25/11/2009 | Yazar: Seçin Tuncel

“Lezbiyenler ve Biseksüel kadınlar görünür olmadıkları için şiddetle yüz yüze gelmiyorlar”

“Lezbiyenler ve Biseksüel kadınlar görünür olmadıkları için şiddetle yüz yüze gelmiyorlar”

Bu cümle lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların sıkça duyduğu bir cümledir fakat deneyimlerimiz hiç de durumun öyle olmadığını gösterir. Eşcinsel ve Biseksüel (EB) Kadınlar sadece cinsel yönelimleri yüzünden değil kadın olmalarından da kaynaklı sorunlar yaşıyorlar.
 
Lambdaistanbul Derneğinin 2005 yılında yaptığı alan araştırmasında kadın katılımcıların % 64’ünün ailesi ve çevresi tarafından evlenmeye zorlandığı tespit edilmiştir. Babası tarafından eve-kömürlüğe kapatılan, dayağa maruz bırakılan, değiştirilmeye çalışılan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılan eşcinsel kadınlar uğradıkları ayrımcılık ataerkil sistem ve onun koruyucuları tarafından hasıraltı ediliyor.
 
Geçen sene Haziran ayında yaşanan bir olayda eşcinsel bir kadın, sırf cinsel yönelimi yüzünden ailesi tarafından fiziksel şiddete maruz kalıyor ve eve polis çağırıyor, şikayetçi olmak istiyor. Polis memuru “bak o senin ailen şikâyet etmek olmaz” diyor. Daha sonra şikâyetinde ısrar eden kadına “bunun sonu kötü olur” diyerek tehdide varan sözler söyleyerek vazgeçmesini sağlıyor. Ve aile eşcinsel kadına baskı uygulamaya devam ediyor. Bu olay da nice olay gibi yargı organlarına ulaşamadan devletin kolluk kuvvetleri tarafından engelleniyor.
 
Güvenli alan olmaları gereken “Gey bar” diye tabir ettiğimiz LGBTT bireylerin gittiği barlarda EB kadınlara yönelik taciz olayları doğal sayılmaktadır. Bar çıkışlarında yaşanılan EB kadınlara yönelik şiddet olayları da bilinmektedir. Bundan iki sene önce gey barda tersledikleri erkekler tarafından bar çıkışı evlerinin önünde darpa uğrayan EB kadınlar, aileleriyle sorun yaşayacaklarını düşündükler için şikâyetçi olamadılar.
 
Bugün birçok EB kadın okulda, iş yerinde, evde, sokakta heteroseksüel rolü oynayarak sosyal baskıdan kaçıyor, tanık oldukları olaylar karşısında seslerini çıkaramıyorlar, sosyalleşmek dayanışmak için derneklere gidemiyorlar. Sayısız fiziksel/sözel/psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan eşcinsel biseksüel kadınlar hiçbir güvencelerinin olmaması, toplum baskısı gibi nedenlerle sessizliğe mahkûm ediliyor.
 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde biz örgütlü kadınlar bu sessizliği bozmak için alanda olacağız.
 
Yaşasın kadın dayanışması!
 

Etiketler: kadın
İstihdam