17/05/2011 | Yazar: Kaos GL

Bugün, 17 Mayıs!

Bugün, 17 Mayıs! Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü! Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olan 17 Mayıs tarihi, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür. 

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, her yıl 17 Mayıs Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'yı homofobi ve transfobiye karşı 6 yıldır örgütlüyor.
 
Ayrımcılığa karşı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBT) bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde mücadele eden Kaos GL Derneği, bu etkinlik ile Türkiye'de LGBT bireylere yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
 
6 yıldır homofobi ve transfobiye karşı buluşuyoruz!
 
LGBT'lerin sorunlarını ve homofobiyi tartışmak, eşcinsel ve heteroseksüel birlikte özgürleşmek isteyen herkesin katılabildiği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayrımcılığa karşı mücadelede örülen ağların sonucunda bugün Ankara sınırlarını aşarak Türkiye'nin dört bir tarafındaki şehirlere yayıldı.
 
İlk kez Mayıs 2006'da gerçekleşen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın bu yıl altıncısı yapılıyor. Mart-Nisan yerel programında 14 şehri geride bırakan Altıncı Buluşma, 1-22 Mayıs boyunca Ankara’da devam ediyor. Buluşma, "Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş" ile 22 Mayıs’ta, Ankara’da tamamlanacak.
 
Kaos GL, Buluşma'yı Neden Örgütlüyor?
 
Buluşmanın koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'lı yılların başından beri ayrımcılığa karşı LGBT bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda etkinlikler düzenliyor.
 
2005 senesinde “Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği” adıyla yasal bir derneğe dönüşerek LGBT hakları için çalışmalarına ve mücadeleye devam ediyor.
 
Homofobi ve Transfobiye Karşı Buluşma ile Türkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) bireylere yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
LGBT bireylerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerin paylaşılmasını ve tartışılmasını istiyor.
 
Homofobi Karşıtı Buluşma ile LGBT topluluğunun örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesi ve ayrımcılığa uğramaması yönündeki çalışmalar yayılıyor.
 
Kaos GL, diğer şehirlerdeki LGBT bireylerin kendi örgütlerini oluşturabilmeleri için dayanışma gösteriyor.
 
LGBT bireylerin insan haklarının görünürlüğünü sağlamak için çalışıyor. Bunun için de kadın örgütlerinden insan hakları örgütlerine ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluşla homofobiye karşı ortak çalışmalar yürütüyor.
 
Tüm bu ortak çalışmalar ve ayrımcılığa karşı mücadelede örülen ağların sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma diğer şehirlere yayılıyor.
 
Homofobi Kimin Meselesi?
 
17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün'ü, “Homofobi Karşıtı Buluşma” programıyla Türkiye'ye uyarlayan Kaos GL, “homofobi kimin meselesi?” sorusunu soruyor. Farklı ayrımcılıklar arasında bağlantılar kurmaya çalışıyor. Söz konusu ayrımcılıklara karşı mücadele pratikleri ve özgürlük mücadeleleri arasında yatay ağlar örmeyi hedefliyor.
 
Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, ırkçılık, militarizm arasındaki bağlantılara dikkat çekince, “Homofobi kimin meselesi?” sorusu akademide ve sivil toplumun farklı kesimlerinde sahiplenildi. Böylece Homofobi Karşıtı Buluşma'yı kendi mücadele alanlarına uyarlayarak, şehirlerinde ve kampüslerinde örgütlemek isteyen öğrenci toplulukları ve sivil toplum örgütleri ortaya çıktı. Bu sayede LGBT bireylerin henüz görünür olamadıkları şehir ve kampüslerde de homofobi meselesi tartışılabiliyor.
 
Neden 1 Mayıs'tan 17 Mayıs'a…
 
Özgürlük talebi ortak, mücadele de ortak olmalı şiarından hareket eden Kaos GL, 1 Mayıs'tan 17 Mayıs'a özgürlük mücadeleleri arasında köprüler kuruyor.
 
1 Mayıs, Türkiye LGBT mücadelesi açısından önemli bir dönüm noktası. 2001'de Kaos GL Ankara'daki kutlamalara katılarak ilk kez kamusal alana çıkmış; gökkuşağı bayrakları ve sloganlarıyla emek mücadelesiyle LGBT mücadelesinin ortaklığına işaret etmişti. Homofobiye Karşı Buluşma da özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak gelişiyor. Kaos GL, kurulacak bu köprü sayesinde, LGBT'lerin maruz kaldığı saldırı ve ayrımcılıklara karşı mücadelelerin birleştirilmesini ve alanların genişletilmesini hedefliyor.
 
Dünyadaki LGBT hareketinin ve hak mücadelesinin kurumsallaşması harekete yeni açılımlar getirdi. Bununla birlikte, yoğunlukla Batı'da olmak üzere kazanılan çeşitli haklara rağmen homofobi ve transfobi hâlâ küresel ölçekte bir sorun teşkil ediyor. Homofobiye Karşı Uluslararası Gün'ün (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete geçmeye ve sokağa çıkmaya karar vermesi ile 1 Mayıs'tan 17 Mayıs'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma örtüşüyor.
 
17 Mayıs 1990’dan bu yana 20 yıl geçti!
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkardığı günden bu yana 20 yıl geçtiği halde, eşcinsellere yönelik damgalama ve ayrımcılık hâlâ devam ediyor. Eşcinselleri yönelik ayrımcılık Dünya’nın pek çok bölgesi ile birlikte Türkiye’de de sağlık hizmetlerine erişimi sınırlayıp sağlık programları dışına itilmeye sebep olmakla kalmıyor, LGBT bireyleri en temel insan haklarından mahrum bırakıyor. Asıl önemlisi de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı şiddet ve nefret cinayeti şeklinde de kendini gösterebiliyor. Dünyanın pek çok bölgesinde eşcinsellik “suç” olarak görülürken Türkiye’de ise “suçu olmayan suçlu” muamelesine maruz kalıyor. LGBT realitesini tanımayan hükümet, en temel insan haklarından mahrum bıraktığı LGBT bireylerin nefret cinayetleri ile ortadan kaldırılmalarına karşı yasal önlem almıyor.
 
Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyoruz

17 Mayıs Homofobi Karşıtı Gün nedeniyle düzenlenen yürüyüş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen LGBT birey ve örgütlerce yapılıyor. 6. Buluşma kapsamında, 22 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak “Homofobi Karşıtı Yürüyüş”, homofobi, transfobi ve nefrete karşı gökkuşağı bayrağı altında olacak.

Peki, Türkiye'nin 17 Mayıs gündeminde ne var?

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu adı altında bir araya gelen Türkiyeli LGBT dernek ve inisiyatifler, eşitlik talebiyle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının yasaklanmasını istiyor.
 
Lezbiyenler, geyler, biseksüeller, translar şiddete maruz kalıyor, bireyler öldürülüyor. Eğitim hayatında ayrımcılığa uğrayan, dışlananan LGBT’ler sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü kamusal alanda ayrımcı uygulamalara maruz kaldıklarından hayatlarını idame ettirmeleri neredeyse imkansız hale gelmektedir.
 
Anayasası'nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. Maddesi'ndeki ayırım gözetilmeyecek zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadeleri eklenmesini ve net olarak tanımlanmasını isteyen Koalisyon, Hükümet tarafından hazırlanan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı'nın “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı 3. Maddesi'nde yer alan ayrım yapılamayacak zeminler arasına da aynı şekilde “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin eklenmesini ve net olarak tanımlanmasını talep ediyor.


Etiketler: yaşam, dünyadan
bülten