22/07/2023 | Yazar: Kaos GL

Non-binary translarda oranlar daha da yükseliyor.

ABD’de transların yüzde 80’i intiharı düşündü, yüzde 42’si teşebbüs etti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

UCLA Hukuk Fakültesi Williams Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, ABD'deki translar endişe verici boyutlarda intiharı düşündü ya da intihara teşebbüs etti.

Çalışma, trans yetişkinlerin yüzde 81'inin intiharı düşündüğünü, yüzde 42'sinin intihara teşebbüs ettiğini ve yüzde 56'sının intihar dışı nedenlerle kendini yaraladığını ortaya koydu.

ABD Transgender Nüfus Sağlık Araştırması (TransPop) verilerine dayanan araştırmacılar, trans ve natrans yetişkinler arasında riskli alkol kullanımı, tehlikeli uyuşturucu kullanımı, psikolojik rahatsızlık, intihar ve intihar dışı nedenlerle kendini yaralama yaygınlığını inceledi.

ABD'deki translara dair ilk ulusal olasılık örneklemi olan bu çalışmanın sonuçlarına göre, translar ve natrans Amerikalılar arasında önemli sağlık eşitsizlikleri bulunuyor. Trans ve natrans kişiler benzer oranlarda riskli alkol tüketimi ve sorunlu uyuşturucu kullanımı bildirirken, transların önemli ölçüde daha fazla ruh sağlığı sorunuyla karşılaştığı ortaya çıktı.

Nonbinary translar daha fazla risk altında

İntiharı düşünme, intihara teşebbüs etme ve intihar dışı kendine zarar verme riski, trans yetişkinler için natrans yetişkinlere göre yedi kat daha yüksek bulundu. Trans nonbinary (ikilik dışı) yetişkinler arasında zararlı madde kullanımı ve kötü ruh sağlığı oranı ise trans erkek ve kadınlara göre daha yüksek.

Çalışmaya göre, trans nonbinary kişilerin tehlikeli alkol kullanımı da trans kadınlara kıyasla dört kat daha fazla.

Nonbinary trans kişiler, trans erkeklere kıyasla dört kat daha fazla riskli uyuşturucu kullanımı, üç kat daha fazla psikolojik sıkıntı, altı kat daha fazla geçmişte intiharı düşünme olasılığı ve dört kat daha fazla intihar dışı kendine zarar verme olasılığı bildirdi.

“Siyasi amaçlı saldırıların artması azınlık stresini arttırıyor”

Çalışmanın yazarı Ilan H. Meyer, “Trans kişiler arasında intihar düşüncesi ve kendini yaralama oranları endişe vericidir - özellikle de ikili cinsiyete sahip olmayan trans yetişkinler için” dedi ve ekledi:

“Cisgender erkek veya kadın ikilemi dışındaki cinsiyet kimliklerinin toplumsal olarak tanınmaması ve kabul görmemesi ve trans kişilere yönelik siyasi amaçlı saldırıların artması; damgalama ve önyargıyı ve buna bağlı olarak azınlık stresine maruz kalmayı artırmakta, bu da trans kişiler arasında gördüğümüz yüksek madde kullanımı ve intihar eğilimi oranlarına yol açmaktadır."

Columbia Üniversitesi Klinik Psikiyatri Yardımcı Doçenti Jeremy D. Kidd, çalışmaya ek olarak yaptığı basın açıklamasında “Trans kişiler arasında ciddi ruh sağlığı sonuçları riskini azaltmak için kanıta dayalı müdahalelere ihtiyaç vardır” dedi:

“Bu, daha düşük intihar eğilimi oranlarının görülmesine katkıda bulunan, cinsiyet onaylayıcı sağlık hizmetlerine erişimin arttırılmasını ya da trans topluluk bağlılığının geliştirilmesini içerebilir.”

Kaynak: Advocate


Etiketler: yaşam, sağlık, dünyadan
İstihdam