09/01/2020 | Yazar: Yıldız Tar

Kaos GL, BM’nin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Üzerine Bağımsız Uzman Raporu’nu Türkçeleştirdi.

BM'nin en kapsamlı LGBTİ+ hakları raporu Türkçe’de! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar / Kaos GL

Kaos GL Derneği, Birleşmiş Milletler bağımsız uzmanının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Üzerine raporunu Türkçeleştirdiği.

Bağımsız Uzman Victor Madrigal-Borloz'un Temmuz 2019’da BM Genel Kurulu’na sunduğu raporda ayrımcı yasaların ve sosyokültürel normların lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve çeşitli cinsiyetlerden kişileri eğitim, sağlık, barınma, çalışma hayatı ve diğer alanlarda nasıl marjinalize ettiği ve dışarda bıraktığı inceleniyor.

Raporda Bağımsız Uzman, bu haklara dahiliyet ve bu hakların erişimi konularına kesişimsellik merceğinden bakıyor ve dışlama ve marjinalleştirmeye yol açan bileşik ayrımcılığı analiz etmektedir. Ayrıca; dışlanma döngüsünün kırılmasını sağlayan farklı alanlardaki liderlerin benzersiz rolünü vurguluyor ve şiddet ve ayrımcılığı körükleyen yanlış anlamalar, korkular ve önyargılar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan kapsayıcı bir toplum ve etkili devlet önlemlerinin insanların şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmasını nasıl sağladığını tartışıyor.

Mücadeleye katkı sağlaması ümidiyle…

Kaos GL İnsan Hakları Program Koordinatörü Murat Köylü ise bu raporun Türkçeleştirilmesinin önemine şöyle değindi:

“Türkiye gibi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın yoğun yaşandığı bir ülkede bu rapor çok önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarihinde LGBTİ+ hakları ve hakların korunması bağlamındaki en kapsamlı metin olma özelliği taşıyan bu metni Türkçeleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Raporun tek boyutlu bir kimlik anlayışına indirgenmiş bir "ayrımcılık ve şiddet" perspektifinin ötesine geçip kesişimsellik ekseninde yaşlı, göçmen, genç, engelli LGBTİ+'ların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği haklarına vurgu yapması yeni ve umut verici bir yaklaşım. Umuyoruz ki bu raporda vurgulanan konular şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi konusunda mücadeleye katkı sağlar.”

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


Etiketler: insan hakları, yaşam, dünyadan
nefret