureli birliktelikler içinde olmalarının bir sonucu olarak kendilerini hukuki olarak koruma altına alma istemleridir. Bu neden içine HIV/AIDS’in geyler arasında hızlı yayılımı ve bu hastalıktan korunmanın başlıca yollarından birinin güvenli cinsel ilişki yanında tek eşlilik olması da dâhil edilebilir. Ancak geylerin cinsiyet tanımlamalarını kabul etmemeleri bir anlamda cinsiyet devrimini başlatmalarına rağmen, kadın ve erkek cinsinin yanında üçüncü bir cins olarak yer almaları da modernitenin kapitalist ekonomik kültürle dayattığı kimlik tanımının bir parçası olma yönünden de bir başka paradoks olarak nitelendirilebilir.

Hukuki olarak evli bir çiftin yararlandığı vergi iadesi, miras bölüşümünde eşe tanınan haklar, sağlık sigortasının getirdiği ödeme kolaylıkları, evlat edinilen çocukların hakları, ayrılık halinde taşınır ve taşınmaz malların bölüşümü ve federal anlamda göçmenlik hakları yönünden faydaları nedeniyle geyler evliliği tercih etmektedirler. Bu hukuki- maddi çıkar yanında moral olarak artık bu ülkenin vergi ödeyen bir vatandaşı olarak ötekiler gibi eşit haklardan yararlanma isteği de gelmektedir.
Evliliğin tercih edilmesiyle başlayan gey karşıtı homofobik engellerin sonucu olarak 4 Kasımda bazı eyaletlerde Öneri 8 halkın önüne konularak evliliğin kadın ve erkekler arasındaki bir ilişki olduğunun kabul edilmesi istendi. Ve Öneri 8’in referanduma götürüldüğü yerlerde evet oyu çıktı. Bu referandumda geylerin aleyhine bir karar çıkmasının değişik nedenleri var. Bu nedenleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

1- Yürütülen seçim kampanyasının yanlış yönetilmesi, yapılan strateji hataları

2- Halen daha küçük şehirlerde süren homofobik anlayış

3- Siyahlar ve Latinlerin dindarlığı ve kiliselerine bağlı olmaları

4- Obama’nın gey evliliğini desteklememesi.

Başarısız Bir Seçim Kampanyası

Harcanan milyonlarca doların (70 Milyon dolar ) doğru kullanılamaması. Başkanlık seçimlerinden sonra Oneri 8 kampanyası bütçesi en fazla olan bir kampanyaydı. Ancak siyahların ve Latinlerin yasak yönünde evet oyu verebilecekleri hesaba katılmadı. Siyahî ve Latin toplumuna yönelik, onların kiliselerini de içine alacak bir kampanya ile bu ülkede geyler gibi birer azınlık olan bu toplumların öteki azınlıkların hakları için destek olmaları sağlanabilirdi. Kaliforniya’da ve Florida’da yasağa evet oyu siyahlar ve Latinlerin desteğiyle çıktı. Gey evliliğin kimseye karşı olmadığı sadece geylerin hukuki anlamda yurttaşlık haklarını korumak istedikleri anlatılabilirdi. Yine basında çıkan haberlerde gey gruplardan bir kısmının kampanya sorumlularını yumuşak davranmakla ve açık mesajlarda bulunmamakla suçladıkları görüldü. Ancak her iki grubun da haklı nedenleri var. Gey gruplar bu yasak sonucunu eyaletlerdeki yüksek mahkemelere götürme hazırlıklarındalar. Ancak halkın bir kararı olan ve Eyalet Anayasalarına eklenme yönünde gey evlilik karşıtı bir kararın mahkemece ki mahkeme de sonuçta Anayasa ile bağlı, değiştirilebileceği tartışmalıdır. Belki gelecek seçimlerde Öneri 8 gibi geylerin lehine olan bir istekle halkın karşısına çıkılabilir. Ancak bu konuda geylerin birlikte hareket etmeleri çok önemli. Özellikle azınlıkların desteğini almaları gerekmektedir.

Homofobi

Ülkedeki Hıristiyan tarikatlarının gey tabusu olarak tanımlanacak homofobik anlayış. Ancak bu Hıristiyan tarikatları öyle çok ahlaklı değiller. Mormonlar onlarca kadınla, çocuk yaşta olsalar dahi, evlenmeyi kendileri için doğal görüyorlar. Bir de Evangelist bazı tarikatlar da çocuk yaştaki kız çocukları ile evlilik olayı var. Geçen sene Teksas’ta Mormon tarikatına ait bir kamp (The Fundamentalist Church of Jesus Christ) polis tarafından basıldı. Bir erkeğin 70-80 civarında karısı olduğu söyleniyor. 18 yaşın altında 10-13 yaşlarında çocuklarla evleniyorlar. Bu federal bir suç. Çok eşlilik de burada federal bir suç ancak bu tarikatlar kendi kamplarında yaşıyorlar. Basılan bu tarikatın kampından 2006’da yaklaşık 100 erkek çocuk babaları tarafından karılarının azalacağı endişesiyle kovuldular. Nikâh kıyıp, eşleri gerdek için kilisedeki özel odaya gönderip kendileri ibadetlerine devam etmekteler. Bu evliliklerde çocukların rızası olmayınca tecavüz ve şiddet kullanılıyor. Aynı kilisenin lideri olan Warren Steed Jeffs 25 Eylül 2007’de iki tecavüz suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Şu anda Utah Eyaleti Hapishanesinde. Bu adam kendini peygamber olarak ilan etmişti. Ayrıca Eylül 2008’de gey karşıtlığı ile bilinen Tony Alamo adlı papaz çocuk pornosu nedeniyle tutuklandı. Kısacası geyliği ahlaksızlık olarak gören bu tarikatlar aslında kendi ahlaksızlıklarını gey karşıtlığını ön plana çıkararak örtmeye çalışmaktadırlar.

Siyah ve Latinlerin Dindarlığı

Siyahlar ve Latinler buradaki en dindar toplumlardan. Kiliselerine bağlılar ve gey karşıtlarının çıkardığı eğer gey evliliği onaylanırsa bunun sonucu nikâh kıymayı reddeden kilise devlet tarafından yaptırıma tabi tutulacak, yapılan yardımlar kesilecek söylentileri bu azınlıkları gey karşıtlığına itti. Ayrıca yapılan propagandalar ile çocuklarının gey olacağı, ahlaksızlık türünde korkutmalarla bu kesimlerin oyları alındı. Gey grupların bu kesimlerle ilişkilerini iyi tutmaları gerekmekte. Kaldı ki buradaki geylerin çoğunluğu siyah ve Latinlerden oluşmakta. Ancak Siyahî ve Latin geyler ile kendi ırklarından olanlar arasında ciddi kopukluklar var. Bu kopmaların aşılarak ileride gey hakları için ilerleme sağlanabilir. Buradaki gey karşıtlarının bu toplumlar üzerindeki etkileri Latin ve Siyahî Kiliselere yapılacak maddi yardımlar ve bu toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak yiyecek, ilaç yardımları ile aşılabilir. Tabii bu önemli bir karşılıklı anlayış sorunu.

Obama

Barack Obama’nın pragmatik olarak gey evliliklerini desteklememesi onu destekleyen halk kitlelerinde gey karşıtlığı olarak anlaşıldı. Oysa kendisi bir insan hakları avukatı olan ve bu ülkede yaşayan azınlıklardan gelen Obama’nın gey karşıtı olması düşünülemez. Seçim kampanyasından muhafazakâr kesimlerin oyunu kaybetmemek için sadece gey evliliğine karşı olduğunu söylemesi temel insan haklarından olan cinsel yönelim hakkına karşı olduğu anlamına gelmiyor. Kaldı ki yukarıda da belirttiğim gibi geylerin içinde de ciddi bir gey evliliği karşıtlığı var. Gey kimliğinin yok olması, geylerin heterolaştırılması olarak görülüyor. Tabii ki Obama’nın karşıtlığı belki de Evangelist anlayıştan ileri gelmekte ancak uzun yıllar üyesi olduğu Trinity United Church of Christ bulunduğu bölgede HIV konusunda yaptığı çalışmalar ve geylere karşı hoşgörüsü ile tanınmakta. Bu nedenle de Obama’nın gey evliliği karşıtlığı bir gey karşıtlığı olarak değil de seçim stratejisi olarak anlaşılmalıdır.

Sonuç

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde Massachusetts ve Connecticut Eyaletlerinde geylerin evlenmesi yasal olarak kabule dilmiş durumda. Son olarak Connecticut Eyaletinde 12 Kasım 2008’de bir lezbiyen çift yasal evlenme başvurusunu yapıp evlenme izinlerini aldılar. Bu olay Connecticut Eyaletinde bir ilk oldu. Ancak gey evliliğin Federal Anayasa ile korunma altına alınmaması ve eyaletlerin farklı uygulamaları nedeniyle sorun kısa zamanda çözülecek gibi gözükmüyor. Tüm Amerika genelinde yürütülecek geniş katılımlı bir kampanya ile geyler kendilerini tanıtabilir ve yaşadıkları gey gettolardan çıkarak ülkenin bir parçası olduklarını halk kitlelerine gösterebilirler. Tabii ki bu durum kendi aralarında halen bir birliktelik içinde olmayan geylerin nasıl bir araya gelip ortak bir tavırla hareket edecekleri sorununu da beraberinde getirmektedir. Belki de geyler heteroların adlandırdığı kurumlara sahip olma, onların yaptıklarını yapma yerine kendilerine özgü adlarla yeni kurumlarla içlerindeki birliği sağlayabilirler. Örneğin ‘evlilik/marriage’ yerine başka bir adla yola çıkılabilir. Böylelikle hem hetero olunmaz hem de milyonlarca dolarlık masraflara gerek kalmaz. Ne dersiniz?

Fotoğraflar: www.orbwar.com/gay-marriage-peace-protest.htm

Konuyla ilgili haberler:

[[ABD'de eşcinseller ayaklandı]]

[[18 bin eşcinsel evli mi, değil mi?]]

[[YES WE CAN!]]

Etiketler: insan hakları, aile
İstihdam