25/01/2019 | Yazar: Aslı Alpar

Mersin 7 Renk Derneği’nden Yağmur Arıcan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu’nu kaosGL.org’a anlattı.

4. Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu nasıl geçti? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mersin 7 Renk Derneği’nden Yağmur Arıcan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu’nu kaosGL.org'a anlattı.

Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği, 4. Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu’nu 18 – 20 Ocak tarihlerinde Mersin Kültürhane ve Atlıhan Otel’de gerçekleştirdi.

Üç güne yayılan etkinlikler LGBTİ+ haklarını ruh sağlığı uzmanları, danışmanlar, avukatlar, sendikalar ve meslek örgütleri ortaklığında ele aldı. kaosGL.org’a konuşan Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği’nden Yağmur Arıcan sempozyumu ve etkilerini anlattı.

Arıcan, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri sempozyumu ruh sağlığı, hukuk ve emek ekseninde planladıklarını, programı Mersin Barosu ile birlikte hazırladıklarını söyledi. Arıcan, “Programı Mersin Barosu ile beraber hazırladık ve hazırlık sürecinde yerelin dinamiğini dikkate aldık. Sempozyum ilk gün psikolog ve sosyal çalışmacıları, ikinci gün hukukçuları ve son gün de sendikalar ile meslek odalarını ağırladı” dedi.

Sempozyumda ilk gün Dr. Seven Kaptan’ın cinselliğe dair mit ve gerçekleri anlattığı sunumunun ardından Mersin 7 Renk Derneği psikoloğu Fahriye Cengiz’in LGBTİ+’lara verilecek olan ruh sağlığı hizmetinde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret ettiğini söyleyen Arıcan, “Bu oturuma ruh sağlığı çalışanlarının yanı sıra LGBTİ+ aileleri de katıldı. Bu oturumdan ruh sağlığı danışmanlık hizmetleri için bir ağ oluşturulması kararı çıktı. Ayrıca ailelerin LGBTİ+ farkındalığının arttığını da söyledi.”

Arıcan avukatların katılımıyla gerçekleşen sempzoyumun ikinci gününü ise şöyle değerlendirdi: “Sempozyumun ikinci gününde açılış konuşmasını Mersin Barosu Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz yaptı. Yeşilboğaz konuşmasında LGBTİ+’ların haklarını ele aldı ve onların hukukla ilişkisini değerlendirdi. Ardından gerçekleşen oturumda Hatay Barosu’ndan Av. Neşe Öztürk trans geçiş sürecinin hukuki ayağını, Antalya Barosu’ndan Av. Ahmet Çevik seks işçiliği ile ilgili mevzuatı, Mersin Baros’undan Av. Ezgi Özkan LGBTİ+ müvekillerle avukatların ilişkisini ve son konuşmacı Ankara Barosu’ndan Av. Hatice Karaca da mülteci LGBTİ+’ların adalete erişimini anlattı. Bu oturumun ardından Ankara Barosu’ndan Av. Ahmet Toksöz’ün yürüttüğü atölyede katılımcı avukatlar 3 gruba ayrılarak bir vakayı stratejik bir davaya dönüştürdü. Bu oturumu 45 avukat ile sınırlamıştık ancak ilgi oldukça fazlaydı, 60 avukat katıldı. Ve bu oturumun en önemli çıktısının, bugüne dek bireysel ilişkiler üzerinden yürüttüğümüz hukuk danışmanlığının baro tarafından bir ağa dönüştürüleceğine dair verilen karar olduğunu düşünüyorum.”

“Emek” temasıyla hazırlanan üçüncü günün programında ise LGBTİ+’ların sendika ve meslek örgütleriyle ilişkisinin masaya yatırıldığını söyleyen Arıcan şöyle devam etti: “Sempozyumun son gününün ilk konuşmacısı Kaos GL Derneği’nden Remzi Altunpolat oldu. Altunpolat hak mücadelesinin nasıl ortaklaştırılacağını anlattı. Bu oturumun diğer konuşmacısı Mersin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) şube başkanı Özge Göncü oldu. Göncü sendikalarda LGBTİ+ görünürlüğü üzerine konuştu. Oturumun son konuşmacısı Mersin Tabipler Odası’ndan Ayşe Jini Güneş LGBTİ+’ların karşılaştığı sağlık ihlallerini anlattı. Sempozyum “Pride” filminin gösteriminin ardından sona erdi.”

İlgili haber:

Mersin’de 4. Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu


Etiketler: yaşam
nefret