21/11/2011 | Yazar: Yıldırım Türker

Zorunlu askerlik Tolstoy’un yüz yıl önce gördüğü gibi, insanın bir rehin olarak tanımlandığı ve üstelik bunu sorgulamaktan bile çekindiği bir kurum.

Zorunlu askerlik Tolstoy’un yüz yıl önce gördüğü gibi, insanın bir rehin olarak tanımlandığı ve üstelik bunu sorgulamaktan bile çekindiği bir kurum.
 
İnsanlık tarihinin en soylu ve en gerilimli enstantanelerinden biri. Bu fotoğrafın benzerlerini mutlaka görmüşsünüzdür. 
Bu, 1967 yılında, Vietnam savaşını durdurmak için kitlesel bir muhalefet oluşturabilmiş savaş karşıtlarının gösterilerinden birinde çekilmiş. Dünyanın derin bir soluk aldığı, başka bir dünyanın mümkün olduğuna en çok inanılan günlerde. 
Silahın namlusuna çiçek tıkayan barışçılar. Şimdi; neredeyse 50 yıl sonra bütün yenilgilerin acılaştırdığı inançsız ruhumuza ne kadar çocuksu geliyor, değil mi? 
Namluya çiçek sürmek, gülünç bir naivlik, yenilgiye talip bir duygusallık, değil mi? 
O zaman iktidardakilerin serseri hipiler olarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı o gençler şimdi de zehirli bir izanla küçük görülüyor. Oysa Vietnam savaşı, büyük ölçüde onların mücadelesi sonucu durduruldu. Onlar, dünyanın bir ucundaki yoksul halklarla ‘pro patria’ savaşmanın yalanını ifşa ettiler kendi kamuoylarına. 
Artık zamanı geldi. Vicdani retten konuşabiliyoruz rahatça. Demek halkı topluca ve yeterince askerlikten soğutabildik. 

Nedir? 
Bir zamanlar bizi tekinsiz kılan sözleri tekrarlamanın zamanıdır. Çünkü Vicdani ret, dilimizin belki en tekinsiz, en az bilinen, üstünde en az söz alınan tamlaması. Öncelikle vicdan da ret de dilimizin en zor döndüğü, sorunlu kelimeler. 
Vicdan, kişisel huzursuzluğun kaynağıdır. İnsanın dünyayla yüzleşmesinde onu aklıselim diye dayatılan toplumsal zapturapt aygıtına karşı kışkırtandır. Yalnızca vicdanına kulak veren, kendi toplumsal kimliğini kişisel ahlakına kurban etmekten çekinmeyenler, iyice yalıtılmış, dünyanın ses geçirmeyen kıyısında bırakılır. Vicdani retçilerin, yani askerlik yapmayı reddedenlerin yıllar önce başlatmış olduğu mücadele karşısında basın-yayın organlarının kör-sağır-dilsiz kalması, tam da bunun aleni örneğidir. 
“Bir tek yargıcın bile yasalara dayanarak bir insanı boğazlatmaya cesareti olmazdı. Hiçbir amirin bir köylüyü gözü yaşlı ailesinden koparıp hapse atmaya cesareti olmazdı. Hiçbir general ya da asker, disiplin, yemin ya da savaş olmasa yüz Türk’ü ya da Alman’ı öldürüp köylerini yerle bir edemez, bir tek insanı bile yaralamaya cesaret bulamazdı. Bütün bunların yaşanabiliyor olmasını, bütün bu zulmün sorumluluğunu herkese paylaştırmak suretiyle hiç kimsenin bu eylemlerin doğal olmadığını hissetmemesini sağlayan karmaşık siyasi ve toplumsal makineye borçluyuz. Kimi yasaları yazar, kimi uygular, yine kimi insanları devşirir, onlara disiplin âdabını öğretir ki bu da sorumluluktan arındırılmış itaattir. Sonra da bu devşirme adamlar her türlü şiddeti uygular, hatta nedenini ve amacını bilmeden insanları öldürür” yazmış. 
Sonra şunu da yazmış: “Zorunlu askerlik hizmeti kurumu, çürük bir evi desteklerle ayakta tutmak isteyen adama benzer. Duvarlar dökülüyor; kirişlerle tutturur. Tavan aşağıya bel vermiş, bir çatı daha inşa eder. Kirişlerin arasından kalaslar fırlıyor; yeni direklerle destekler. Sonunda ortaya çıkan, ayakta duran ama içinde yaşaması imkânsız bir evdir.” 

Dahası da var: “Halktan silahlanma ve savaş için toplanan vergiler, ordunun koruması gereken emeğin ürettiği değerin büyük kısmını gasp eder. bütün erkek nüfusunu gündelik hayattan koparmak, üretimi sekteye uğratır. Her an kopabilecek bir savaş tehdidi, toplumsal hayatın bütün gelişmelerini yararsız, fuzuli kılar.” “Zorunlu askerlik hizmeti, devletler için bütün sistemi ayakta tutmak için gereken şiddetin nihai sınırıdır. Tebaası içinse itaatin nihai sınırıdır. Duvarları ayakta tutan kemerin hayati tuğlasıdır. Söküldüğünde bütün bina çöker.” 
“Devletlerin ve düşmanlarının durmadan artan zulmü tebaalarından öyle maddi ve manevi fedakârlıklar talep etme noktasına geldi ki artık herkes durup bir düşünmeli: Nelerden feragat edebilirim? Hem ne adına edeceğim? Bu fedâkarlıklar benden devlet adına bekleniyor. Devlet adına bir insan için değerli olan her şeyden, ailemden, güvencemden, huzurlu bir hayattan ve kendime olan saygımdan vazgeçmem bekleniyor.” 
Bu cümlelerin yazarı Tolstoy, 19. yüzyıl sonunda dünyanın ufkuydu. Her milletten herkesin vicdani ret ilanı sonucu dünyanın mutlak barışa kavuşabileceğine inanıyordu. 
Ardımızda bıraktığımız yüz yıl boyunca bu ufkun usul usul karartılmış olduğunu görüyoruz. Vatan uğruna, devlet adına cinayet işlemenin ne kadar normalleşmiş olduğunu yadırgamıyoruz bile. 
Aklın geniş soluklu siyasetten geçtiği, aklın hamle anlamına, strateji anlamına geldiği bir iklimin oluşmasını elbette kapitalizme borçluyuz. 
Asal soruların fantezi kabul edildiği, akılla duygunun farklı masalara yatırıldığı, kirişlerin putrellerin bize yaşama alanı bırakmadığı bir dünya inşaatı. Güvenlik paranoyası ile güvenlik altında tutulacak bir hayat bırakılmıyor. 
Modern devletlerin yaptığı, insanları kendi korkularına hapsetmek. 

Akıl tokmağıyla da tepelerinde dikilmek 
Akıllı olmanın şartlarını biliyoruz: Bir tatsızlık çıkmadan bu hayatı sona erdirebilmek. Vatandaşlık, kazasız belasız korunması gereken bir emanet. 
Zorunlu askerlik Tolstoy’un yüz yıl önce görmüş olduğu gibi insanın, vatandaşın bir rehin olarak tanımlandığı ve üstelik bunu sorgulamaktan bile çekindiği bir kurum. 
Erkeğin hoyratça suç ortaklığına çağrıldığı, düzenin simgesel olarak da gerçekten de bir mikrokozmosunu yaşamaya davet edildiği bir araf. Orada hızlandırılmış olarak dünyanın nasıl bir yer olması gerektiği üstüne eğitiliyor. 
Orada kadınlardan arındırılmış, saf bir modelle yüz yüze geliyorsunuz. Erkek olmanın imkânlarının sınırı gösteriliyor. Kışla kapısından buyur edilen erkek tomurcuklarının oradan kökü sağlam, dayanıklı erkekler olarak çıkması amaçlanıyor. 
O yüzden eşcinseller aşağılanarak muaf tutuluyor bu hizmetten. Böyle bir taleple kışla eşiğinde mızıkçılık eden eşcinsellerin karşılaştığı zulmü işitmeyen kaldı mı? Onlardan cinsel ilişki sırasında çekilmiş film-fotoğraf talep eden, bu ülkenin en saygın kurumuydu. 
İşi bu kadar zora sürmelerinin bir nedeni elbet ibne olarak yaftalanmanın askerlik hizmetine yeğ tutulabileceğinin fark edilmiş olması. 
Şimdi açıkça “o zaman kimse gitmek istemez” diye yakınan militarist muktedirler Avrupa’nın baskısıyla boyunlarını bükecek gibi. Şimdiye dek ağır zulüm görmüş olan vicdani retçi arkadaşlarımızın gasp edilmiş haklarının geri verildiği; devlet eliyle yitirmiş olduklarının hiç değilse Barış’la tazmin edildiği günlerin özlemini paylaşmak istedim. 

Etiketler: insan hakları, askerlik
Nefret