01/11/2008 | Yazar: Barış Sulu

Baltık ülkesi Estonya’da Gey Gençlik adıyla tüm ülkede faaliyet gösterecek LGBT örgütü kuruldu. AB üyesi olduğu halde hükümet ve siyasi çevrelerin homofobik politikaları başta Eston eğitim sistemi olmak üzere LGBT bireylerin sosyal haklarını gasp etmekten geri kalmıyor.

AB üyesi Estonya’nın homofobik inkârı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Baltık ülkesi Estonya’da Gey Gençlik adıyla tüm ülkede faaliyet gösterecek LGBT örgütü kuruldu. AB üyesi olduğu halde hükümet ve siyasi çevrelerin homofobik politikaları başta Eston eğitim sistemi olmak üzere LGBT bireylerin sosyal haklarını gasp etmekten geri kalmıyor.

KAOS GL – 01/11/2008

Heiko Pääbo & Reşat Şaban - Tartu

Estonya Gey Gençlik (Estonia Gay Youth) adı altında başkent Talin’deki ve üniversite kenti Tartu’daki LGBT hareketlerini tek çatı altında birleştiren örgüt; Mart 2008’de Tartu Gey Gençlik ve Ekim ayında Talin Gey Gençlik’in kurulması ve 31 Ekim 2008 tarihinde Tüm Estonya’da faliyet gösteren bir örgüt oluşturma fikri ile yetkili mercilere başvurulması ile kuruldu.Birleşmenin fikir sahiplerinden biri olan, IGLYO aktivisti İlke Jasper, ‘Tartu şehrinde 5 yıldır LGBT partileri düzenleniyor olmasına rağmen Tartu Gey Gençlik’in Mart ayında kurulması ile organizasyonlara olan ilgide artış gözlendi. Fakat örgüt aktivistleri sadece parti yapmanın yeterli olmadığını bu nedenle kayıtlı bir örgütlenme gerektiği’ yönünde görüş belirtti. Yapılacak örgütlenme sadece LGBT bireylerin buluşabileceği partiler düzenlemek amaçlı değil, Estonya’da LGBT konularında toplumun bilincinin artırılması ve toplum içerisinde var olan yanlış değer yargılarının, heteroseksist kavramların ve homofobik baskıların hafifletilmesi amaçlanıyor.

Eston eğitim sistemi LGBT gerçeğini inkâr ediyor

EGG aktivisti İlke Jasper yaptığı değerlendirmede, özellikle Eston eğitim sisteminde okulların tutucu kurumlar olduğunu, özellikle gençlerin eğitim aldığı bu kurumları LGBT bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağı ilk hedef olarak belirlediklerini sözlerine ekledi. ‘Şu anda inkârcı bir tutum sergileyen okullar, LGBT bireylerin açılma dönemlerini sıkıntılı geçirmelerine sebep olmakta, özellikle öğretmenlerin LGBT konuları ile ilgili konuşmak istememesi; LGBT bireyleri daha küçük yaştan yanlış arayışlar içerisine itmektedir.’
EGG aktivisti Jaan Kroon ise öğretmeninin ‘Bugün eşcinsellikle ilgili konuşmamız gerekiyor ama hepimiz ‘normal’ olduğumuza göre bu konunun konuşulmasına gerek yok!’ dediğini söylüyor.

Madle Saluveer ise, sınıfta kendi öğretmeninin ‘Çocuğumun eşcinsel olduğunu duymak istemezdim’ diyerek eşcinselliği kötüleyen hikâyeler anlattığından bahsetti.
Genel anlamda EGG aktivistleri bu tecrübelerinden sonra öğretmenler için LGBT konusunda özel eğitim çalışması hazırlamayı planlıyor. Böylelikle öğretmenlerin LGBT öğrencilerine karşı nasıl davranacaklarını, onlara nasıl destek olacaklarını ve en önemlisi heteroseksüel-eşcinsel ayrımı yapmadan nasıl hareket edebileceklerini verilecek eğitim sayesinde daha iyi kavrayabileceklerini düşünüyorlar. EGG aktivistleri talep olması durumunda okullarda gönüllü olarak LGBT bilinçlendirme toplantıları-eğitimleri düzenleyebileceklerini ekliyorlar.

Oluşum LGBT partileri düzenlemenin yanı sıra, film izle/tartış geceleri düzenleyerek LGBT bireyleri iletişim içinde tutmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra, en büyük başarı ise henüz daha kayıtlı bir oluşum olmadan ‘Roundtable Summit 2008’ adı altında uluslararası katılımlı bir etkinliğin Eylül ayında düzenlenmiş olması. Baltık Denizi bölgesinden 40 kadar bireyin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte bilgi ve deneyim paylaşımı yanı sıra; homofobi ve transfobi ile savaşım konusunda ortak projeler hazırlanması yönünde kararlar üretildi. Bölge örgütleri olarak, ortak sorun olan toplumların bilgi eksikliğinin nasıl giderilebilineceği ve özellikle bu hedefe ulaşılması için ne gibi metotların kullanılabilineceği kararlaştırıldı. Etkinliğin en belirgin özelliği ise İsveç ve Danimarka gibi LGBT konusunda var olan önyargıları ve şiddeti çoktan aşmış ülkelerin Polonya ve Letonya gibi aşırı tutucu ülkelere örnek teşkil etmesi. Baltık Denizi bölgesi LGBT örgütleri olarak en büyük hedef ise 2009 yılında Baltic Pride organizayonunu gerçekleştirmek.Eston siyasi çevreleri de homofobide geri kalmıyor

Eston siyasi çevreleri de eğitim sistemi gibi ya homofobik ya da dışlayıcı. Ayrımcılığa karşı ortak mücadele için hazırlanan yasa tasarısı ise meclisten tam destek alamadığı için sürüncemede kaldı. AB üyesi olması dolayısı ile AB’den yasanın gerekliliği ve geçirilmesi ile ilgili uyarı alan Eston Hükümeti ise henüz olumlu bir adım atacak gibi görünmüyor. Siyasi çevreler hak vermek yerine durumu daha da kötüye götürmek istiyor desek pek de yanlış olmaz sanırım, Estonya Liberal Partisi eşcinsel evlilikleri yasadışı ilan edecek bir yasa taslağını meclise sunmak istedi fakat eşcinsel bireylerin aşırı tepkisi ile karşılaşınca yasa geri çekildi. Şu an eşcinsel evlilik konusu belirsizliğini sürdürüyor. LGBT bireyler umudunu AB’nin ayrımcılığa karşı ortak bir deklarasyon yayınlamasına bağlamış durumda. Tam da bu noktada Estonya Gey Gençlik, LGBT konusunda toplumu bilinçlendirmek ve var olan tabuları yıkmakla büyük bir iş yükünün altında olduğunu vurguluyor. Özellikle, açılma konusunda kararsız olan gençlere destek olmayı hedefleyen örgüt, aktivist Jaan’ın dediği gibi genç nüfusu eşcinsel olduğu için intihar etmekten vazgeçirerek kendi ile barışık, olduğu gibi olan LGBT bireyler görmek için çalışıyor.
Estonya Gey Gençlik aktivistlerine göre şu an için görünür olmak ve LGBT konusunun daha fazla tartışılmasını sağlamak bile LGBT bireylerin toplum tarafından algılanışına pozitif bir katkı olacaktır.

İlgili bağlantılar:

http://tartu.vikerliit.eu/v1/

http://www.xgl.ee/

http://www.ekspress.ee/2008/10/30/eesti-uudised/5066-eesti-noored-geid-tulid-kapist-valja


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret