11/01/2007 | Yazar: İsmail Alacaoğlu

İsveç’in önde gelen eşcinsel örgütü RFSL’nin belediyelere yönelik düzenlediği anketin sonuçları İsveç’teki hoşgörü profilini ortaya koyuyor.

İsveç’in önde gelen eşcinsel örgütü RFSL’nin belediyelere yönelik düzenlediği anketin sonuçları İsveç’teki hoşgörü profilini ortaya koyuyor. 290 belediyenin katıldığı anketten yalnızca dokuzu sınıfı geçebildi.

KAOS GL

İsmail Alacaoğlu

Kaos GL olarak 2006 yılında ‘LGBTT Yayıncılığında İşbirliği’ başlıklı çalışmaya ortak imza attığımız RFSL, İsveç’teki belediyelerin 2006 senesinde eşcinsellere yönelik çalışmalarını inceleyen bir anket düzenledi.

İsveç’in 290 belediyesinin katıldığı anketin sonuçlarına göre yalnızca 9 belediye eşcinsellerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yürütüyor.

Geçer not alan 9 belediye İsveç’in en büyük kentlerini temsil ediyor. İlk sırayı Gothenburg şehri alırken İsveç’in başkenti Stockholm ikinci sıraya yerleşti.

İsveç’in 290 belediyesinin katıldığı anket insanların farklılıklarına duyulan saygı ve hoşgörü profilini çıkarmayı amaçlıyordu. Cinsel yönelimi ve kimliği ne olursa olsun, yönelimlerini ve kimliklerini nasıl ifade ederlerse etsinler insanların eşit haklara sahip olup olmadıklarını sorgulayan anket iş ve günlük hayattaki imkanlarla zorunlulukları ortaya çıkarmayı da hedefliyordu.

Büyük şehirlere kaçıyorlar

Anket raporu okullar, belediyeyle ilgili faaliyetler, LGBT topluluğu alt yapı sistemi, homofobi içeren suçların sıklığı ve genel toplumun eşcinsellere karşı tutumu alanlarında incelenip değerlendirildi.

RFSL, anketin sonuçlarına göre İsveç’teki tüm belediyelerdeki eşcinsel bireylerin durumunu ortaya koyan bir harita çıkardı. Buna göre, küçük şehirlerde ve kasabalarda yaşayan eşcinsel bireyler, kendilerini saklama gereği duymadan daha açık bir şekilde yaşayabilmek için büyük şehirlere taşınma ihtiyacı duyuyorlar. Önyargı ve görmezden gelmenin daha yoğun olduğu küçük şehirler ve kasabalarda hayat eşcinsel bireyler için daha zor.

Yine anket sonuçlarına göre, ‘Daha açık bir İsveç için belediyelerin yapması gereken 10 şey’ başlığı altında bir dizi öneride bulunuldu. Bunlardan bazıları ise şöyle: Politikacıların LGBTT konusunda eğitilmesi, belediyelerin LGBTT konularıyla çalışması için hareket planları hazırlaması, belediye ve okul çalışanlarının eğitilmesi ve eğitim sisteminde LGBTT bireylerini ve ailelerini daha görünür kılmak için adımlar atılması.

Etiketler: yaşam, dünyadan
nefret