30/03/2009 | Yazar: Can K.

Kısa süre önce Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden Bulgaristan, muhafazakâr siyasi partileri ve politikaları ile dikkat çekiyor.

Kısa süre önce Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden Bulgaristan, muhafazakâr siyasi partileri ve politikaları ile dikkat çekiyor. Bulgaristan, birliğe katılım süreci boyunca, insan hakları ihlalleri konusunda derin endişe yaratan tavrını göstermekten geri durmamıştı. Avrupa Birliği'nin baskısı sonucu, müzakere aşamasında insan haklarına yönelik çıkarılan reform paketlerinin uygulanması konusunda atılan isteksiz adımlarla Bulgaristan Hükümeti, giriş sürecinden sonra inandırıcılığını her geçen gün daha fazla kaybediyor. Özellikle Doğu Avrupa’daki birlik üyelerinde görülen bu tavır, Avrupa Parlemantosu'nda ciddi tartışmalara sebep oluyor. 

Son dönemde, Bulgaristan Parlamentosu'ndan bir parlamenterin LGBTT bireylerin mevcut haklarının kısıtlanmasına yönelik verdiği yasa teklifi tepkilere yol açtı. Avrupa Birliği üyesi olan bir ülke milletvekilinin böyle bir amaçla yasa teklifi sunması ve muhafazakâr milletvekillerin teklifi destekleyen açıklamaları, Bulgaristan'daki eşcinselleri ayağa kaldırdı. Yasa teklifi, ‘eşcinsel lobicilik’i yasaklama amacı taşıyor. Bulgaristan’daki insan hakları savunucuları da yasaya tam da bu noktada karşı çıkıyorlar. ‘Eşcinsel Lobicilik’ derken tam olarak neyin kast edildiği açık değil ve bu, bütün LGBTT faaliyeti yürüten kurumların engellenmesine dek varan bir politikaya denk düşüyor.
 
Kaos GL ekibinin de dâhil olduğu grup, Polonya'daki toplantıda Bulgaristan'daki mevcut durumu kınadı. Akdeniz ve Baltık ülkelerinden bir araya gelen grup, Bulgaristan'ın böyle bir tasarıyı yasallaştırmasının temel insan haklarına aykırı olduğu ve bu girişimin ayrımcılığı güçlendireceği konusunda hem fikir oldu. Grup, hazırlanan kınama metnini Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan Parlamentosu ve Varşova’daki Bulgaristan Büyükelçiliği'ne yolladı. 7 ülkeden 31 kişinin imzasının bulunduğu protesto metni, hak ihlalerine karşı hiç bir zaman tepkisiz kalınmayacağının bir göstergesiydi.
 
İşte Bulgaristan'ın kınandığı yazılı metin!
 
23.03.2009
Avrupa Parlamentosu
Bulgaristan Parlamentosu
Bulgaristan'ın Varşova Büyükelçiliği’ne
Hareket İçin Çağrı - Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’a.
 
Biz (Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Litvanya, Polonya, İspanya ve Türkiye) ‘Hareket İçinde Gençlik’ programına katılan yedi ülkenin gençleri olarak, Kyrnica Zdroje'de ''Baskılara Karşı Stratejiler' ' başlıklı toplantılarımızda, insan hakları ihlallerine karşı stratejiler oluşturmak için toplandık. Bu süre içinde haberini aldığımız, Bulgaristan Parlemantosu’ndaki inisiyatifin eşcinsel hareketin hareket alanını daraltacak tavrını eleştiriyoruz.
 
Bulgaristan'ı, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olduğu gerçekliğini kabul etmeye ve Bulgaristan Parlemantosu' nu temel insanlık haklarına saygı duymaya çağırıyoruz. Bu haklar, Avrupa Birliği yasalarında tanımlanan haklar olup Bulgar parlamenterleri bu hakları tarafsız olarak anlamaya davet ediyoruz. (Edit: Kemal Ördek)
 
İlgili haberler:
 
Bulgaristan’a eşcinsel çiftler için kanun çağrısı
Bulgaristan’da ‘Eşcinsel yok! – Sorun yok!’
"Toleranslı değil normal ol!"
Bulgaristan’da eşcinsel karşıtı kampanya
Bombalar altında Onur Yürüyüşü


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret