30/04/2021 | Yazar: Kaos GL

“Sendikalar, eşitliği teşvik etmek ve LGBTQİ fobisini yeryüzünden silmek için harekete geçmelidir”

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’ndan LGBTİ+ hakları için öneriler Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) sendikal mücadele ve LGBTİ+ haklarına ilişkin seneler içerisinde bir dizi karar aldı. LGBTİ+ haklarının politikalara yedirilmesi gerektiğini ısrarla vurgulayan ETUC’un bu karar ve uygulamalarından bazılarını 1 Mayıs öncesinde Türkiye’deki sendikalar için de ilham olması umuduyla derledik.

ETUC’un 2007 yılında Seville’de düzenlenen kongresinde Dört Senelik Eylem Planı kabul edilmişti. Plan dâhilinde; bu meseleler hakkında farkındalık artırma etkinlikleri, sendikalarda ve üyelerde mevcut önyargılara karşı daha etkin eylemlilik, çeşitliliği destekleyici deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılmasına yönelik faaliyetlerin çoğaltılmasına karar verilmişti.

ETUC bunun ardından 29-30 Ocak 2008’de düzenlenen “Eşitliği Çoğaltmak” isimli iki günlük konferanstan yararlanarak “Sendikalarda Eşitliği Çoğaltmak” başlıklı bir yayın da çıkardı. Kaos GL’nin Türkçeleştirdiği bu yayında şu hedefler sıralanıyor:

“*Sendika örgütlerinde LGBT meselesine dair farkındalığı artırmak

*LGBT hakları ile sendikal haklar arasındaki bağlantının öneminin altını çizmek

*Toplu sözleşme görüşmeleri esnasında ve işyerlerinde LGBT haklarına dair politika, inisiyatif ve eylemlilik geliştirmelerine yardımcı olmak için sendikalara iyi uygulama örnekleri önermek

*LGBT eşitliğine dair önceliklerin sendikaların politikalarına ve teamüllerine entegre edilebilmesi için önerilerde bulunmak

*STK’lar ile sendikaların işbirliğinin işyerinde ve toplum genelinde LGBT eşitliğini güçlendirmek için nasıl olumlu sonuçlar yarattığını göstermek”

ETUC, bu yayınında eşitliğe dair sendika politikalarına, örgütlenme çalışmalarına, işyerlerinde ayrımcılığın üzerinden gelmek için sendika faaliyetlerine, TİS görüşmelerine, trans hakları konusunda yapılabilecek çalışmalara ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine vurgu yapıyor.

2017 World Pride (Dünya Onur Haftası) kutlamaları kapsamında 29-30 Haziran’da “LGBTQİ* Kişilerin İşyerindeki Hakları” başlıklı bir konferans düzenleyen ETUC, bu vesileyle LGBTQİ* haklarının sendika ağlarında temsil edilmesi, insan hakları mücadelesine işbirliği güçlendirme ve tüm işçilerin eşitliği için çalışma konusunda iradesini yeniledi.

Konferansın ardından yayınlanan Madrid Deklarasyonu’nda da “Sendikalar eşitliği teşvik etmek ve LGBTQİ fobisini yeryüzünden silmek için harekete geçmelidir” deniliyor.


Etiketler: insan hakları, yaşam, çalışma hayatı, dünyadan
bülten