09/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Hürriyet ve Bild gazetelerindeki LGBTİ temsillerini inceleyen Kuir Görünmezlikler kitabı Almanca yayınlandı.

Almanya ve Türkiye bulvar basınında LGBTİ’ler: Kuir Görünmezlikler Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hürriyet ve Bild gazetelerindeki LGBTİ temsillerini inceleyen Kuir Görünmezlikler kitabı Almanca yayınlandı. Yener Bayramoğlu’nun çalışması kuir tarih yazımı ve arşivciliğe yeni bir bakış getiriyor.

Hürriyet ve Bild gazetelerindeki LGBTİ temsillerini analiz eden Queere (Un-)Sichtbarkeiten (Kuir Görünmezlikler) kitabı yayınlandı. Berlin'de yaşayan araştırmacı Yener Bayramoğlu’nun çalışması Almanya ve Türkiye’de medyadaki LGBTİ ve kuir temsillerini inceliyor. Kitap, Almanca yayınlandı. Henüz Türkçe baskısı bulunmuyor.

“Birçok alanda olduğu gibi, kuir tarih yazımı da büyük oranda beyaz erkeklerin deneyimlerini baz alır. Batılı beyaz eşcinsel erkekleri yakından etkileyen tarihsel süreçlere evrensellik bahşedilir. Bu çerçevede dünyanın hemen her yerinde, her kuir alt kültürün başından benzer tarihsel dönüm noktaları geçtiği varsayılır.”

Kitabın tanıtımından

Bulvar basını mercekte

Kuir Görünmezlikler alternatif bir tarih yazımı önerisinde bulunuyor. Tipik tarih yazımında görünmezliğe itilen olayları, dönüm noktalarını merkeze alıyor. Bunu yaparken de kuir teoride çoğu kez göz ardı edilen bulvar basınını baz alıyor.

Kuir Görünmezlikler bulvar gazeteciliğindeki yanlış temsilleri, görünmezlikleri ve nefret söylemeni yok saymak yerine, kuir tarihinin bir parçası olarak kabul etmeyi öneriyor. Kitap, tarih yazımının sadece kahramanlık, başarı, gelişme, ilerleme hikayelerine dayanamayacağı iddiasında bulunuyor. Özellikle de söz konusu kuir tarihiyse, arşivlerin büyük oranda hüzünlü, utanç verici, yanlış temsillerle dolu olduğunu gösteriyor.

Bulvar gazeteciliği ne yapıyor?

Kuir Görünmezlikler’in öne sürdüğü bir diğer tez ise, bulvar basının kuir bireyleri skandallaştırmaya çalışırken aslında ana akım kültürün kuirleşmesinin önünü açıyor olması. Bulvar gazeteciliği sayesinde aslında ana akım kültürde var olamayan kuir anlamlar ve temsiller en nihayetinde ana akım kültürün bir parçası haline geliyor. Skandallaştırılmaya, ötekileştirilmeye ve görünmezleştirilmeye çalışılan kuir temsiller bu sayede daha fazla görünürlük kazanıyor.

Türkiye ve Almanya karşılaştırması

Kitabın kuir teoriye sunduğu bir diğer yenilik, Türkiye ve Almanya karşılaştırması üzerinden bir tarih yazımında bulunması. Hürriyet ve Bild Gazetesindeki temsillerin karşılaştırılmalı analizi sayesinde farklı dönüm noktalarını, farklı hikayeleri ve farklı zamansallıkları görünür kılıyor. Bu sayede tek bir evrensel LGBT tarihinin olamayacağını gösteriyor. Kuir Görünmezlikler bu kapsamda tipik Batı – Doğu zıtlığının da anlamını yitirdiğini öne sürüyor.

Çalışmaya göre Hürriyet arşivi birbirinden farklı ve zengin kuir temsillerle doluyken, Alman Bild gazetesi çoğunlukla yanlış temsillerle, deforme edilmiş seslerle ve görünmezlikten kaynaklanan büyük tarihsel boşluklarla dolu.


Etiketler: medya
Nefret