04/02/2011 | Yazar: Murat Çınar

‘Mussolini ve Pio XI adlı Papa’nın berber imzaladıkları Luther Anlaşması’nın(1929 yılında imzalanmış 1984 yılında anayasadan ’devletin dini katolikliktir’ maddesinin çıkartılması ile

“Mussolini ve Pio XI adlı Papa'nın berber imzaladıkları Luther Anlaşması'nın(1929 yılında imzalanmış 1984 yılında anayasadan 'devletin dini katolikliktir' maddesinin çıkartılması ile tamamen yok olmuştur) üzerinden yaklaşık seksen yıl geçmesinin ardından, bugün Ratzingher dinsel-faşist bağını güçlendirip kapalı, baskı altında tutulan, ırkçı, ataerkil ve homofobik bir toplum kurma hedefinde” bu açıklama ile size 'hoşgeldiniz' diyor Facciamo Breccia(İtalyanca 'birinin kalbinde yer bulmak' anlamına geliyor) hareketi.
 
2005 yılının son baharında birkaç lezbiyen, gey, trans ve feminist aktivist tarafından kurulan ve ardından Vatikan'ın dinsel ahlakçı ve baskıcı yapısına ve siyasetine karşı ikna olmuş ve yaratıcı bir şekilde cevap vermeyi kararlaştıran diğer hareketleri de içine alan Facciamo Breccia, kısa zamanda bir çok etkinlik gerçekleştirdi. “Neoliberalist yeni dünya düzeninde tek tip toplum yaratmak isteyen ve halkları bir birine düşman etmek isteyen güçlere karşı bir hareket. Neoliberalist sistem yerelde zamanla süren mücadelelerce elde edilmiş haklara savaş açıyor öte yandan da neofaşist siyasetler şiddetli güncel hareketlerle toplumu baskı altında tutmaya çalışıyor. Özel ve kamu alandaki hayatta İtalya'da tek tip Katolik kültür empoze edilmeye çalışılıyor. Kurumsal sağ ve sol siyaset ise Vatikan'ın bu dayatmalarına karşı savunasız ve beceriksiz halde. Erkek temelli aile yapısı her geçen gün daha da çok dayatılırken, doğal olan buymuş gibi gösterilerek tabii ki, lezbiyen, gey, trans, kadın ve çocuklara karşı şiddet meşru zemine taşınmaya çalışılıyor. İtalya yeni ve eski sağın şiddetle kadını enstrüman olarak kullandığı bir gerici şarkıya bestekarlık etmekte ısrarla ilerliyor. Biz bu noktada karanlığa, yasakçı kültüre, baskılara ve hayat ile beden üzerindeki zorunlu tercihlere karşı çıkıyoruz”. Belki de bu sözler gereğinden de çok açıklayıcı nitelikte. Facciamo Breccia, Roma merkezli ancak tüm İtalya'da katılımcısı olan gerçekten radikal bir hareket.
 
Facciamo Breccia kısa zamanda zeminden gelen organizasyon tecrübeleri ile yurttaşların tüm haklarının tanınması ve korunması için gericiliğe karşı bir çok eylem hazırladı. Bunlardan bazıları:
 
-         2005 Sonbahar; bir çok kentte Vatikan'dan kurtulma eylemleri düzenlendi. Prezervatif ve el ilanı dağıtımı ve oturma eylemleri
-         12-13 Kasım 2005; İtalya'da ilk kitlesel laiklik üzerine konferanslar serisi ve çalışmalar buluşması 
-         11 Şubat 2006; Roma 'Ulusal Vatikan'a Hayır' eylemi
-         17 Haziran 2006; Torino Pride'da 'Vatikan'a Hayır' korteji
-         16 Eylül 2006; Catania(Sicilia) lgbt aktivistleri ile beraber Catania Pride'da yaşanan neofaşist saldırıyı protesto eden yürüyüş
-         7-21 Kazım 2006; Verona'daki laik derneklerle beraber, Ratzingher'in Verona'ya gelişini protesto amaçlı seri eylemler
-         10 Şubat 2007; Roma 'Ulusal Vatikan'a Hayır' eylemi
-         24-26 Kasım 2007; Floransa'da hükümetin düzenlediği 'heteroseksüel aile' konulu konferensa alternatif Palalayka Meydanı'nda yerel hareketler ile konferanslar serisi gerçekleştirilmesi
-         8 Haziran 2007; 'No War No Bush' eylemine katılım
-         15 Haziran 2007; Ulusal Pride çerçevesinde 'Dogmalara yer yok, laf laikliğin' konferansı
-         16 Haziran 2007; Roma Pride'da 'Vatikan'a Hayır' korteji
-         23 Haziran 2007; Pride Verona'ya katılım
-         30 Haziran 2007; Madrid EuroPride'a katılım
 
Facciamo Breccia'nın resmi sitesi olan www.facciamobreccia.org şu anda yalnız bu tarihi listeyi gösteriyor ancak hareket durmadan bir çok etkinlik yapıyor. Radio Tana ve Radio Onda Rossa gibi bir çok yerel ve ulusal frekansta din, Vatikan ve laiklik üzerine programlar geröekleştiriyor. Bir çok küçük ve orta ölçekli kitapçık da yayınlayan Facciamo Breccia, Jin Haritaworn'un 'Gey Emperyalizmi' adlı kitabını Tamsila Tauqir ve Esra Erdem'in yardımıyla İtalyanca'ya çevrilmesini sağladı. Sürekli temel konuları üzerine konferanslar, film gösterileri ve sokak eylemleri hazırlayan hareket şimdiden Şubat 2011'de gerçekleşecek 'Ulusal Vatikan'a Hayır' eylemini hazırlamaya başladı.

 


Etiketler: yaşam, din/inanç
İstihdam