10/12/2008 | Yazar: Reşat Şaban

Aileler farklı – Sevgi aynı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Parlamentosunda insan hakları günü vesilesiyle açılan serginin başlığı ‘Farklı aileler – Aynı sevgi’ adını taşıyor. Gönderdeki Türk bayrağını çalmaktan KKTC’de yargılanan AP Liberal Grup üyesi Marios Matsakis kendisine gelen davet üzerine sergiyi ‘tiksindirici’ bulduğunu ve LGBT hakları konusunda bir daha davet almak istemediğini söyledi. Estonya’dan Kaos GL yazarı Reşat Şaban’ın haberi.
 
10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü; Guinness Rekorlar kitabına baktığınız zaman İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi BM Genel Kurulunda 10 Aralık 1948 tarihinde oylanmasının ardından en çok dile çevrilen doküman özelliğine sahip. Her yıl, 10 Aralık gününde İnsan Hak ve Özgürlüklerinin anıldığı ve bu maksatlarla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir gün. İşte bu bağlamda e-posta adresime bir haber düşüyor Estonya Gey Gençlik örgütü aktivisti İlke Jaspers tarafından atılmış. İlk anda anlam veremiyorum. Çünkü birkaç AB parlamenterinin kendi arasında geçen konuşmaların benim e-posta kutumda olmalarını gerektirecek ne bağlantım vardı bu kişilerle. Aşağıya doğru kaydıkça yollanan metnin akabinde bir poster gözüme ilişiyor. Sonradan anlıyorum, bu bir etkinlik daveti ve ona verilen tepkiler yumağı.

‘LGBT Aileler AB Parlamentosunda’ isimli bir sergi haberi. AB Parlamenteri Helene Goudin’in, ILGA-Europe’un ve AB Parlamentosu LGBT Hakları Intergrubu’nun ev sahipliğini yaptığı sergi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile sergilenmeye başlanıyor. 12 Aralık gününe kadar AB Parlamentosunda ziyaretçilerini bekleyecek olan serginin önplana çıkarmaya çalıştığı konu ise yasal düzenlemelerin eksikliği ve AB seviyesinde LGBT ailelerin sahip oldukları zorlukların ve baskıların giderilmesi için herhangi bir girişimin yapılmaması.‘Farklı aileler- Aynı sevgi’ başlığı ile herkesin eşit kabul, hak ve saygıyı hak ettiği vurgulanıyor.

Tabii sergi AB Parlamentosunda olunca davetlilerin büyük bir çoğunluğunu da yine AB Parlamenterleri oluşturuyor. İşte bu noktada bana da ulaşan diyalog aslında AB parlamenterleri arasında bile İnsan Hak ve Özgürlüklerinin konu LGBT bireylere gelince ne kadar geri planda kaldığını gözler önüne seriyor. Kıbrıs Cumhuriyeti AB parlamenteri Marios Matsakis kendisine sergi davetiyesi gönderen AB LGBT Hakları Intergrub başkanı Michael Cashman’a, kendisinin yollanan posterdeki resmi ‘tiksindirici’ bulduğunu ve kişisel olarak LGBT bireyler tarafından yetiştirilen çocukların gelecekleri açısından en iyi ortamı yakalayamadıklarını ekliyor. Tabi en alta da özel bir not düşmeyi de ihmal etmiyor: ‘Lütfen bana bir daha bu konu ile ilgili e-posta yollamayınız!’. Ama nedense Marios beyin aklına hiç mi bu sorular takılmıyor: Heteroseksüel ailelerin yetiştirdiği çocuklar en iyi ortamları mı yakalıyor? Heteroseksüel ailelerin yetiştirdiği çocuklar hep heteroseksüel mi oluyor? İyi de LGBT bireyleri kimler yetiştiriyor peki?Konu o kadar ‘tuhaf’ ki nereden tutsam elimde kalıyor. Bugün Dünya İnsan Hakları günü olduğu için sayir günlerde LGBT bireyleri aşağılayanların, hor görenlerin, şiddet uygulayanların, olması gibi olmasına izin vermeyenlerin ve en önemlisi ‘Genel Ahlak’ bekçiliğine savunarak elini kana bulayanların biran olsun durup düşünmeleri gereken bir gün. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir nedenle, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin herkesin beyannamede ilan edilen haklardan yararlanabileceğine dikkat çekerek, tüm insanların, yaşama, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, serbest dolaşım, yerleşim, mülk edinme, uyrukluk, fikir, din, vicdan, toplanma, dernek kurma, yönetime katılma, kamu hizmetine giriş, çalışma, dinlenme, eğlenme, eşit işe eşit ücret alma, sendika kurma ve sendikaya üye olma, özel hayatının korunması gibi haklara sahip olduğunun altı çiziyor.

Ama geldiğimiz nokta içler acısı, diğer günleri geçtim sadece bugünün anlamını korumak için gücü elinde tutanların insani duygularını yaşamalarını beklerken aksine vicdansızlığın ne kadar ileriye taşındığının resmi ile karşılaşıyoruz. AB Parlamentosu Liberal Grup üyesi Marios Matsakis LGBT bireylere yönelik şiddetin ve toleranssızlığın sembolü haline dönüşüyor. Ve işte tam da bu noktada BM’de yürütülen eşcinselliğin suç kapsamından çıkartılması çalışması ile AB’de genel anti-diskriminasyon yasasının gerekliliği ön plana çıkıyor.


Etiketler: yaşam, dünyadan
İstihdam